Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
 1. Làm thế nào để thay đổi vị tí lưu tệp đính kèm mặc định? Theo mặc định, tệp đính kèm được lưu trong thư mục Tài liệu. Bạn không thể thay đổi vị trí mặc định nhưng có thể xác định vị trí khác mỗi lần bạn lưu phần đính kèm. Chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng phần đính kèm để mở menu phần đính kèm.

  Chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng tệp đính kèm để xem menu tệp đính kèm

  Chọn lưu dưới dạng để lưu vào máy tính hoặc vị trí lưu trữ đám mây của bạn.

 2. Làm thế nào để lưu tệp đính kèm đã chỉnh sửa để những thay đổi của tôi được đính kèm vào email ban đầu? Nếu người gửi tệp đính kèm sử dụng OneDrive hoặc một tùy chọn lưu trữ đám mây khác thì mọi thay đổi mà bạn thực hiện với tệp đính kèm sẽ được lưu tự động. Nếu người gửi không sử dụng tùy chọn lưu trữ đám mây, hãy sử dụng mũi tên thả xuống ở bên phải của phần đính kèm và chọn lưu vào OneDrive.

 3. Tôi có thể tắt chức năng xem trước tệp đính kèm không?Có. Bạn bật hoặc tắt tính năng xem trước tệp trong Trung tâm tin cậy. 

  1. Trong Outlook, chọn tệp > tùy chọn > Trung tâm tin cậy > thiết đặt Trung tâm tin cậy >xử lý phần đính kèm > tắt tính năng xem trước phần đính kèm.

  2. Để tắt  một trình xem trước tệp đính kèm cụ thể, hãy bấm vào Trình xem trước Tệp đính kèm và Tài liệu, bỏ chọn hộp kiểm dành cho trình xem trước bạn muốn tắt, rồi bấm OK.

 4. Làm thế nào để mở hoặc xem trước tệp đính kèm PDF? Nếu bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định, tệp đính kèm PDF sẽ mở trong trình duyệt Edge. Để mở tệp đính kèm trong Adobe Acrobat Reader hoặc một trình xem PDF khác, hãy xem mục Thay đổi liên kết tệp cho tệp đính kèm.

 5. Làm thế nào để thay đổi trình duyệt dùng để mở hoặc xem trước tệp đính kèm? Outlook sẽ sử dụng trình duyệt mặc định của bạn để mở hoặc xem trước nhiều loại tệp đính kèm. Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn, hãy xem mục Thay đổi trình duyệt mặc định của bạn trong Windows 10.

 6. Khi sử dụng lưu tất cả tệp đính kèm vào một thư mục nếu một tệp có cùng tên đã tồn tại Outlook sẽ tạo tên tệp mới (1), tên tệp (2), v.v.  Tại sao Outlook không nhắc ghi đè lên tệp?  Bằng cách thiết kế, Outlook sẽ kết thúc số thay vì nhắc ghi đè lên mọi tệp.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×