Bạn có thể chọn liệu có liên hệ với ảnh được hiển thị bên cạnh thư trong hộp thư đến của bạn. Một số loại tài khoản sẽ có bộ chuyển đổi được đặt thành tắt làm mặc định. Để thay đổi thiết đặt này, hãy đi tới cài đặt > thư > Hiển thị ảnh liên hệ

Chất lượng và trạng thái sẵn sàng của ảnh liên hệ có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và liên hệ với các ảnh được cung cấp bởi tổ chức hoặc nhà cung cấp email của bạn. Nếu ảnh không sẵn dùng, một sẽ không được hiển thị ngay cả khi thiết đặt Hiển thị ảnh liên hệ được bật.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×