Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Những điều sau đây có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, bằng cách cung cấp thông tin có thể nhạy cảm cho bên thứ ba hoặc bằng cách cho phép bạn kiểm soát những thông tin nào có thể có sẵn.

Tab Mới (Bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Mới) có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ cập nhật được tải xuống từ Office.com cho sổ làm việc dựa trên mẫu. Bạn cũng có thể gửi phản hồi về các mẫu và cung cấp xếp loại số cho từng mẫu mà bạn tải xuống.

Khi bạn mở mẫu hoặc tệp dựa trên mẫu, các liên hệ Excel (tùy thuộc vào thiết đặt Trợ giúp trực tuyến của bạn) sẽ Office.com. Nó gửi ID cho mẫu đó, chương trình và phiên bản mà bạn hiện đang sử dụng, cùng với thông tin máy tính tiêu chuẩn.

ID mẫu được sử dụng để xác định mẫu gốc như được tải xuống từ Office.com hoặc được bao gồm trong bản cài đặt Excel của bạn. Nó không nhận dạng duy nhất sổ làm việc của bạn. ID này giống nhau đối với tất cả người dùng của cùng một mẫu.

Nếu bạn chọn tạo liên kết đến hình ảnh, tệp, nguồn dữ liệu hoặc tài liệu khác trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc trên máy chủ, đường dẫn đến tệp đó sẽ được lưu vào sổ làm việc của bạn. Trong một số trường hợp, liên kết có thể bao gồm tên người dùng hoặc thông tin về máy chủ trên mạng của bạn. Trong trường hợp có kết nối dữ liệu, bạn có thể chọn lưu tên người dùng hoặc mật khẩu trong liên kết kết kết nối dữ liệu.

Ngoài ra, khi bạn áp dụng Sơ đồ XML cho sổ làm việc, một đường dẫn đến Sơ đồ XML mà bạn đã tạo sẽ được lưu vào sổ làm việc. Trong một số trường hợp, đường dẫn đó có thể bao gồm tên người dùng của bạn.

Khi bạn tạo hàm dữ liệu trang tính hoặc báo cáo PivotTable từ nguồn dữ liệu ngoài, dữ liệu mà bạn yêu cầu từ nguồn đó sẽ được lưu trữ như một phần của trang tính, cùng với một mã định danh duy nhất cho nguồn dữ liệu đó. Tên người dùng của người cuối cùng làm mới bộ đệm ẩn cũng được lưu trữ.

Tùy thuộc vào cách bạn thiết lập sổ làm việc hoặc báo cáo PivotTable, chỉ một tập hợp con của dữ liệu được lưu trữ có thể được hiển thị. Để loại bỏ tất cả dữ liệu đã lưu trữ này, hãy loại bỏ kết nối đến nguồn dữ liệu khỏi hàm dữ liệu trang tính và loại bỏ tất cả các trụ xoay tham chiếu đến dữ liệu.

Khi bạn tạo biểu đồ trong Excel, bạn có thể lọc dữ liệu mà bạn đã chọn cho biểu đồ để chỉ hiển thị một phần dữ liệu. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu đã chọn đều được lưu trữ cùng với biểu đồ. Để ngăn người khác thay đổi biểu đồ hoặc xem dữ liệu của biểu đồ, khi bạn sao chép biểu đồ vào một chương trình Microsoft, hãy dán biểu đồ dưới dạng bitmap. Nếu dữ liệu trong biểu đồ của bạn đến từ nguồn dữ liệu bên ngoài, bạn có thể bảo vệ biểu đồ bằng mật khẩu để giúp ngăn người khác cập nhật biểu đồ với dữ liệu mới nhất từ nguồn bên ngoài. Nếu biểu đồ của bạn dựa trên dữ liệu trong sổ làm việc của bạn, việc bảo vệ biểu đồ bằng mật khẩu có thể giúp ngăn người khác sửa đổi dữ liệu xuất hiện trong biểu đồ của bạn.

Khi bạn in sổ làm việc Excel, rồi lưu sổ làm việc đó, Excel sẽ lưu đường dẫn đến máy in của bạn với tài liệu. Trong một số trường hợp, đường dẫn có thể bao gồm tên người dùng hoặc tên máy tính.

