Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MINUTE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phút của một giá trị thời gian. Phút được trả về dưới dạng số nguyên, trong phạm vi từ 0 tới 59.

Cú pháp

MINUTE(serial_number)

Cú pháp hàm MINUTE có các đối số sau đây:

  • Serial_number    Bắt buộc. Thời gian có chứa phút mà bạn muốn tìm. Thời gian có thể được nhập vào dưới dạng chuỗi văn bản đặt trong dấu ngoặc kép, (ví dụ "6:45 CH"), dạng số thập phân (ví dụ 0,78125, biểu thị cho 6:45 CH) hoặc dạng kết quả của các công thức hoặc hàm khác (ví dụ TIMEVALUE("6:45 CH")).

Chú thích

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân (ví dụ 12:00 CH được thể hiện là 0,5, vì nó là một nửa ngày).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Thời gian

12:45:00 CH

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MINUTE(A2)

Phần giá trị phút của thời gian trong ô A2.

45

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×