Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định. Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê, bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Cú pháp

NORMDIST (x,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn,lũy tích)

X    là giá trị mà bạn muốn phân bố.

Có nghĩa    là trung bình số học của phân bố.

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của phân bố.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic xác định biểu mẫu của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, thì hàm NORMDIST trả về hàm phân bố lũy tích; Nếu sai, nó trả về hàm khối xác suất.

Ghi chú

  • Nếu trung bình hoặc độ lệch chuẩn không có dạng số, thì hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu trung bình = 0, độ lệch chuẩn = 1 và lũy tích = TRUE, thì hàm NORMDIST trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa, NORMSDIST.

  • Phương trình của hàm mật độ chuẩn ( lũy tích = FALSE) là:

    Phương trình

  • Khi lũy tích = TRUE, thì công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

Ví dụ

X

Có nghĩa là gì

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

42

40

1,5

=NORMDIST([X],[Mean],[StdDev],True)

Hàm phân bố lũy tích cho các đối số đã xác định (0,908789)

42

40

1,5

=NORMDIST([X],[Mean],[StdDev],false)

Hàm khối xác suất cho các đối số đã xác định (0.10934005)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×