Excel cho phép bạn thêm và chỉnh sửa văn bản thay thế cho bảng, hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong sổ làm việc của bạn. Văn bản thay thế được lưu cùng với sổ làm việc và có thể chứa thông tin cá nhân do bất kỳ người đóng góp nào của bản trình bày thêm vào. Đối với một số đối tượng, chẳng hạn như ảnh bạn chèn vào sổ làm việc, văn bản thay thế mặc định sẽ bao gồm đường dẫn tệp cho đối tượng bạn chèn vào.

Các tính năng trợ năng như bộ đọc màn hình có thể sử dụng văn bản thay thế. Văn bản thay thế sẵn dùng cho bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn.

Excel cho phép bạn truy nhập vào Không gian làm việc Tài liệu trên SharePoint. Không gian làm việc Tài liệu là không gian chung, nơi bạn có thể cộng tác với các thành viên nhóm khác trên một hoặc nhiều sổ làm việc.

Khi bạn truy nhập vào Không gian Tài liệu, Excel sẽ tải xuống dữ liệu từ site Không gian Tài liệu để cung cấp cho bạn thông tin về site đó. Dữ liệu này bao gồm:

 • Tên site

 • URL hoặc địa chỉ của site

 • Tên, địa chỉ email và mức cấp phép của người dùng site

 • Danh sách liệu, nhiệm vụ và thông tin khác có sẵn từ site

Excel cũng lưu trữ danh sách các site Không gian Tài liệu mà bạn đã truy cập trên máy tính của mình, dưới dạng cookie. Danh sách này được sử dụng để cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các trang web mà bạn đã truy cập trước đây. Microsoft không truy nhập danh sách các trang web mà bạn đã truy cập và không hiển thị trên Internet trừ khi bạn chọn làm cho danh sách khả dụng rộng rãi hơn.

Dịch vụ fax cho phép bạn gửi fax qua Internet và sắp xếp các bản fax mà bạn đã gửi trong Microsoft Outlook. Để sử dụng dịch vụ fax, bạn phải đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ fax, tách biệt với Microsoft, người xử lý fax và gửi qua Internet. Microsoft không thu thập bất kỳ dữ liệu nào bằng tính năng dịch vụ fax.

Khi bạn đăng ký dịch vụ fax, các nhà cung cấp dịch vụ fax tạo ra một gói đăng ký được lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ fax và Excel. Gói bao gồm địa chỉ trang Web của nhà cung cấp dịch vụ fax và một "mã thông báo" xác nhận truy cập của bạn vào các nhà cung cấp dịch vụ fax. Khi bạn gửi fax từ Excel, gói đăng ký này được chắp thêm vào tài liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ fax để tính toán giá fax mà không cần gửi fax thực sự. Nếu bạn chọn tính toán giá fax, Excel sử dụng một kết nối được mã hóa để gửi mã thông báo đăng ký của bạn, số điện thoại mà fax sẽ được gửi, và số trang fax cho nhà cung cấp dịch vụ fax. Microsoft không nhận hoặc lưu trữ thông tin này.

Excel cho phép bạn yêu cầu thông tin về một thuật ngữ hoặc cụm từ cụ thể từ một số nhà cung cấp nội dung cao cấp. Khi bạn yêu cầu tìm kiếm trên một từ hoặc cụm từ cụ thể, Excel sẽ sử dụng Internet để gửi văn bản mà bạn yêu cầu, sản phẩm phần mềm mà bạn hiện đang sử dụng, ngôn ngữ mà hệ thống của bạn được đặt và thông tin ủy quyền cho biết bạn có quyền tải xuống thông tin nghiên cứu, nếu cần bởi bên thứ ba đó.

Excel sẽ gửi thông tin này đến một dịch vụ do Microsoft hoặc một nhà cung cấp bên thứ ba mà bạn chọn. Dịch vụ này trả về thông tin về từ hoặc cụm từ mà bạn yêu cầu.

