Hiển thị nội dung Excel trong một Phần Web Excel Web Access

Giả sử bạn đã phát hành một sổ làm việc Excel lên thư viện SharePoint và bây giờ bạn muốn hiển thị toàn bộ hoặc một phần của sổ làm việc đó trong Phần Web SharePoint của chính nó. Bạn có thể làm việc này bằng cách dùng một Phần Web đặc biệt được gọi là Phần Web Excel Web Access. Thực hiện theo các bước đơn giản sau:

 1. Thêm một Phần Web Excel Web Access vào một trang SharePoint

 2. Kết nối một sổ làm việc đến một Phần Web Excel Web Access

 3. (Bước này là tùy chọn.) Xác định dẫn hướng và các thiết đặt tính năng tương tác cho Phần Web Excel Web Access

Thêm một Phần Web Excel Web Access vào một trang SharePoint

 1. Bắt đầu với trang SharePoint được mở để chỉnh sửa.

 2. Trong một vùng trên trang, hãy chọn siêu văn bản có nội dung Thêm Phần Web.
  Các ngăn đang hiện các thể loại sẵn dùng và các loại Phần Web sẽ xuất hiện gần phần trên cùng của trang.

 3. Trong ngăn Thể loại, hãy bấm Dữ liệu Thương mại. Sau đó, trong ngăn Phần, hãy bấm Excel Web Access.

 4. Bấm Thêm để thêm Phần Web vào trang. Hãy để mở trang để chỉnh sửa.

Bước tiếp theo là kết nối một sổ làm việc đến Phần Web Excel Web Access.

Đầu Trang

Kết nối một sổ làm việc đến một Phần Web Excel Web Access

Quan trọng: Trước khi bắt đầu quy trình sau, hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo và phát hành một sổ làm việc Excel vào một thư viện trong SharePoint Server hoặc Office 365. Bạn không thể hiển thị sổ làm việc trong một Phần Web Excel Web Access trừ khi nó đã được phát hành lên một thư viện tin cậy. Để biết thông tin về cách làm, hãy xem Chia sẻ sổ làm việc bằng cách dùng Excel Services.

 1. Bắt đầu với một trang SharePoint được mở để chỉnh sửa và một Phần Web Excel Web Access trống đã được thêm vào trang.

 2. Trong Phần Web Excel Web Access trống, trong phần Chọn Sổ làm việc, bấm vào siêu văn bản có nội dung Bấm vào đây để mở ngăn công cụ. Ngăn công cụ sẽ mở ra.

 3. Trong phần Hiển thị Sổ làm việc trong hộp văn bản Sổ làm việc, chọn một địa chỉ website (URL) cho sổ làm việc này. Nếu bạn không biết URL, hãy bấm nút Duyệt, chọn sổ làm việc mà bạn muốn dùng rồi bấm Chèn.

 4. (Phần này không bắt buộc.) Để hiển thị một mục đơn, chẳng hạn như biểu đồ, bảng, báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable, trong hộp Mục đã đặt tên, hãy nhập tên của mục đó. Thao tác này sẽ chỉ hiển thị mục đó trong Phần Web thay vì hiển thị toàn bộ sổ làm việc.

 5. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

Sổ làm việc giờ sẽ hiển thị trong Phần Web. Nếu bạn muốn, bạn có thể tiếp tục đến bước xác định dẫn hướng và các thiết đặt tính năng tương tác cho Phần Web Excel Web Access.

Đầu Trang

Xác định dẫn hướng và các thiết đặt tính năng tương tác cho một sổ làm việc được hiển thị trong một Phần Web Excel Web Access

 1. Bắt đầu với trang SharePoint được mở để chỉnh sửa.

 2. Ở góc trên bên phải trong Phần Web Excel, hãy bấm mũi tên xuống để mở menu Phần Web, rồi bấm Chỉnh sửa Phần Web. Ngăn công cụ Phần Web Excel sẽ được mở.

 3. Trong phần Thanh công cụ và Thanh Tiêu đề và trong phần Dẫn hướng và Tương tác, hãy chọn những thuộc tính mà bạn muốn bật. Nếu bạn muốn tắt một thuộc tính, hãy bỏ chọn hộp kiểm của thuộc tính đó.

 4. Ở phần dưới cùng trong ngăn công cụ, hãy bấm OK để áp dụng những thay đổi của bạn và đóng ngăn công cụ.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×