Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365 , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố văn phòng gần đây.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo diện mạo đẹp mắt cho tài liệu của bạn bằng cách tạo diện mạo cho đoạn văn theo cách bạn muốn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt khoảng cách trước và sau mỗi đoạn văn cũng như kích cỡ thụt lề và dòng của nó.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách đặt giãn cách dòng hoặc thụt lề trong tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Thay đổi giãn cách dòng trong Word, Điều chỉnh thụt lề và dãn cách hoặc Tạo thụt đầu dòng treo.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

Bạn có thể đặt giãn cách cả trước và sau một đoạn văn. Các giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện khoảng cách nhỏ hơn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn định dạng. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của nó.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn Alt+P, S, B. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, spacing before" (Đoạn văn, giãn cách trước đó). Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18), rồi nhấn Enter.

  • Để đặt giãn cách sau một đoạn văn, nhấn Alt+P, S, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, spacing after" (Đoạn văn, dãn cách sau). Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18), rồi nhấn Enter.

Đặt giãn cách mặc định

Để đặt một khoảng giãn cách đoạn văn làm giãn cách mặc định, thực hiện như sau:

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn một số văn bản có giãn cách đoạn mà bạn muốn áp dụng làm giãn cách mặc định.

 2. Để mở hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+H, P, G.

 3. Để đặt giãn cách đoạn văn làm mặc định, nhấn Alt+D.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn tùy chọn Chỉ tài liệu này hoặc Tất cả tài liệu. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter. Hộp thoại Đoạn văn sẽ đóng và tiêu điểm quay lại tài liệu.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách dòng bạn muốn định dạng. Nếu bạn muốn đặt giãn cách dòng cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của nó.

 2. Để đặt tùy chọn giãn cách dòng cho một đoạn văn, nhấn Alt+H, K. Bạn sẽ nghe thấy: "Line and paragraph spacing" (Giãn cách dòng và đoạn văn). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để chọn từ danh sách các kích cỡ giãn cách dòng được sử dụng thường xuyên, rồi nhấn Enter để áp dụng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Các đoạn văn có thể có cả thụt lề trái và phải, cũng như thụt lề dòng đầu tiên.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Nếu bạn muốn đặt thụt lề đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của nó.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để đặt kích cỡ thụt lề trái, nhấn Alt+P, I, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, indent left" (Đoạn văn, thụt lề trái). Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn giá trị hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5), rồi nhấn Enter.

  • Để đặt kích cỡ thụt lề phải, nhấn Alt+P, I, R. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, indent right" (Đoạn văn, thụt lề phải). Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn giá trị hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5), rồi nhấn Enter.

Đặt thụt lề dòng đầu tiên

Với thao tác thụt lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được thụt vào nhiều hơn so với các dòng khác trong đoạn văn.

Để thêm thụt lề dòng đầu tiên cho đoạn văn, di chuyển tiêu điểm đến đầu dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi nhấn phím Tab.

Đặt thụt lề mặc định

Để đặt thụt lề bất kỳ mà bạn chọn làm thụt lề mặc định, thực hiện như sau:

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn một số văn bản có thụt lề đoạn văn mà bạn muốn áp dụng làm thụt lề mặc định.

 2. Để mở hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+H, P, G.

 3. Để đặt thụt lề đoạn văn làm mặc định, nhấn Alt+D.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn tùy chọn Chỉ tài liệu này hoặc Tất cả tài liệu. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter. Hộp thoại Đoạn văn sẽ đóng và tiêu điểm quay lại tài liệu.

Sử dụng thụt lề phản chiếu

Để in kiểu sách, sử dụng tính năng thụt lề phản chiếu, trong đó thụt lề đoạn văn phản chiếu nhau trên các trang đối diện. Thụt lề trái trở thành thụt lề Bên trong và thụt lề phải trở thành thụt lề Bên ngoài.

Để bật thụt lề phản chiếu, hãy làm như sau:

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn một số văn bản có thụt lề đoạn văn mà bạn muốn phản chiếu trên các trang đối diện.

 2. Để mở hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+H, P, G.

 3. Để bật thụt lề phản chiếu, nhấn Alt+M.

