Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint
Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Sử PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn cho khán giả bằng cách sử dụng Dạng xem Diễn giả hoặc dạng xem Trình Chiếu. Để tận dụng tối đa bản trình bày của bạn, chúng tôi đề xuất bạn sử dụng Dạng xem Diễn giả. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Ở dạng xem Trình Chiếu, Dạng xem Diễn giả sẽ tự động bắt đầu khi bạn được kết nối với màn hình thứ hai. Trong Dạng xem Diễn giả, bạn có thể làm việc với các ghi chú của mình khi trình bày, trong khi người xem sẽ chỉ thấy các trang chiếu của bạn.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách hiển thị bản trình bày PowerPoint của bạn cho người xem nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem Trình bày trình chiếu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bắt đầu trình chiếu

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5.

  Nếu bạn được kết nối với màn hình thứ hai, Dạng xem Diễn giả sẽ bắt đầu tự động. Nếu bạn đang làm việc trên một màn hình duy nhất, để đi đến Dạng xem Diễn giả, trong trình chiếu, hãy nhấn Shift+F10, R.

 3. Để dẫn hướng các trang chiếu:

  • Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, nhấn phím Page down.

  • Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn phím Page up.

  • Để đi tới trang chiếu cụ thể, nhập số trang chiếu, rồi nhấn Enter.

  • Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Sử dụng phím Mũi tên xuống để dẫn hướng các tùy chọn trong menu. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 4. Để thoát khỏi trình chiếu, nhấn Esc.

Trình bày bản trình bày bằng cách sử dụng Dạng xem Diễn giả

Khi ở trong Dạng xem Diễn giả,bạn có thể sử dụng phím tắt có thể giúp bạn trình bày bản trình bày PowerPoint mình:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đọc dòng Ghi chú tiếp theo.

Alt+A

Đọc dòng Ghi chú trước .

Alt+Z

Đọc thời gian trôi qua (bộ định giờ bắt đầu chạy ngay khi bạn bắt đầu Dạng xem Diễn giả).

Alt+W

Đọc bước tiếp theo (ví dụ: trang chiếu tiếp theo, hoạt hình tiếp theo hoặc kết thúc trình chiếu).

Alt+Q

Để đóng Dạng xem Diễn giả,nhấn Esc.

Hiển thị màn hình màu đen

Để tạm dừng bản trình bày và hiển thị màn hình trống màu đen, nhấn phím B. Để trở về bản trình bày và hiển thị lại các trang chiếu, nhấn Esc.

Mẹo: Để hiển thị màn hình trống màu trắng thay vào đó, nhấn phím W. Để trở về, nhấn phím W một lần nữa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để dẫn hướng qua các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Tìm hiểu cách bắt đầu, dẫn hướng và kết thúc trình chiếu cũng như cách sử dụng trang chiếu đen để ẩn bản trình bày.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm PowerPoint, hãy đi tới PowerPoint xem hướng dẫn iPhone chạm.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Bắt đầu trình chiếu

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo: "Start slide show from this slide, button" (nNt Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu này). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu trình chiếu.

Di chuyển qua các trang chiếu

 1. Trong bản trình bày trình chiếu, dùng ba ngón tay trượt nhanh sang trái để chuyển sang trang chiếu tiếp theo. Để quay lại trang chiếu trước đó, dùng ba ngón tay trượt nhanh sang phải.

 2. VoiceOver sẽ đọc tiêu đề trang chiếu khi bạn đến trang chiếu. Để đọc phần còn lại của nội dung trang chiếu, dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo và VoiceOver sẽ đọc nội dung.

  Mẹo: Khi bạn nghe thấy tiếng gõ nghĩa là bạn đã đến cuối trang chiếu và không còn nội dung để đọc.

 3. Để thoát khỏi trình chiếu, chỉ cần dùng ba ngón tay trượt nhanh sang trái liên tục, dạng xem trình chiếu sẽ đóng lại khi bạn đến cuối trình chiếu.

  Để thoát khỏi trình chiếu ngay lập tức, dùng ba ngón tay trượt nhanh xuống dưới để hiển thị thanh công cụ. Sau đó từ từ rê một ngón tay đến góc trên bên trái màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo: "End slide show, button" (Nút, Kết thúc trình chiếu). Nhấn đúp để chọn nút và kết thúc trình chiếu.

Ẩn bản trình bày

 1. Trong bản trình bày trình chiếu, dùng ba ngón tay trượt nhanh xuống dưới để hiển thị thanh công cụ.

 2. Sau đó từ từ rê một ngón tay đến góc trên bên phải màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo: "Slide show black, button" (Nút, Trình chiếu màu đen). Nhấn đúp để chọn nút và ẩn bản trình bày.

 3. Tiêu điểm sẽ nằm trên nút. VoiceOver sẽ thông báo: "Slide show normal, button" (Nút, Trình chiếu thông thường). Để hiển thị lại các trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để dẫn hướng qua các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Tìm hiểu cách bắt đầu, dẫn hướng và kết thúc trình chiếu cũng như cách sử dụng trang chiếu đen để ẩn bản trình bày.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Bắt đầu trình chiếu

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Present button" (Nút Trình bày). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu trình chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, slide 1" (Đã chọn, trang chiếu 1).

Di chuyển qua các trang chiếu

 1. Trong khi chiếu trình chiếu của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tiếp tục đến trang chiếu tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next slide button" (Nút Trang chiếu tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để quay lại trang chiếu trước đó, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Previous slide button" (Nút Trang chiếu trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. TalkBack sẽ đọc số trang chiếu khi bạn đến trang chiếu. Để đọc tiêu đề của trang chiếu, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Title text box <title>" (Hộp văn bản tiêu đề <tiêu đề>). Để đọc phần còn lại của nội dung trang chiếu, hãy dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần tử tiếp theo và Talkback sẽ đọc nội dung. TalkBack sẽ thông báo phần tử văn bản dưới dạng: "Content placeholder <text>" (Chỗ dành sẵn cho nội dung <văn bản>).

  Mẹo: Khi bạn không nghe thấy thông báo số trang chiếu tiếp theo, bạn đã đến cuối trình chiếu và không còn nội dung nào nữa để đọc.

 3. Để thoát trình chiếu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "End show button" (Nút Kết thúc trình chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ẩn bản trình bày

Tạm dừng bản trình bày và hiển thị màn hình trống màu đen.

 1. Trong khi chiếu trình chiếu của bạn, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, blank screen, switch" (Nút chuyển đổi màn hình trống không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật).

 2. Để hiển thị lại các trang chiếu, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Off" (Tắt).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng PowerPoint cho web với bàn phím và màn hình để chiếu bản trình bày của bạn cho người xem. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu, dẫn hướng và kết thúc trình chiếu.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách hiển thị bản trình bày PowerPoint của bạn cho người xem nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem Trình bày trình chiếu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Bắt đầu trình chiếu

 1. Để di chuyển đến tab Dạng xem, hãy nhấn Alt+ phím logo Windows, W. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, View tab item" (Đã chọn, mục tab Xem).

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấn B để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

  • Nhấn C để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại.

 3. Trình chiếu sẽ bắt đầu. Để đi đến trang chiếu tiếp theo, nhấn N. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn P.

 4. Nhấn Esc để kết thúc trình chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×