Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn và đọc hộp văn bản, cũng như hình ảnh trong Word

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để chọn và đọc hình ảnh, hình và hộp văn bản trong Word liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Sử dụng ngăn Chọn trong Word, bạn có thể hiển thị tất cả các hình ảnh, hình và hộp văn bản trong tài liệu dưới dạng danh sách. Bạn có thể đọc danh sách bằng bộ đọc màn hình, rồi chọn các mục trong danh sách để đọc văn bản thay thế hoặc chỉnh sửa chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Truy nhập văn bản bên trong hộp văn bản

Khi bộ đọc màn hình đọc thân văn bản, họ không thể tìm thấy các hộp văn bản nổi bên trên lớp văn bản của tài liệu. Để truy nhập văn bản bên trong hộp văn bản, sử dụng ngăn Chọn.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt+H để mở tab Trang đầu.

 2. Để mở ngăn Lựa chọn, nhập S, L, P. Bạn sẽ nghe thấy: "Show All button" (Nút Hiển thị Tất cả). Các hộp văn bản, hình ảnh và hình xuất hiện trong danh sách.

  Lưu ý: Nếu có nhiều trang trong tài liệu của bạn, ngăn Lựa chọn chỉ liệt kê các mục trên trang hiện tại.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển lên trên và xuống dưới danh sách. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trong danh sách khi bạn di chuyển.

 4. Để chọn một hộp văn bản, nhấn Phím cách.

 5. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut menu item" (Mục menu Cắt).

 6. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến mục Chỉnh sửa Văn bản, rồi nhấn Enter. Nhấn phím bất kỳ để đặt con trỏ vào trong hộp văn bản.

  Trong JAWS, trước tiên bạn cần đặt hộp văn bản cùng dòng với văn bản tài liệu. Để đặt hộp văn bản cùng dòng với văn bản, di chuyển đến Ngắt dòng Văn bản và sử dụng phím Mũi tên phải hoặc trái để đi đến Cùng Dòng với Văn bản, rồi nhấn Enter. Nhấn ESC để trở về nội dung tài liệu.

 7. Giờ đây, bộ đọc màn hình của bạn có thể đọc văn bản bên trong hộp văn bản. Để bắt đầu đọc trong Trình tường thuật và NVDA, hãy nhấn phím SR+M. Để trở về nội dung tài liệu, nhấn Esc hai lần.

  Để đọc nội dung hộp văn bản trong JAWS, nhấn Alt+Phím Số 5.

Truy nhập hình ảnh bằng ngăn Chọn

Bộ đọc màn hình có thể không truy nhập được hình ảnh không phải là hình ảnh nội tuyến. Để truy nhập vào tất cả hình ảnh trong một tài liệu, sử dụng ngăn Chọn.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt+H để mở tab Trang đầu.

 2. Để mở ngăn Lựa chọn, nhập S, L, P. Hình ảnh, hình và hộp văn bản xuất hiện trong danh sách.

  Lưu ý: Nếu có nhiều trang trong tài liệu của bạn, ngăn Lựa chọn chỉ liệt kê các mục trên trang hiện tại.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển lên trên và xuống dưới danh sách. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trong danh sách khi bạn di chuyển.

 4. Nhấn Phím cách để chọn một hình ảnh.

 5. Nhấn Esc để trở lại nội dung tài liệu. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp của tài liệu.

 6. Bộ đọc màn hình của bạn hiện có thể đọc văn bản thay thế hình ảnh, nếu có. Để bắt đầu đọc trong Trình tường thuật và NVDA, nhấn phím SR+Ctrl+R.

  Trong JAWS, nhấn Ctrl+Phím Số 5.

Truy nhập các đối tượng trôi nổi mà không sử dụng ngăn Lựa chọn

Bạn có thể nhanh chóng di chuyển tiêu điểm giữa các đối tượng trôi nổi mà không cần sử dụng ngăn Lựa chọn.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến đối tượng trôi nổi đầu tiên trong tài liệu, nhấn Ctrl+Alt+5.

 2. Nhấn phím Tab để chuyển qua các đối tượng trôi nổi trong tài liệu.

 3. Để trở lại dẫn hướng bình thường, hãy nhấn Esc.

Truy nhập các đối tượng nội tuyến mà không sử dụng ngăn Lựa chọn

Bạn có thể làm việc trên các đối tượng nội tuyến khi đọc tài liệu mà không cần sử dụng ngăn Lựa chọn.

