Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu một hoặc nhiều người nhận thư không nhận được thư mà bạn đã gửi, bạn có thể sử dụng lệnh Gửi lại Thư Này. Lệnh gửi lại cũng có thể được dùng để nhanh chóng gửi thư đến người nhận mới.

Gửi lại so với chuyển tiếp

Lệnh gửi lại hiển thị thư đã gửi ban đầu —không có thông tin bổ sung, không giống như thư được chuyển tiếp hiển thị thông tin tiêu đề nội dung thư cho thư trước đó (người gửi, ngày và người nhận).

Try It!

 1. Trong hộp ngăn thư mục, hãy chọn Mục Đã gửi.

 2. Bấm đúp vào thư bạn muốn gửi lại.

 3. Trên tab Thư , trong nhóm Di chuyển , bấm vào Hành động, rồi bấm vào Gửi lại Thư Này.

  Bạn có thể gửi lại thư.

  Mẹo: Khi thông báo mới hiển thị, bạn có thể:

  • Loại bỏ người nhận không cần nhận lại thư. Chọn (các) tên > Delete.

  • Thêm người nhận mới, thêm hoặc loại bỏ tệp đính kèm và thay đổi nội dung thư.

 4. Chọn Gửi.

Lưu ý: Để gửi lại nhiều thư, hãy lặp lại các hướng dẫn này cho từng thư. Không có cách nào để gửi lại nhiều thư cùng một lúc.

Danh sách thả xuống thư để gửi lại email

 1. Trong thanh bên trái, chọn Đã gửi.

 2. Chọn email để gửi lại.

 3. Chọn Thư > gửi lại.

  Mẹo: Khi thông báo mới hiển thị, bạn có thể:

  • Loại bỏ người nhận không cần nhận lại thư. Chọn (các) tên > Delete.

  • Thêm người nhận mới, thêm hoặc loại bỏ tệp đính kèm và thay đổi nội dung thư.

 4. Chọn Gửi.

  Lưu ý: Để gửi lại nhiều thư, hãy lặp lại các hướng dẫn này cho từng thư. Không có cách nào để gửi lại nhiều thư cùng một lúc.

  Lưu ý: Một phương pháp khác để gửi lại email, sau khi đã chọn email đã gửi, là bấm chuột phải vào email, rồi chọn Gửi lại. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào và chọn Gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×