Thông thường, thông tin mà bạn nhận được bao gồm một nối kết đến thông tin bổ sung từ website của dịch vụ. Nếu bạn bấm vào liên kết này, nhà cung cấp dịch vụ có thể thêm cookie vào hệ thống của bạn để nhận dạng bạn cho các giao dịch trong tương lai. Microsoft không chịu trách nhiệm đối với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các Trang web và dịch vụ bên thứ ba. Microsoft không nhận hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào trong số này trừ khi bạn đã truy vấn một dịch vụ thuộc sở hữu của Microsoft.

Bạn có thể tắt tính năng nghiên cứu và tham khảo bằng cách làm như sau:

Thiết đặt này có thể bị người quản trị của bạn hạn chế. Nếu vậy, bạn sẽ không thể tự bật hoặc tắt tính năng này.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tài khoản.

 3. Bên dưới Quyền riêng tư của Tài khoản, bấm Quản lý Thiết đặt.

 4. Bên dưới Dịch vụ được kết nối tùy chọn, bỏ chọn hộp kiểm Bật trải nghiệm được kết nối tùy chọn.

  Quan trọng: Thao tác này sẽ vô hiệu hóa tất cả các dịch vụ được kết nối tùy chọn, không chỉ là nghiên cứu và tham khảo.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 5. Bấm vào Tùy chọn Quyền riêng tư, rồi bỏ chọn hộp kiểm Cho phép ngăn tác vụ Nghiên cứu kiểm tra và cài đặt dịch vụ mới.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 5. Bấm vào Tùy chọn Quyền riêng tư, rồi bỏ chọn hộp kiểm Cho phép ngăn tác vụ Nghiên cứu kiểm tra và cài đặt dịch vụ mới.

Excel cho phép bạn dịch toàn bộ hoặc một phần tài liệu của mình bằng cách sử dụng từ điển song ngữ hoặc dịch máy. Bạn có thể lựa chọn cách bạn muốn dịch tài liệu của mình.

Bạn có thể chọn hoặc nhập một từ hoặc cụm từ mà bạn muốn dịch hoặc bạn có thể chọn dịch toàn bộ tài liệu, trong cả hai trường hợp, bằng cách chọn tùy chọn dịch hiện hành trong ngăn Nghiên cứu và Tham khảo.

Nếu bạn chọn hoặc nhập một từ hoặc cụm từ mà bạn muốn dịch, cụm từ mà bạn đã nhập sẽ được so sánh với từ điển song ngữ. Một số từ điển song ngữ được bao gồm trong phần mềm của bạn và một số từ điển khác có sẵn từ Office.com. Nếu một từ hoặc cụm từ bạn nhập vào không có trong từ điển song ngữ đi kèm với phần mềm của bạn, từ hoặc cụm từ đó sẽ được gửi không mã hóa đến dịch vụ dịch của Microsoft hoặc của bên thứ ba.

Nếu bạn muốn dịch toàn bộ sổ làm việc của mình, nó sẽ được gửi không mã hóa đến dịch vụ dịch của Microsoft hoặc của bên thứ ba. Cũng như với bất kỳ thông tin nào được gửi qua Internet không mã hóa, người khác có thể nhìn thấy từ, cụm từ hoặc sổ làm việc mà bạn đang dịch.

Nếu bạn chọn sử dụng một trong các từ điển sẵn dùng trên Office.com hoặc dịch vụ dịch của bên thứ ba, Excel sẽ sử dụng Internet để gửi văn bản mà bạn yêu cầu, loại phần mềm bạn có, bản địa và ngôn ngữ mà hệ thống của bạn được đặt. Đối với các dịch vụ dịch bên thứ ba, Excel cũng có thể gửi thông tin xác thực đã lưu trong bộ đệm ẩn trước đó cho biết trước đó bạn đã đăng ký quyền truy nhập vào Website.

Microsoft SharePoint cung cấp các site Không gian làm việc trên nền web dùng chung, nơi bạn có thể cộng tác trên tài liệu hoặc cuộc họp.

