Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Giữ các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới luôn trong tầm mắt

Khi bạn trỏ đến biểu tượng Lịch trênthanh điều hướng, tóm tắt Lịch sẽ hiển thị các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới của bạn. Để luôn có thể xem các mục sắp tới của bạn, hãy cố định tóm tắt Lịch vào cửa Outlook của bạn.

  • Bấm Nút Ghim(được tô sáng bằng màu đỏ trong ảnh bên dưới) hoặc bấm chuột phải vào biểu tượng lịch trên thanh điều hướng, sau đó chọn Cố định Xem trước

    Tóm tắt Lịch biểu với biểu tượng Đậu được chú thích

Để đóng tóm tắt, ở phía trên cùng của tóm tắt Lịch được neo, hãy bấm Nút Xóa bỏ tóm tắt.

Lệnh Xóa bỏ tóm tắt trên tóm tắt Lịch đã ghim

Khi một tóm tắt được neo hoặc không neo, nó chỉ ảnh hưởng đến dạng xem đó. Ví dụ: nếu bạn đang ở trong Thư và ghim tóm tắt Lịch, khi bạn chuyển sang Nhiệm vụ, tóm tắt Lịch sẽ không xuất hiện. Bạn có thể cố định hoặc hủy neo tóm tắt Lịch trong mỗi dạng xem bằng cách bấm Nút Ghim hoặc Nút Xóa bỏ tóm tắt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×