Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu truy vấn của bạn có các cột bạn không cần, bạn có thể loại bỏ chúng. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều cột, rồi loại bỏ những cột đã chọn hoặc loại bỏ những cột chưa được chọn, đó là các cột khác.

Hãy cân nhắc sự khác biệt giữa việc loại bỏ cột và loại bỏ các cột khác. Khi bạn chọn loại bỏ các cột khác, sau đó bạn làm mới dữ liệu của mình, các cột mới sẽ được thêm vào nguồn dữ liệu vì thao tác làm mới gần nhất của bạn có thể vẫn không được phát hiện vì chúng sẽ được coi là các cột khác khi bước Loại bỏ Cột được thực thi lại trong truy vấn. Tình huống này sẽ không xảy ra nếu bạn loại bỏ cột một cách rõ ràng. Các cột mới được thêm kể từ khi lần làm mới cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện trong Bản xem trước Dữ liệu.

  1. Để mở một truy vấn, hãy định vị một truy vấn đã tải trước đó từ Trình soạn thảo Power Query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn Truy vấn> Sửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tạo, tải hoặc chỉnh sửa truy vấn trong Excel.

  2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

    • Để loại bỏ một cột duy nhất, hãy chọn cột bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Trang đầu > bỏ > loại bỏ cột.

    • Để loại bỏ một số cột, hãy chọn các cột bằng cách sử dụng Ctrl + Bấm hoặc Shift + Bấm. Các cột có thể liên tiếp hoặc không liên tiếp nhau.

    • Để loại bỏ tất cả các cột ngoại trừ cột đã chọn, hãy chọn một hoặc nhiều cột, rồi chọn Loại bỏ cột khác.

Xem thêm

Trợ giúp Power Query Excel

Chọn hoặc loại bỏ cột (docs.com)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×