 1. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các đối tượng khi đọc qua tài liệu. Để dừng trên một đối tượng, hãy nhấn phím Ctrl.

  Mẹo: Nếu bạn bỏ lỡ điểm đúng và cần quay lại hoặc tiến lên từng từ một trong tài liệu, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy bộ đọc màn hình thông báo đối tượng mình muốn.

 2. Để chọn đối tượng, nhấn Shift+phím Mũi tên phải.

 3. Bây giờ bạn có thể làm việc trên đối tượng. Ví dụ: để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

SửWord for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để dẫn hướng đến và đọc các hộp văn bản cũng như hình ảnh trong Word liệu trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc văn bản bên trong hộp văn bản

Khi các hộp văn bản nổi bên trên lớp văn bản của tài liệu, VoiceOver sẽ bỏ qua chúng trong khi đọc văn bản của trang, nhưng bạn có thể dẫn hướng đến chúng riêng biệt.

 1. Mở tài Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được thân văn bản của tài liệu. VoiceOver sẽ bắt đầu đọc văn bản.

 2. Khi VoiceOver đến cuối trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo hộp văn bản đầu tiên và đọc nội dung.

 3. Để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo trên trang, trượt nhanh sang phải.

  Khi bạn nhập chân trang, tất cả các hộp văn bản trên trang đều đã được đọc. Để di chuyển đến trang tiếp theo, trượt nhanh sang phải.

Truy nhập hình ảnh trong văn bản

 1. Mở tài Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được thân văn bản của tài liệu. VoiceOver sẽ bắt đầu đọc văn bản.

 2. Khi VoiceOver đến cuối trang, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ đọc văn bản thay thế của hình ảnh đầu tiên trên trang. Nếu hình ảnh không có văn bản thay thế, bạn sẽ nghe thấy: "Image" (Hình ảnh).

 3. Để di chuyển đến hình ảnh tiếp theo trên trang, trượt nhanh sang phải.

  Khi bạn nhập chân trang, bạn đã dẫn hướng qua tất cả hình ảnh trên trang. Để di chuyển đến trang tiếp theo, trượt nhanh sang phải.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

SửWord for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để dẫn hướng đến cũng như đọc hộp văn bản cũng như hình ảnh trong Word liệu trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Đọc văn bản bên trong hộp văn bản

 1. Mở tài Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack bắt đầu đọc từng đoạn văn bản của tài liệu.

 2. Để di chuyển đến đoạn tiếp theo, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy "Rectangle, text box" (Hình chữ nhật, hộp văn bản), bạn đã đến một hộp văn bản bên trong tài liệu. TalkBack sẽ đọc nội dung của hộp văn bản. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải để tiếp tục đọc tài liệu hoặc để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo.

Truy nhập hình ảnh trong văn bản

 1. Mở tài Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack bắt đầu đọc từng đoạn văn bản của tài liệu.

 2. Để di chuyển đến đoạn tiếp theo, trượt nhanh sang phải. Khi bạn đến một hình ảnh, TalkBack sẽ đọc văn bản thay thế hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh). Nếu hình ảnh không có văn bản thay thế, bạn sẽ chỉ nghe thấy "Image" (Hình ảnh). Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải để tiếp tục đọc tài liệu hoặc để di chuyển đến hình ảnh tiếp theo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

SửWord dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chọn và đọc hình ảnh trong Word liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Truy nhập hình ảnh nội tuyến

 1. Sau khi mở tài liệu trong Word dành cho web, nhấn phím SR+Ctrl+R để bắt đầu chế độ đọc liên tục. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo tất cả hình ảnh khi đọc qua tài liệu. Nhấn phím Ctrl để dừng tại một hình ảnh.

  Lưu ý: Nếu bạn bỏ lỡ điểm đúng và cần lùi lại hoặc tiến lên từng từ trong tài liệu một lần, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy bộ đọc màn hình thông báo hình ảnh mình muốn.

 2. Để chọn hình ảnh, nhấn Enter.

 3. Bây giờ bạn có thể thao tác với hình ảnh. Ví dụ: để truy nhập công cụ ảnh, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Picture tools, non-selected, Format tab item" (Công cụ ảnh, chưa chọn, mục tab Định dạng), rồi nhấn Enter để mở tab Định dạng.

 4. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt hình ảnh như kích cỡ, kiểu và văn bản thay thế. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên cài đặt mình muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×