Khi bạn truy nhập site SharePoint, bằng cách dùng trình duyệt Web của bạn hoặc bất kỳ chương trình Office nào, site sẽ lưu cookie vào máy tính của bạn nếu bạn có quyền tạo site con mới trên site đó. Khi hoạt động cùng nhau, các cookie này tạo nên danh sách các site mà bạn có quyền truy nhập. Danh sách này được một số chương trình Office sử dụng để cho phép bạn truy cập nhanh vào các trang web mà bạn đã truy cập trước đó.

Microsoft không truy nhập danh sách các trang web mà bạn đã truy cập và không hiển thị trên Internet trừ khi bạn chọn làm cho danh sách khả dụng rộng rãi hơn.

Trong SharePoint, khi bạn tạo một Website hoặc danh sách mới, hoặc thêm hoặc mời mọi người vào một Website hoặc danh sách hiện có, site sẽ lưu những thông tin sau cho mỗi người, bao gồm:

 • Họ Tên

 • Địa chỉ email

ID người dùng được thêm vào mỗi yếu tố mà bạn hoặc người dùng khác của trang web thêm vào hoặc sửa đổi trên trang web. Giống như tất cả nội dung trên site SharePoint, chỉ người quản trị và thành viên của chính site đó mới có quyền truy nhập vào thông tin này.

Tất cả các thành phần của site SharePoint bao gồm hai trường: Tạo Bởi vàSửa đổi Bởi. Trường Tạo Bởi sẽ được điền bằng tên người dùng của người đã tạo yếu tố ban đầu và ngày tạo yếu tố. Trường Sửa đổi Bởi được điền bằng tên người dùng của người cuối cùng sửa đổi sổ làm việc và ngày sửa đổi lần cuối.

Người quản trị của các máy chủ lưu trữ các site SharePoint có quyền truy nhập vào một số dữ liệu từ các trang web này, được sử dụng để phân tích các mẫu hình sử dụng của trang web và cải thiện tỷ lệ phần trăm thời gian có sẵn trang web. Dữ liệu này chỉ sẵn dùng cho người quản trị máy chủ và không được chia sẻ với Microsoft trừ khi Microsoft đang lưu trữ site SharePoint. Dữ liệu được thu thập cụ thể bao gồm tên, địa chỉ email và quyền của tất cả mọi người có quyền truy nhập vào site.

Tất cả người dùng có quyền truy nhập tới một site SharePoint cụ thể có thể tìm kiếm và xem mọi nội dung sẵn có ở site này.

Microsoft SharePoint cung cấp các tính năng kiểm tra cho phép người quản trị duy trì biên bản kiểm tra đáng tin cậy về cách người dùng đang làm việc với một số nội dung nhất định.

Khi người quản trị SharePoint bật tính năng Kiểm tra, máy chủ sẽ tự động ghi trong cơ sở dữ liệu nội dung SharePoint một số hành động nhất định do người dùng thực hiện. Những hành động này bao gồm xem, chỉnh sửa, kiểm nhập và kiểm xuất. Đối với mỗi hành động được ghi lại, máy chủ sẽ ghi nhận thông tin về tệp, hành động và ID SharePoint của người dùng. Không có dữ liệu nào được gửi cho Microsoft như một phần của tính năng này.

Tính năng này được tắt theo mặc định và chỉ sẵn dùng cho người quản trị site SharePoint nơi lưu trữ nội dung.

Excel cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn tức thời từ ngay trong chương trình và cung cấp cho bạn khả năng được cảnh báo khi mọi người trực tuyến hoặc khi một số thay đổi nhất định được thực hiện cho sổ làm việc hoặc không gian làm việc được chia sẻ.

Excel có thể sử dụng máy khách nhắn tin tức thời để cung cấp cho bạn khả năng xem sự hiện diện trực tuyến của người khác và gửi tin nhắn cho họ. Excel bao gồm điều khiển Web cho phép hiển thị hiện diện bằng nhắn tin tức thời trong trang Web. Các trang Microsoft SharePoint sử dụng điều khiển này. Những trang này không truyền dữ liệu hiện diện trở lại máy chủ Web.

Điều khiển Web này có thể được sử dụng để truyền dữ liệu hiện diện từ chương trình nhắn tin tức thời của bạn đến máy chủ Web. Theo mặc định, dữ liệu hiện diện chỉ có thể được gửi đến các site mạng nội bộ, site tin cậy và site trên máy tính cục bộ.

