Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

Quả thật là in trang chiếu không kèm ghi chú diễn giả sẽ đơn giản hơn so với có kèm ghi chú — thực tế, chỉ có một cách duy nhất để in trang chiếu kèm ghi chú diễn giả.

  1. Bấm vào Tệp > In.

  2. Bên dưới Cài đặt, bấm vào hộp thứ hai (theo mặc định là Trang chiếu toàn trang), sau đó bên dưới Bố trí in, bấm vào Trang ghi chú.

    ảnh chụp màn hình tùy chọn in ghi chú

    Trang ghi chú in một trang chiếu trên mỗi trang, kèm ghi chú của diễn giả ở bên dưới. Ngăn xem trước cho bạn biết giao diện của từng tùy chọn bố trí.

  3. Hãy đưa vào đó các thiết đặt khác, chẳng hạn như trang chiếu nào bạn muốn, số lượng bản sao, v.v.

  4. Bấm vào In.

Các tùy chọn khác dưới Bố trí In và tất cả các tùy chọn dưới Bản phân phát sẽ chỉ in trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú của diễn giả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×