Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Bài viết này giải thích một phương pháp cũ hơn để phối các bản sao của "Sổ làm việc Dùng chung" – một tính năng cũ hơn cho phép bạn cộng tác với nhiều người. Tính năng này có nhiều hạn chế và đã được thay thế bằng đồng tác giả. Tính năng đồng tác giả tốt hơn nhiều trong việc phối các thay đổi và sẵn dùng trong một số phiên bản Excel nhất định, bao gồm cả Excel dành cho người đăng ký Microsoft 365.

Mua hoặc dùng thử Microsoft 365

Quan trọng: Hãy chắc chắn rằng bạn muốn sử dụng phương pháp này trước khi tiếp tục. Sổ làm việc Dùng chung có các giới hạn và đặc biệt là không thể chỉnh sửa bằng Excel dành cho web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đồng tác giả, thay thế cho Sổ làm việc Dùng chung.

 1. Bấm vào tab Xem lại và xem nút Chia sẻ Sổ làm việc có hiển thị không. Nếu nó không hiển thị, bạn sẽ cần bỏ ẩn nó. Bạn cũng sẽ cần bỏ ẩn nút So sánh và Phối Sổ làm việc. Bài viết này giải thích cách bỏ ẩn các nút này.

 2. Trên tab Xem lại hoặc trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, hãy bấm Chia sẻ Sổ làm Chia sẻ Sổ làm việc.

 3. Bấm cho phép nhiều người dùng thay đổi...

 4. Bây giờ, hãy yêu cầu người khác mở tệp và lưu bản sao của tệp đó với tên tệp duy nhất khác với tên tệp gốc. Ngoài ra, yêu cầu họ đặt bản sao của họ trong cùng một thư mục với sổ làm việc gốc.

 5. Yêu cầu họ thực hiện thay đổi đối với bản sao của họ và lưu.

  Lưu ý: 

  • Bạn chỉ có thể phối sổ làm việc với các bản sao được tạo từ bản gốc.

  • Bạn không thể phối sổ làm việc chưa có nút Cho phép nhiều người dùng thay đổi... đã bật.

 6. Mở Sổ làm việc Được chia sẻ ban đầu mà bạn muốn phối các thay đổi vào đó.

 7. Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào So sánh và Phối Sổ làm Nút So sánh và Phối.

 8. Nếu được nhắc, hãy lưu sổ làm việc.

 9. Trong hộp thoại Chọn Tệp để Phối vào Sổ làm việc Hiện tại, bấm vào bản sao của sổ làm việc có chứa những thay đổi bạn muốn phối. Để phối nhiều bản sao cùng một lúc, nhấn giữ Ctrl hoặc Shift và bấm vào tên tệp, rồi bấm OK.

Quan trọng: Hãy chắc chắn rằng bạn muốn sử dụng phương pháp này trước khi tiếp tục. Sổ làm việc Dùng chung có các giới hạn, do đó chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện đồng tác giả thay vào đó.

 1. Trên tab Xem lại , bấm Chia sẻ Sổ làm việc.

 2. Trên tab Sửa , bấm cho phép nhiều người dùng thay đổi...

 3. Bây giờ, hãy yêu cầu người khác mở tệp và lưu bản sao của tệp đó với tên tệp duy nhất khác với tên tệp gốc. Ngoài ra, yêu cầu họ đặt bản sao của họ trong cùng một thư mục với sổ làm việc gốc.

 4. Yêu cầu họ thực hiện thay đổi đối với bản sao của họ và lưu.

  Lưu ý: 

  • Bạn chỉ có thể phối sổ làm việc với các bản sao được tạo từ bản gốc.

  • Bạn không thể phối sổ làm việc chưa có nút Cho phép nhiều người dùng thay đổi... đã bật.

 5. Mở Sổ làm việc Được chia sẻ ban đầu mà bạn muốn phối các thay đổi vào đó.

 6. Bấm vào menu Công cụ, rồi chọn Phối Sổ làm việc....

 7. Nếu được nhắc, hãy lưu sổ làm việc.

  Trong hộp thoại dẫn hướng tệp, bấm vào bản sao của sổ làm việc có chứa những thay đổi bạn muốn phối, rồi bấm OK.

Xem thêm

Cộng tác với người khác trên sổ làm việc bằng tính năng đồng tác giả

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×