Excel sử dụng định dạng tệp dựa trên XML. Các định dạng tệp XML này có thể mở rộng, nghĩa là người dùng có thể chỉ định thêm sơ đồ hoặc thẻ trong tệp. Phần bổ trợ hoặc mã của bên thứ ba khác cũng có thể đính kèm thông tin siêu dữ liệu bổ sung vào các định dạng tệp XML không thể xem được trong Excel.

Bạn có thể xác nhận siêu dữ liệu đã được liên kết với tệp XML bằng cách xem siêu dữ liệu đó trong trình xem văn bản.

Theo mặc định, nếu bạn lưu chú thích vào một tệp, Excel sẽ thêm tên viết tắt của bạn vào từng chú thích. Thông tin này sau đó sẽ có sẵn cho những người có quyền truy nhập vào tệp của bạn.

Bạn có thể xóa thông tin cá nhân của mình khỏi những nhận xét này bằng cách làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm Kiểm tra Sự cố, rồi bấm Kiểm tra Tài liệu.

Theo mặc định, khi bạn thực hiện thay đổi đối với tệp có bật tính năng Theo dõi Thay đổi, tên người dùng và/hoặc tên viết tắt của bạn sẽ được lưu trữ trong sổ làm việc và được liên kết với những thay đổi mà bạn thực hiện. Thông tin này, bao gồm cả văn bản gốc và đã sửa đổi, sẽ sẵn dùng cho bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn.

Sau khi những thay đổi này đã được chấp nhận hoặc từ chối, tên của bạn sẽ bị loại bỏ. Bạn cũng có thể loại bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi những thay đổi này bằng cách làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm Kiểm tra Sự cố, rồi bấm Kiểm tra Tài liệu.

Trong một số trường hợp, Excel lưu trữ tên của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng một số tính năng. Ví dụ: tên của bạn được lưu trữ ở những vị trí sau:

 • Trường Author

 • Thuộc tính tệp AuthorName

Bạn có thể loại bỏ tên của mình khỏi các trường và thuộc tính này bằng cách làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm Kiểm tra Sự cố, rồi bấm Kiểm tra Tài liệu.

Các giải pháp Microsoft Office do các công ty khác tạo cũng có thể bao gồm tên của bạn hoặc thông tin cá nhân khác trong thuộc tính tùy chỉnh liên kết với tệp của bạn.

Nếu bạn sử dụng Microsoft Office Web Control, Truy nhập Dữ liệu Microsoft Excel, DataCalc hoặc các tính năng khác cho phép bạn kết nối trực tiếp với một nguồn dữ liệu khác, thì thông tin ủy quyền (ID người dùng và mật khẩu) của bạn có thể được lưu trong sổ làm việc của bạn. Để thay đổi hoặc xóa thông tin ủy quyền này, bạn sẽ cần thay đổi thuộc tính của kết nối bằng cách sử dụng phương pháp cụ thể cho phương pháp kết nối.

Theo mặc định, mọi tệp được Lưu bằng Excel bao gồm các thuộc tính tệp như sau:

 • Tác giả

 • Người quản lý

 • Công ty

 • Được Lưu Lần cuối Bởi

 • Tên của người xem lại sổ làm việc

Ngoài ra, các thuộc tính khác có thể được lưu vào tệp tùy thuộc vào các tính năng hoặc giải pháp của bên thứ ba mà bạn sử dụng. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn là một phần của dòng công việc tài liệu, các thuộc tính tệp bổ sung để theo dõi dòng công việc sẽ được lưu.

Thông tin này sau đó sẽ có sẵn cho những người có quyền truy nhập vào tệp của bạn.

Bạn có thể loại bỏ tên của mình khỏi các thuộc tính này bằng cách làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm Kiểm tra Sự cố, rồi bấm Kiểm tra Tài liệu.

Tính năng Kiểm tra Tài liệu cũng có thể được sử dụng để loại bỏ các kiểu dữ liệu khác có thể không sẵn dùng trong tất cả các dạng xem, chẳng hạn như chú thích và hiệu đính. Microsoft khuyên bạn nên chạy Kiểm tra Tài liệu trên bất kỳ sổ làm việc nào mà bạn dự định sẵn dùng công khai.

