Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho Microsoft Forms

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms trong Microsoft Edge trên máy tính chạy Windows.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Forms

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu và bài kiểm tra Microsoft Forms

Biểu mẫu và bài kiểm tra đồng tác giả Microsoft Forms

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Microsoft Forms giúp học & học

Tạo đánh giá xác thực bằng Microsoft Forms

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms trong Safari trên iPhone.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Forms

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu và bài kiểm tra Microsoft Forms

Biểu mẫu và bài kiểm tra đồng tác giả Microsoft Forms

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Microsoft Forms giúp học & học

Tạo đánh giá xác thực bằng Microsoft Forms

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms trong Chrome trên điện thoại Android.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Forms

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu và bài kiểm tra Microsoft Forms

Biểu mẫu và bài kiểm tra đồng tác giả Microsoft Forms

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Microsoft Forms giúp học & học

Tạo đánh giá xác thực bằng Microsoft Forms

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×