We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Làm thế nào để đăng xuất khỏi GroupMe?

Sử dụng các bước sau để đăng xuất khỏi GroupMe thiết bị của bạn.

  1. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

  2. Chọn Đăng xuất.

  1. Nhấn vào menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe .

  2. nhẹ Cài đặt Cài đặt trong GroupMe.

  3. Cuộn xuống và gõ nhẹ Đăng xuất.

  1. Nhấn vào menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe .

  2. nhẹ Cài đặt Cài đặt trong GroupMe.

  3. Cuộn xuống và gõ nhẹ Đăng xuất.

  1. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

  2. Chọn Đăng xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×