DDB (Hàm DDB)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị khấu hao của tài sản trong kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc phương pháp khác do bạn xác định.

Cú pháp

DDB (chi phí,thu hồi,sống,dấu chấm,yếu tố)

Chi phí    là chi phí ban đầu của tài nguyên.

Thu hồi    là giá trị ở cuối khấu hao (đôi khi gọi là giá trị thu hồi của tài nguyên).

Vòng đời    là số kỳ hạn theo đó tài nguyên vào được được giảm (đôi khi gọi là hữu ích vòng đời của tài nguyên vào).

Thời gian    là khoảng thời gian mà bạn muốn tính toán khấu hao. Dấu chấm phải dùng cùng một đơn vị làm sống.

Yếu tố    là lãi suất mà số dư giảm. Nếu yếu tố được bỏ qua, nó được giả định là 2 (giảm dần kép phương pháp số dư).

Cả năm đối số đều phải là số dương.

Chú thích

  • Phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao theo tỷ suất tăng dần. Khấu hao lớn nhất trong kỳ thứ nhất và giảm trong các kỳ kế tiếp. Hàm DDB dùng công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:

    ((Cost-Salvage)-tổng khấu hao từ các kỳ trước) * (yếu tố/life)

  • Hãy thay đổi đối số factor nếu bạn không muốn dùng phương pháp số dư giảm dần kép.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, kết quả được làm tròn tới hai vị trí thập phân.

Cost

Thu hồi

Vòng đời

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2400

300

10

=DDB([Cost],[Salvage],[Life]*365,1)

Khấu hao ngày đầu tiên. Hệ số tự động được giả định là 2. (1,32)

2400

300

10

=DDB([Cost],[Salvage],[Life]*12,1,2)

Khấu hao tháng thứ nhất (40,00)

2400

300

10

=DDB([Cost],[Salvage],[Life],1,2)

Khấu hao năm thứ nhất (480.00)

2400

300

10

=DDB([Cost],[Salvage],[Life],2,1.5)

Thứ hai khấu hao năm bằng cách dùng factor là 1,5 thay vì giảm dần kép phương pháp số dư (306.00)

2400

300

10

=DDB([Cost],[Salvage],[Life],10)

Khấu hao năm thứ mười. Hệ số tự động được giả định là 2 (22,12)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×