Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt giãn cách dòng và thụt lề trong Word
Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo diện mạo đẹp mắt cho tài liệu của bạn bằng cách tạo diện mạo cho đoạn văn theo cách bạn muốn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt khoảng cách trước và sau mỗi đoạn văn cùng kích cỡ của các vị trí trong khoảng cách và dòng.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn về cách đặt giãn cách dòng hoặc tụt vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Thay đổi giãn cách dòng trong Word, Điềuchỉnh độ trong và giãn cách hoặc Tạo dòng đầu dòng treo.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

Bạn có thể đặt giãn cách cả trước và sau một đoạn văn. Giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện khoảng cách h ít hơn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn định dạng. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của đoạn văn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn Alt+P, S, B. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, spacing before" (Khoảng cách đoạn trước). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18),rồi nhấn Enter.

  • Để đặt giãn cách sau một đoạn văn, nhấn Alt+P, S, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, spacing after" (Đoạn văn, giãn cách sau). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18),rồi nhấn Enter.

Đặt giãn cách mặc định

Để đặt một khoảng giãn cách đoạn văn làm giãn cách mặc định, thực hiện như sau:

 1. Trong tài liệu, chọn một số văn bản có giãn cách đoạn mà bạn muốn áp dụng làm giãn cách mặc định.

 2. Để mở hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+H, P, G.

 3. Để đặt giãn cách đoạn văn làm mặc định, nhấn Alt+D.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn tùy chọn Chỉ tài liệu này hoặc Tất cả tài liệu. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter. Hộp thoại Đoạn văn sẽ đóng và tiêu điểm trở về tài liệu.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách dòng mà bạn muốn định dạng. Nếu bạn muốn đặt giãn cách dòng cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của tài liệu đó.

 2. Để đặt tùy chọn giãn cách dòng cho một đoạn văn, nhấn Alt+H, K. Bạn sẽ nghe thấy: "Line and paragraph spacing" (Giãn cách dòng và đoạn văn). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để chọn từ danh sách các kích cỡ giãn cách dòng thường dùng, rồi nhấn Enter để áp dụng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Các đoạn văn có thể có cả lề trái và phải, cũng như kiểu lề dòng đầu tiên.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Nếu bạn muốn đặt vị trí lề đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của đoạn văn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt kích cỡ của nh lề trái, nhấn Alt+P, I, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, indent left" (Đoạn văn, lề trái). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để chọn giá trị hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5), rồi nhấn Enter.

  • Để đặt kích cỡ của nh lề phải, nhấn Alt+P, I, R. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph, indent right" (Đoạn văn, lề phải). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để chọn giá trị hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5), rồi nhấn Enter.

Đặt lề dòng đầu tiên

Với thao tác thụt lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được thụt vào nhiều hơn so với các dòng khác trong đoạn văn.

Để thêm kiểu lề dòng đầu tiên cho đoạn văn, hãy di chuyển tiêu điểm đến đầu dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi nhấn phím Tab.

Đặt kiểu lề mặc định

Để đặt thụt lề bất kỳ mà bạn chọn làm thụt lề mặc định, thực hiện như sau:

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn một số văn bản có định dạng lề đoạn văn mà bạn muốn áp dụng làm kiểu lề mặc định.

 2. Để mở hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+H, P, G.

 3. Để đặt lề đoạn văn làm mặc định, nhấn Alt+D.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn tùy chọn Chỉ tài liệu này hoặc Tất cả tài liệu. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter. Hộp thoại Đoạn văn sẽ đóng và tiêu điểm trở về tài liệu.

Sử dụng lề phản chiếu

Để in kiểu sổ, sử dụng tính năng kiểu lề phản chiếu, trong đó, các vị trí của đoạn văn sẽ phản chiếu nhau trên các trang đối diện. Lề trái trở thành lề Trong và sau đó, bản lề phải trở thành vịt lề Bên ngoài.

Để bật lề phản chiếu, hãy làm như sau:

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn một số văn bản có định dạng lề đoạn văn mà bạn muốn phản chiếu trên các trang đối diện.

 2. Để mở hộp thoại Đoạn văn, nhấn Alt+H, P, G.

 3. Để bật lề phản chiếu, nhấn Alt+M.

