Giữ các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới luôn trong tầm mắt

Khi bạn trỏ đến biểu tượng Lịch trên thanh điều hướng, phần nhìn vào Lịch sẽ hiển thị các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới của bạn. Để luôn có thể xem các mục sắp tới, hãy cố định cửa sổ Lịch vào Outlook trang.

  • Bấm Nút Ghim.

Tóm tắt Lịch biểu với biểu tượng Đậu được chú thích

Để đóng cửa sổ, ở phía trên cùng của cửa sổ Lịch đã cố định, bấm vào Nút Xóa bỏ tóm tắt.

Lệnh Xóa bỏ tóm tắt trên tóm tắt Lịch đã ghim

Khi neo hoặc không cố định một bóng chú thích, dạng xem chỉ ảnh hưởng đến dạng xem đó. Ví dụ: nếu bạn đang ở trong Thư và ghim peek Lịch, thì khi bạn chuyển sang Tác vụ, tổng quan lịch sẽ không xuất hiện. Bạn có thể cố định hoặc bỏ neo danh sách lịch trong từng dạng xem bằng cách bấm vào Nút Ghim hoặc Nút Xóa bỏ tóm tắt.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×