Cập nhật lần cuối: Tháng 11 năm 2016

Sự cố

Khi bạn bấm vào liên kết dẫn tới thư mục Google Drive trong Word, trình duyệt web của bạn sẽ trả về thông báo "Hãy cập nhật trình duyệt của bạn".

Trạng thái: Giải pháp thay thế

Quan trọng: Các bước này cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft: 322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

Để tránh sự cố này, hãy thêm khóa phụ ForceShellExecute, nếu chưa có khóa đó và đặt dữ liệu Giá trị hoặc nếu đã có khóa phụ, hãy đặt dữ liệu Giá trị của khóa phụ ForceShellExecute.

 1. Thoát mọi chương trình đang chạy.

 2. Bấm vào Bắt đầu rồi bấm vào Chạy. Nhập regedit vào hộp Mở rồi bấm vào OK.

 3. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, hãy duyệt đến một trong những khóa phụ sau đây (tạo các phím nếu chúng không tồn tại):

  Dành cho phiên bản Office 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit

  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet\

  Dành cho phiên bản Office 32 bit trên phiên bản Windows 32 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Dành cho phiên bản Office 64 bit trên phiên bản Windows 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

 4. Hãy đảm bảo chọn các khóa phụ Internet. Trên menu Soạn thảo, trỏ đến Mới rồi bấm vào Giá trị DWORD. Thêm giá trị sổ đăng ký sau đây:

  Tên Giá trị: ForceShellExecute

 5. Bấm đúp vào ForceShellExecute, rồi đặt dữ liệu Giá trị1. Bấm vào OK.

 6. Trên menu Sổ đăng ký, hãy bấm Thoát.

Bạn có thể cần khởi động lại Word (và có thể là cả máy tính của bạn) sau khi thực hiện thay đổi này.

Tác động đã biết duy nhất của giải pháp thay thế này là các siêu kết nối đến nội dung tệp tài liệu Office sẽ mở trong trình duyệt của bạn, nhắc bạn tải xuống thay vì mở trong ứng dụng.

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Gửi phản hồi về các Microsoft Office

Xem thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Word for PC

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×