Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Bài viết này giả định rằng bạn đang dùng phiên bản Excel đi kèm với Office Professional Plus. Excel Starter và phiên bản Excel đi kèm với các phiên bản dành cho Gia đình và Sinh viên của Office không hỗ trợ kết nối dữ liệu ngoài như được mô tả trong bài viết này.

Thông tin trong bài viết này áp dụng cho Excel Services chỉ trong SharePoint Server 2013 (tại cơ sở). Để biết thêm thông tin về Microsoft 365 (trong đám mây), hãy xem mục sử dụng dữ liệu ngoài trong sổ làm việc trong SharePoint Online.

Bạn có thể làm việc với rất nhiều nguồn dữ liệu trong Excel, bao gồm cả dữ liệu riêng và dữ liệu ngoài. Một số, nhưng không phải tất cả, các nguồn dữ liệu ngoài mà bạn có thể sử dụng trong Excel được hỗ trợ trong Excel Services. Bạn hãy đọc bài viết này để có cái nhìn tổng quan về những gì được hỗ trợ trong Excel Services khi bạn phát hành một sổ làm việc tới thư viện Thư viện SharePoint.

Trong bài viết này

Dữ liệu ngoài là gì?

Dữ liệu ngoài là dữ liệu được lưu trữ ở một nơi khác, chẳng hạn như trên một máy chủ. Bạn có thể nhập hoặc hiển thị dữ liệu ngoài trong sổ làm việc bằng cách dùng một hoặc nhiều kết nối dữ liệu ngoài. Ví dụ về các nguồn dữ liệu ngoài có thể bao gồm các bảng SQL Server, khối Dịch vụ Phân tích SQL Server, dữ liệu Microsoft Azure Marketplace, v.v... Các kết nối dữ liệu ngoài được dùng trong sổ làm việc giúp bạn có thể gửi truy vấn và nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu được xác định trong kết nối đó. Điều này cho phép bạn làm mới dữ liệu để xem thông tin mới nhất trong sổ làm việc.

Là một thay thế để làm việc với dữ liệu ngoài, bạn có thể sử dụng dữ liệu gốc trong Excel. Dữ liệu gốc được lưu trữ trực tiếp trong sổ làm việc và không yêu cầu một kết nối dữ liệu ngoài được giữ lại, ngay cả khi một kết nối bên ngoài được dùng để nhập dữ liệu vào sổ làm việc. Để cập nhật dữ liệu gốc, bạn có thể nhập các bản Cập Nhật theo cách thủ công hoặc nhập lại dữ liệu vào Excel.

Đầu Trang

Các nguồn dữ liệu được hỗ trợ trong Excel Services

Một số, nhưng không phải tất cả, các nguồn dữ liệu ngoài mà bạn có thể sử dụng trong Excelđược hỗ trợ trong Excel Services trong SharePoint Server 2013. Khi một nguồn dữ liệu được hỗ trợ trong Excel Services, điều đó có nghĩa là bạn và người dùng khác có thể làm mới dữ liệu được hiển thị trong sổ làm việc. Excel Services trong SharePoint Server 2013 hỗ trợ các loại nguồn dữ liệu sau:

 • Các bảng SQL Server

 • Các khối Dịch vụ Phân tích SQL Server

 • Nguồn dữ liệu OLE DB hoặc ODBC

 • Mô hình dữ liệu, chẳng hạn như các mô hình dữ liệu được tạo ra trong Excel

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị SharePoint hoặc xem bài viết TechNet: nguồn dữ liệu được hỗ trợ trong Excel Services (SharePoint Server 2013).

Đầu Trang

Excel Web App và Excel Services

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng Office Online cùng với SharePoint Server 2013, thì hoặc Excel Services (một phần của SharePoint Server 2013) hoặcExcel Web App (một phần của Office Online Server) được sử dụng để kết xuất sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Đây là quyết định mà người quản trị SharePoint đưa ra và quyết định này có thể ảnh hưởng đến việc nguồn dữ liệu nào được hỗ trợ khi bạn dùng sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem So sánh Excel Online, Excel Services và Excel Web App.

Xác định xem sẽ dùng Excel Services hoặc Excel Web Appđể kết xuất sổ làm việc

Bạn có thể thắc mắc làm sao biết được mình đang dùng Excel Services hoặc Excel Web App khi xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Có thể biết được điều này bằng cách kiểm tra địa chỉ website (URL) cho sổ làm việc.