Dữ liệu ẩn và siêu dữ liệu cũng có thể được bao gồm trong các tệp Microsoft Office bằng cách sử dụng Mô hình Đối tượng Của Microsoft Office. Ví dụ: bạn có thể ẩn ảnh trong Mô hình Đối tượng Microsoft Office, điều này có nghĩa là bạn không thể nhìn thấy ảnh khi mở tệp, tuy nhiên, ảnh vẫn được lưu trữ trong tệp và sau đó có thể hiển thị được.

Ghi macro cho phép bạn ghi lại một chuỗi các hành động để bạn có thể tái tạo các hành động sau này. Nếu bạn chọn ghi macro, tên người dùng của bạn sẽ được lưu dưới dạng chú thích trong mã khi macro được tạo từ đầu. Bạn có thể loại bỏ tên người dùng của mình khỏi những vị trí này theo cách thủ công.

Chữ ký số là một tính năng tùy chọn có thể giúp bạn xác thực danh tính của người đã gửi sổ làm việc cho bạn. Chữ ký số là giá trị được mã hóa duy nhất của dữ liệu trong sổ làm việc mà bạn đang ký. Khi bạn gửi sổ làm việc có chữ ký số, chữ ký sẽ được gửi đến người nhận, cùng với dữ liệu trong sổ làm việc và chứng chỉ số đáng tin cậy từ bạn (người gửi). Chứng chỉ số được cấp bởi Thẩm quyền Xác thực, chẳng hạn như VeriSign và chứa thông tin để xác thực người gửi và xác minh rằng nội dung gốc của sổ làm việc chưa bị thay đổi. Excel có thể tự động liên hệ với cơ quan chứng nhận trực tuyến để xác minh chữ ký số.

Khi bạn ký một sổ làm việc, bạn sẽ thấy một hộp thoại hiển thị thông tin được bao gồm trong chữ ký số, chẳng hạn như ngày và giờ hệ thống của bạn, số phiên bản hệ điều hành, số phiên bản Microsoft Office và số phiên bản Excel.

Quản trị Quyền Thông tin (IRM) cho phép bạn cấp cho một số người dùng hoặc nhóm quyền truy nhập và sửa đổi sổ làm việc. Mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng IRM không giống với Bảo vệ Tài liệu. IRM cho phép bạn đặt quyền cho toàn bộ sổ làm việc đối với các hành động rất cụ thể, chẳng hạn như in tài liệu hoặc chuyển tiếp tài liệu cho người khác, cũng như để đọc hoặc chỉnh sửa sổ làm việc.

Khi bạn lưu trữ sổ làm việc có bật IRM, Excel sẽ lưu vào sổ làm việc danh sách của mọi người dùng có quyền đối với sổ làm việc đó và quyền của họ là gì. Thông tin này được mã hóa để chỉ chủ sở hữu sổ làm việc mới có thể truy nhập thông tin này.

Ngoài ra, sổ làm việc có bật IRM cũng chứa giấy phép nội dung. Giấy phép nội dung chứa địa chỉ email, quyền và thông tin xác thực. Mỗi lần bất kỳ ai tìm cách mở sổ làm việc có bật IRM, Excel sẽ kiểm tra giấy phép nội dung được lưu trong sổ làm việc dựa trên định danh của người dùng. Nếu người dùng chưa bao giờ mở sổ làm việc trước đây, Excel sẽ liên hệ với máy chủ IRM, xác minh danh tính của người dùng, tải xuống giấy phép nội dung mới cho người dùng (miễn là người dùng có các quyền cần thiết) và lưu giấy phép nội dung đó vào sổ làm việc.

Chủ sở hữu sổ làm việc có tùy chọn để tránh lưu giấy phép nội dung vào sổ làm việc. Tuy nhiên, nếu giấy phép nội dung này không được lưu vào sổ làm việc, Excel phải liên hệ với máy chủ IRM mỗi lần mở sổ làm việc. Nếu Excel không được kết nối với mạng hoặc không thể liên hệ với máy chủ IRM, thì không thể mở sổ làm việc.