 4. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thay đổi giãn cách đoạn văn và dòng cũng như độ dãn cách của đoạn văn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn đặt. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa sử dụng tab này, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space before paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trống trước đoạn văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space after paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trắng sau đoạn văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space before paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn bản) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space after paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trắng sau đoạn văn bản) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Dãn cách đoạn văn chỉ có thể được bật hoặc tắt, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trắng chỉ sẵn dùng nếu không có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn đã được và tùy chọn để loại bỏ khoảng trắng chỉ sẵn dùng nếu hiện có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách dòng bạn muốn đặt. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa sử dụng tab này, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing, button" (Nút Giãn cách dòng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 6. Tiếp tục trượt sang phải để đi qua các giá trị giãn cách dòng khả dụng. Khi bạn nghe thấy giá trị mong muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để đặt giãn cách dòng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa sử dụng tab này, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent, button" (Nút, Lề đặc biệt) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "First line, button" (Nút Dòng đầu tiên) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thụt lề toàn bộ nhưng trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa sử dụng tab này, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting, button" (Nút Định dạng đoạn văn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent, button" (Nút, Lề đặc biệt) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hanging, button" (Nút Treo) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nếu bạn chưa sử dụng tab này, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng độ indent, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Increase indent position, button" (Nút Tăng vị trí trong lề) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để giảm vị trí lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decrease indent position, button" (Nút, Giảm vị trí trong lề) thì nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thay đổi giãn cách đoạn văn và dòng cũng như độ dãn cách của đoạn văn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn định dạng. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên tab đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space before paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trống trước đoạn văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add space after paragraph, button" (Nút Thêm khoảng trắng sau đoạn văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space before paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn bản) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove space after paragraph, button" (Nút Loại bỏ khoảng trắng sau đoạn văn bản) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Dãn cách đoạn văn chỉ có thể được bật hoặc tắt, vì vậy tùy chọn để thêm khoảng trắng chỉ sẵn dùng nếu không có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn đã được và tùy chọn để loại bỏ khoảng trắng chỉ sẵn dùng nếu hiện có khoảng trống trước hoặc sau một đoạn văn.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn đoạn văn có dãn cách dòng mà bạn muốn định dạng. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên tab đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing combo box" (Hộp tổ hợp Giãn cách dòng) theo sau là giá trị giãn cách dòng hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Tiếp tục trượt sang phải để đi qua các giá trị giãn cách dòng khả dụng. Khi bạn nghe thấy giá trị mong muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để đặt giãn cách dòng.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên tab đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent menu" (Menu ngữ cảnh đặc biệt) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "First line, switch" (Nút chuyển Dòng đầu tiên) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thụt lề toàn bộ nhưng trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên tab đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paragraph formatting menu" (Menu Định dạng đoạn văn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Special indent menu" (Menu ngữ cảnh đặc biệt) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hanging, switch" (Treo, chuyển) và nhấn đúp vào màn hình.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn nhập. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not ticked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tab Trang đầu, nếu bạn chưa ở trên tab đó, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng độ indent, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Increase indent, button" (Nút, Tăng độ trong lề) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để giảm độ trong của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decrease indent, button" (Nút, Giảm lề, giảm) thì nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo diện mạo đẹp mắt cho tài liệu của bạn bằng cách tạo diện mạo cho đoạn văn theo cách bạn muốn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt khoảng cách trước và sau mỗi đoạn văn cùng kích cỡ của các vị trí trong khoảng cách và dòng.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn về cách đặt giãn cách dòng hoặc tụt vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Thay đổi giãn cách dòng trong Word, Điềuchỉnh độ trong và giãn cách hoặc Tạo dòng đầu dòng treo.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn văn

Bạn có thể đặt giá trị điểm giãn cách trước và sau một đoạn văn. Giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện khoảng cách h ít hơn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách bạn muốn định dạng bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn, rồi nhấn Shift+Ctrl+phím Mũi tên xuống. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của đoạn văn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ Dải băng) tùy theo bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, S, B. Bạn sẽ nghe thấy: "Spacing before" (Giãn cách trước). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). Nhấn Ctrl+F6 để trả tiêu điểm về thân văn bản.

  • Để đặt giãn cách sau một đoạn văn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ Dải băng) tùy theo bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, S, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Spacing after" (Giãn cách sau). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). Nhấn Ctrl+F6 để trả tiêu điểm về thân văn bản.

Đặt giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn có giãn cách dòng bạn muốn định dạng bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn, rồi nhấn Shift+Ctrl+phím Mũi tên xuống. Nếu bạn muốn đặt giãn cách dòng cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của tài liệu đó.

 2. Để đặt giãn cách dòng cho đoạn văn đã chọn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ dải băng) tùy theo bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn H, P, G. Hộp thoại Đoạn văn sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing" (Giãn cách dòng) theo sau là giá trị hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để chọn trong danh sách các kích cỡ giãn cách dòng thường dùng. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK) thì nhấn Enter để áp dụng giá trị bạn đã chọn.

Đặt thụt lề đoạn văn

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn đoạn văn bạn muốn lề bằng cách di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn, rồi nhấn Shift+Ctrl+phím Mũi tên xuống. Nếu bạn muốn đặt độ dãn lề đoạn văn cho toàn bộ tài liệu, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả nội dung của đoạn văn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt kích cỡ cho nh lề trái, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ Dải băng) tùy theo bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, I, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Indent Left" (Indent Left). Để đặt giá trị bạn muốn, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5). Nhấn Ctrl+F6 để trả tiêu điểm về thân văn bản.

  • Để đặt kích cỡ cho nh lề phải, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tab" (Tab Dải băng) hoặc "Ribbon toolbar" (Thanh công cụ Dải băng) tùy theo bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng, rồi nhấn P, I, R. Bạn sẽ nghe thấy: "Indent Right" (Ở trong Cùng Bên phải). Để đặt giá trị bạn muốn, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống hoặc nhập giá trị (ví dụ: ,25 hoặc ,5). Nhấn Ctrl+F6 để trả tiêu điểm về thân văn bản.

Đặt lề dòng đầu tiên

Với thao tác thụt lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được thụt vào nhiều hơn so với các dòng khác trong đoạn văn.

Để thêm kiểu lề dòng đầu tiên cho một đoạn văn, hãy di chuyển tiêu điểm đến đầu dòng đầu tiên của đoạn văn rồi nhấn phím Tab.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×