Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nếu bạn tìm cách chạy truy vấn trong Access và nó không hoạt động, thì truy vấn có thể bị chặn vì Access nằm trong chế độ vô hiệu lực. Chế độ vô hiệu hóa là một chế độ chức năng giảm đi khi Access không thể xác định xem nội dung trong cơ sở dữ liệu có tin cậy hay không.

Để thực hiện công việc truy vấn, bạn phải bật nội dung cơ sở dữ liệu bằng cách chỉ báo rằng bạn tin cậy nội dung cơ sở dữ liệu. Bạn có thể bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên hoặc chỉ định rằng một cơ sở dữ liệu đã cho là đáng tin cậy và nên được bật theo mặc định. Để có một thảo luận đầy đủ về cách tin cậy cơ sở dữ liệu, hãy xem bài viết quyết định có tin cậy vào cơ sở dữ liệu haykhông. Sau khi bạn tin cậy một cơ sở dữ liệu, Access sẽ không chặn truy vấn chạy.

Lưu ý: Bạn cũng có thể biểu thị một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy bằng cách sử dụng chữ ký số. Để biết thêm thông tin về chữ ký số, hãy xem Hiển thị tin cậy bằng cách thêm chữ ký số.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×