Bảo vệ Sổ làm việc cho phép bạn bảo vệ sổ làm việc Excel của mình theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như chỉ cho một số người dùng nhất định quyền chỉnh sửa, tạo chú thích hoặc đọc sổ làm việc.

Khi bạn sử dụng Bảo vệ Sổ làm việc, bạn sẽ được yêu cầu nhập ID người dùng. Các ID người dùng này có thể có dạng tài khoản Miền Windows NT (ví dụ: DOMAIN\tên người dùng) hoặc địa chỉ email Windows Live ID (ví dụ: someone@example.com). Các ID người dùng này được lưu trữ bất cứ khi nào bạn cấp cho người dùng quyền đọc hoặc thay đổi một phạm vi văn bản.

Có thể bảo vệ sổ làm việc Excel mà không cần dùng mật khẩu. Nếu bạn chọn bảo vệ sổ làm việc mà không cần mật khẩu, thì bất kỳ ai đọc sổ làm việc cũng có thể nhìn thấy ID người dùng của những người được cấp quyền truy nhập. Ngoài ra, nếu sổ làm việc được lưu dưới dạng XML hoặc HTML, ID người dùng sẽ sẵn dùng cho bất kỳ ai đọc tệp.

Nếu bạn muốn hạn chế thêm quyền truy nhập vào ID người dùng, bạn có thể chọn lưu tệp này bằng mật khẩu hoặc bằng Quản lý Quyền Thông tin (IRM). Chỉ bạn và những người được cấp quyền truy nhập mới có thể nhìn thấy các ID người dùng này.

Khi bạn mở một số phiên bản cũ hơn của tệp Excel trong Microsoft Office, xác thực tệp Office sẽ kiểm tra xem cấu trúc tệp có khớp với đặc tả của Microsoft đối với định dạng tệp đó hay không. Nếu tệp không xác thực được, Microsoft Office sẽ mở tệp trong Dạng xem được Bảo vệ.

Một bản sao của mỗi tệp không xác thực được Office sẽ được lưu trên máy tính của bạn sau khi bạn thoát khỏi Excel. Báo cáo Lỗi Microsoft định kỳ hỏi bạn có đồng ý gửi bản sao của các tệp này cho Microsoft hay không. Để biết thêm thông tin về Báo cáo Lỗi Microsoft, bao gồm điều khoản về quyền riêng tư đầy đủ, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Báo cáo Lỗi Microsoft.

Excel sẽ tự động lưu các bản sao của sổ làm việc trong khi bạn sửa chúng. Điều này giúp bạn khôi phục sổ làm việc nếu bạn vô tình đóng sổ làm việc mà không lưu các thay đổi của mình. Bạn có thể chọn không tự động lưu bản sao của sổ làm việc bằng cách làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Lưu.

 4. Bên dưới Lưu sổ làm việc, bỏ chọn hộp kiểm Giữ phiên bản Tự phục hồi cuối cùng nếu tôi đóng mà không lưu.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Lưu.

 4. Bên dưới Lưu sổ làm việc, bỏ chọn hộp kiểm Giữ phiên bản Lưu gần nhất nếu tôi đóng mà không lưu .

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào Lưu.

 4. Bên dưới Lưu sổ làm việc, bỏ chọn hộp kiểm Giữ tệp Tự phục hồi cuối cùng nếu tôi đóng mà không lưu .

Bạn có thể truy nhập và xóa các phiên bản đã lưu cuối cùng của sổ làm việc đã lưu trước đó bằng cách bấm tab Tệp , bấm Thông tin, rồi bấm vào sổ làm việc bạn muốn bên dưới Phiên bản. Bạn có thể truy nhập và xóa các phiên bản được lưu tự động gần đây nhất cho sổ làm việc mới tạo bằng cách bấm vào tabTệp, bấm Thông tin, bấm Quản lý Phiên bản, rồi bấm Phục hồi Sổ làm việc Chưa lưu. Excel sẽ định kỳ xóa sổ làm việc được lưu tự động nếu bạn không mở và dùng chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem khôi phục các tệp Office của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×