 4. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thay đổi giãn cách đoạn văn, dòng và thụt lề đoạn văn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn mà bạn muốn đặt giãn cách. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space before paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trống trước đoạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space after paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trống sau đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space before paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trống trước đoạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space after paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt giãn cách đoạn văn, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu không có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn và tùy chọn loại bỏ khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu hiện có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách dòng bạn muốn đặt. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing, button" (Nút Giãn cách dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Tiếp tục trượt nhanh sang phải để đi qua các giá trị dãn cách dòng sẵn có. Khi bạn nghe thấy giá trị mong muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để đặt giãn cách dòng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent, button" (Nút Thụt lề Đặc biệt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "First line, button" (Nút Dòng đầu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thụt lề toàn bộ nhưng trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent, button" (Nút Thụt lề Đặc biệt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hanging, button" (Nút Treo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Increase indent position, button" (Nút Tăng vị trí thụt lề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để giảm thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decrease indent position, button" (Nút Giảm vị trí thụt lề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thay đổi giãn cách đoạn văn, dòng và thụt lề đoạn văn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn định dạng. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space before paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trống trước đoạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space after paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trống sau đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space before paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trống trước đoạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space after paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt giãn cách đoạn văn, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu không có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn và tùy chọn loại bỏ khoảng trống chỉ sẵn dùng nếu hiện có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách dòng bạn muốn định dạng. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing combo box" (Hộp tổ hợp giãn cách dòng), theo sau là giá trị giãn cách dòng hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Tiếp tục trượt nhanh sang phải để đi qua các giá trị dãn cách dòng sẵn có. Khi bạn nghe thấy giá trị mong muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để đặt giãn cách dòng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent menu" (Menu Thụt lề Đặc biệt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "First line, switch" (Chuyển dòng đầu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thụt lề toàn bộ nhưng trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent menu" (Menu Thụt lề Đặc biệt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hanging, switch" (Công tắc Treo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Increase indent, button" (Nút Tăng thụt lề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để giảm thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decrease indent, button" (Nút Giảm thụt lề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo diện mạo đẹp mắt cho tài liệu của bạn bằng cách tạo diện mạo cho đoạn văn theo cách bạn muốn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt khoảng cách trước và sau mỗi đoạn văn cũng như kích cỡ thụt lề và dòng của nó.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách đặt giãn cách dòng hoặc thụt lề trong tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Thay đổi giãn cách dòng trong Word, Điều chỉnh thụt lề và dãn cách hoặc Tạo thụt đầu dòng treo.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

Bạn có thể đặt giá trị điểm giãn cách trước và sau một đoạn văn. Các giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện khoảng cách nhỏ hơn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn định dạng bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn, rồi nhấn Shift+Ctrl+phím Mũi tên xuống. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của nó.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ dải băng), tùy thuộc vào bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, S, B. Bạn sẽ nghe thấy: "Spacing before" (Giãn cách trước đó). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). Nhấn Ctrl+F6 để đưa tiêu điểm trở về thân văn bản.

  • Để đặt giãn cách sau một đoạn văn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ dải băng), tùy thuộc vào bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, S, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Spacing after" (Giãn cách sau). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). Nhấn Ctrl+F6 để đưa tiêu điểm trở về thân văn bản.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách dòng bạn muốn định dạng bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn, rồi nhấn Shift+Ctrl+phím Mũi tên xuống. Nếu bạn muốn đặt giãn cách dòng cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của nó.

 2. Để đặt giãn cách dòng cho đoạn văn đã chọn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ dải băng), tùy thuộc vào bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn H, P, G. Hộp thoại Đoạn văn sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing" (Giãn cách dòng), theo sau là giá trị hiện tại. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn từ danh sách các kích cỡ giãn cách dòng thường được sử dụng. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter để áp dụng giá trị bạn đã chọn.

Đặt thụt lề đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn, rồi nhấn Shift+Ctrl+phím Mũi tên xuống. Nếu bạn muốn đặt thụt lề đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của đoạn văn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt kích cỡ thụt lề trái, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ dải băng), tùy thuộc vào bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, I, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Indent Left" (Thụt lề Trái). Để đặt giá trị bạn muốn, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5). Nhấn Ctrl+F6 để đưa tiêu điểm trở về thân văn bản.

  • Để đặt kích cỡ thụt lề phải, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ dải băng), tùy thuộc vào bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, I, R. Bạn sẽ nghe thấy: "Indent Right" (Thụt lề Phải). Để đặt giá trị bạn muốn, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5). Nhấn Ctrl+F6 để đưa tiêu điểm trở về thân văn bản.

Đặt thụt lề dòng đầu tiên

Với thao tác thụt lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được thụt vào nhiều hơn so với các dòng khác trong đoạn văn.

Để thêm thụt lề dòng đầu tiên cho một đoạn văn, di chuyển tiêu điểm đến đầu dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi nhấn phím Tab.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×