Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố nhị thức âm. Hàm NEGBINOMDIST trả về xác suất sẽ có number_f lần thất bại trước thành công thứ number_s, khi xác suất không đổi của một lần thành công là probability_s. Hàm này tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi. Giống như phân bố nhị thức, số lần thử được giả định là độc lập.

Ví dụ, bạn cần tìm 10 người có phản xạ tốt nhất và bạn biết xác suất mà một ứng viên đạt khả năng này là 0,3. Hàm NEGBINOMDIST tính toán xác suất mà bạn sẽ gặp được một số lượng nào đó các ứng viên không đạt yêu cầu trước khi tìm được 10 ứng viên đạt yêu cầu.

Cú pháp

Hàm NEGBINOMDIST (number_f,number_s,probability_s)

Number_f    là số lần thất bại.

Number_s    là số ngưỡng thành công.

Probability_s    là xác suất thành công.

Chú thích

 • Number_f và number_s nên > = 0.

 • Number_f và number_s được cắt cụt về số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc nếu probability > 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố nhị thức âm là:

  Phương trình

  trong đó:

  x là number_f, r là number_s, và p là probability_s.

Ví dụ

Number_f

Number_s

Probability_s

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

5

0,25

= NEGBINOMDIST([Number_f], [Number_s], [Probability_s])

Âm phân bố nhị thức cho các đối số đã xác định (0.055049)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×