Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma. Nếu p = GAMMADIST(x,...), sau đó GAMMAINV(p,...) = x.

Bạn có thể dùng hàm này để nghiên cứu một biến thể lệch có phân bố.

Cú pháp

Hàm GAMMAINV (probabilityalpha,beta)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố gamma.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố. Nếu beta = 1, hàm GAMMAINV trả về phân bố gamma chuẩn.

Ghi chú

  • Nếu bất kỳ đối số là số, hàm GAMMAINV trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, hàm GAMMAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm GAMMAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Hàm GAMMAINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, GAMMAINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ±3x10 ^ -7. Nếu không, hàm GAMMAINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Alpha

Beta

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,068094

9

2

=GAMMAINV([probability],[Alpha],[beta])

Giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma cho các đối số (10)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×