Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý    Tính năng này khả dụng chung (GA) trong Kênh Phát hành Hàng tháng Microsoft 365 kể từ tháng 5 năm 2022. Nếu bạn đang sử dụng Kênh Microsoft Semi-annual Enterprise, chương trình này khả dụng vào tháng 12 năm 2022. Để biết thêm thông tin về cách tham gia, hãy aka.ms/AccessAndPowerPlatform.

Bạn có thể liên kết đến bất kỳ bảng Dataverse nào từ Access, không chỉ bảng mà bạn di chuyển. Có thể bảng đã được sử dụng trong ứng dụng Nguồn được tích hợp sẵn. Hoặc ứng dụng được sử dụng với các sản phẩm khác như Excel, SharePoint hoặc SQL Server. Bạn có thể cải thiện ứng dụng với Access bằng cách liên kết đến các bảng đó và tạo biểu mẫu, báo cáo, truy vấn và các đối tượng khác.

Chuẩn bị

Trước tiên hãy đảm bảo bạn thiết lập môi trường Access và Ứng dụng Power. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục "Trước khi bạn bắt đầu" trong mục Di chuyển dữ liệu Access sang Dataverse.

Quy trình

 1. Khởi động Access, chọn Tài khoản, chọn Chuyển đổi Tài khoản. Hộp thoại Tài khoản sẽ mở ra.

 2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Access bằng cùng một thông tin xác thực mà bạn sử dụng trong Power Apps.

 3. Mở cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn nhập hoặc liên kết các bảng Dataverse.

 4. Chọn Dữ liệu Ngoài > Nguồn Dữ liệu Mới >Từ Dịch vụ Trực >Từ Dataverse. Hộp thoại Lấy Dữ liệu Ngoài – Dữ liệu nghịch đảo sẽ mở ra.

 5. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu từ môi trường Dataverse, chọn MỘT URL phiên bản từ danh sách do Dịch vụ Khám phá Toàn cầu cung cấp.

 6. Thực hiện một trong các cách sau: 

  • Nhập     Chọn Nhập dữ liệu nguồn vào bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

  • Chọn Liên     kết Chọn Liên kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng được liên kết

 7. Chọn OK

  Để phòng ngừa bảo mật, bạn có thể được yêu cầu nhập lại thông tin xác thực tài khoản Power Apps của mình.

 8. Trong hộp thoại Liên kết Bảng hoặc Nhập Đối tượng , bên dưới Bảng, chọn từng bảng bạn muốn liên kết hoặc nhập, rồi bấm ok.

Xem Thêm

Di chuyển dữ liệu Access sang Dataverse

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×