 • Hãy tìm xlviewer trong URL.
  Nếu URL đó trông giống như http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/..., thì Excel Services được dùng để kết xuất sổ làm việc đó.

 • Tìm WopiFrame trong URL.
  Nếu URL đó trông giống như http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/..., thì Excel Web App được dùng để kết xuất sổ làm việc đó.

Bạn cũng có thể liên hệ với người quản trị SharePoint của mình để được trợ giúp thông tin về cách cấu hình môi trường của bạn.

Các nguồn dữ liệu ngoài được hỗ trợ trong Excel Services vàExcel Web App

Bảng sau đây tóm tắt các kiểu kết nối dữ liệu mà bạn có thể dùng trong Excel và các kết nối dữ liệu nào được hỗ trợ trong Excel Services và trong Excel Web App.

Excel Nguồn dữ liệu

Được hỗ trợ trong Excel Services (SharePoint Server)?

Được hỗ trợ trong Excel Web App (Office Online Server)?

Các bảng SQL Server

Có, nếu môi trường bao gồm SharePoint Server 2013 và được cấu hình để dùng Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật hoặc một tài khoản dịch vụ không được giám sát. Hãy liên hệ với người quản trị SharePoint để biết thêm thông tin.

Các khối Dịch vụ Phân tích SQL Server

Có, nếu môi trường bao gồm SharePoint Server 2013 và được cấu hình để dùng Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật hoặc một tài khoản dịch vụ không được giám sát. Hãy liên hệ với người quản trị SharePoint để biết thêm thông tin.

Nguồn dữ liệu OLE DB hoặc ODBC

Có, nếu mỗi chuỗi của kết nối có chứa một tên người dùng và mật khẩu. Hãy liên hệ với người quản trị SharePoint để biết thêm thông tin.

Có, nếu mỗi chuỗi của kết nối có chứa một tên người dùng và mật khẩu. Hãy liên hệ với người quản trị SharePoint để biết thêm thông tin.

Mô hình dữ liệu đã được tạo ra bằng cách dùng Excel

Có, nếu Excel Services được cấu hình để hỗ trợ mô hình dữ liệu. Hãy liên hệ với người quản trị SharePoint để biết thêm thông tin.

Không

Microsoft Azure Dữ liệu Marketplace

Không

Không

Dữ liệu OData

Không

Không

Dữ liệu XML

Không

Không

Dữ liệu Microsoft Access

Không

Không

Dữ liệu từ tệp văn bản

Không

Không

Đầu Trang

Làm mới dữ liệu và sửa sổ làm việc trong một cửa sổ trình duyệt

Khi bạn xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt, việc bạn có thể sửa sổ làm việc hoặc làm mới dữ liệu trong cửa sổ trình duyệt đó hay không sẽ tùy thuộc vào cách cấu hình môi trường của bạn. Bảng sau đây tóm tắt các kiểu môi trường tại cơ sở nào hỗ trợ chức năng làm mới và sửa dữ liệu khi bạn dùng sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt.

Cấu hình

Làm mới dữ liệu trong cửa sổ trình duyệt

Sửa sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt

SharePoint Server 2013
(Excel Services kết xuất sổ làm việc)

Có, nếu bạn đang dùng một hoặc nhiều kiểu nguồn dữ liệu sau đây:

 • Bảng SQL Server

 • Khối Dịch vụ Phân tích SQL Server

 • Kết nối dữ liệu OLE DB hoặc ODBC

 • Mô hình dữ liệu

Không. Để sửa sổ làm việc, bạn phải mở sổ làm việc đó trong Excel.

Office Online Máy chủ
(Excel Web App kết xuất sổ làm việc)

Không, trừ khi bạn đang dùng kết nối ẩn danh, kết nối dữ liệu OLE DB hoặc ODBC, hoặc chuỗi kết nối có chứa tên người dùng và mật khẩu.

SharePoint Server 2013 cùng với Office Online Server
(Excel Services được dùng để kết xuất sổ làm việc)

Tùy thuộc vào nguồn dữ liệu. Hãy xem Các nguồn dữ liệu được hỗ trợ trong Excel Services

SharePoint Server 2013 cùng với Office Online Server
(Excel Web App được dùng để kết xuất sổ làm việc)

Tùy thuộc vào các nguồn dữ liệu và cách cấu hình môi trường. Hãy xem Các nguồn dữ liệu bên ngoài được hỗ trợ trong Excel Services

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×