Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lên lịch thư để sử dụng sau

  1. Trong khi soạn thư, chọn danh sách thả xuống bên cạnh nút Gửi, rồi chọn Lên lịch gửi.                                                     văn bản thay thế

  2. Chọn một trong các tùy chọn mặc định, sau đó chọn Gửi hoặc chọn thời gian tùy chỉnh rồi chọn Gửi.   văn bản thay thế

  3. Sau khi bạn chọn Gửi, thư sẽ vẫn ở thư mục Thư nháp cho đến thời gian chuyển phát.

Gửi tin nhắn ngay lập tức

Nếu sau này bạn quyết định muốn gửi thư ngay, hãy làm như sau: 

  1. Chuyển tới thư mục Nháp.

  2. Mở thư đã lên lịch và chọn biểu tượng Chỉnh sửa bút chì.  văn bản thay thế

  3. Chọn Gửi Ngay.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×