Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời để cuộc gọi không bị nhỡ. Bạn chuyển tiếp các cuộc gọi đến bằng cách thiết lập quy tắc chuyển tiếp. Các tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi chỉ sẵn dùng nếu tổ chức của bạn được cấu hình để hỗ trợ chúng. Nếu bạn không chắc chắn về những tính năng Skype for Business nào được bật, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức bạn.

Nếu tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi được bật, bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi tới một số điện thoại khác hoặc đến một liên hệ khác. Chuyển tiếp cuộc gọi đặc biệt hữu ích nếu bạn đang đi du lịch hoặc làm việc tại nhà vì các cuộc gọi có thể được chuyển tiếp đến vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn đã vắng mặt, cuộc gọi có thể được tự động chuyển tiếp sang đồng nghiệp.

Tùy chọn đổ chuông đồng thời thuận tiện cho mọi người đang di chuyển. Khi bạn nhận được cuộc gọi, nó sẽ đổ chuông vào hai số điện thoại. Bạn có thể đặt các cuộc gọi đến đổ chuông đồng thời cho điện thoại của bạn và số khác hoặc liên hệ trong trường hợp bạn đang bận hoặc không sẵn dùng.

Bạn muốn làm gì?

Chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc số điện thoại khác

Tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi thường được dùng để chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc đến một số khác với số điện thoại di động của bạn. Khi bạn đặt thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi trong Skype for Business, tất cả các cuộc gọi đến đều được tự động chuyển tiếp đến đích mà bạn chọn.

Để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi, hãy làm như sau:

 1. Gõ nhẹ vào ảnh của bạn, sau đó gõ nhẹ chuyển tiếp cuộc gọi.

  Tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi màn hình Trang chủ của Skype for Business for iOS
 2. Gõ nhẹ vào mũi tên bên cạnh các cuộc gọi chuyểntiếp.

  Màn hình chuyển tiếp cuộc gọi trong Skype for Business for iOS
 3. Trên màn hình chọn số , hãy chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Gõ nhẹ vào thư thoại để có cuộc gọi được gửi đến thư thoại của bạn, nơi bạn có thể truy xuất nó sau này.

  • Bấm số mới, rồi nhập số điện thoại mới.

  • Gõ nhẹ liên hệ mới, rồi tìm kiếm một liên hệ trong hộp thoại được hiển thị.

 4. Tùy chọn Gõ nhẹ vào áp dụng thiết đặt, rồi chọn khi nào áp dụng thiết đặt này.

Ngừng chuyển tiếp cuộc gọi

Để ngừng chuyển tiếp cuộc gọi, hãy làm như sau:

 1. Gõ nhẹ vào ảnh của bạn, gõ nhẹ chuyển tiếp cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ vào không chuyển tiếp.

 2. Tùy chọn Gõ nhẹ vào áp dụng thiết đặt, rồi chọn khi nào áp dụng thiết đặt này.

Thiết lập đổ chuông đồng thời

Không giống như chuyển tiếp cuộc gọi nơi điện thoại cơ quan của bạn không đổ chuông, bạn có thể đặt các cuộc gọi đến đổ chuông đồng thời cho điện thoại của bạn và số liên hệ khác. Thiết đặt này có thể giúp đảm bảo rằng người gọi không nhận được tín hiệu bận và các cuộc gọi của họ không bị nhỡ. Cùng lúc đó, họ sẽ không biết rằng cuộc gọi của họ đã được chuyển tiếp.

 1. Gõ nhẹ vào ảnh của bạn, gõ nhẹ chuyển tiếp cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ mũi tên kế bên đổ chuông đồng thời.

  Skype for Business for iOS-màn hình đổ chuông đồng thời
 2. Trên màn hình chọn số , nhấn vào số mới, nhập số điện thoại mới, sau đó gõ nhẹ xong.

Nếu tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi không được đặt đổ chuông đồng thời trên điện thoại di động của bạn, bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Skype for Business đến trên điện thoại di động của bạn khi thoại qua IP không sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×