Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

 1. Nhấn phím logo Windows, nhập PowerPoint, rồi nhấn Enter. PowerPoint sẽ mở ra ở dạng xem hiển thị các bản trình bày gần đây, trường tìm kiếm, mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu Bản trình bày Trống.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft bạn

Để tận dụng tối đa các tính năng PowerPoint, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint như hướng dẫn trong mục Mở PowerPoint. Bạn đến dạng xem mẫu. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in to get the most out of Office" (Đăng nhập để tận dụng tối đa Office), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa bản trình bày, nhấn Alt+F để mở menu Tệp. Sau đó, nhấn D, S. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Accounts window" (Cửa sổ Tài khoản). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Accounts" (Tài khoản). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Account" (Tài khoản).

 2. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, nhấn Enter, rồi nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu).

 3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong một tổ chức, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi PowerPoint vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Mở một bản trình bày

PowerPoint giữ danh sách các tệp bạn đã mở gần đây để dễ dàng tìm thấy chúng.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởPowerPoint, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recent" (Gần đây), theo sau là tên của bản trình bày.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa bản trình bày, nhấn Alt+F, O. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy bản trình bày mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Nếu bản trình bày bạn muốn mở không có trong danh sách các bản trình bày gần đây, nhấn Alt+H, Y, O. Bây giờ bạn có thể tìm bản trình bày trên máy tính của mình hoặc trong các vị trí mạng mà bạn đã kết nối, chẳng hạn như OneDrive.

  Mẹo: Để tìm kiếm theo tên của bản trình bày, nhấn Alt+O, E, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, rồi nhấn Enter để mở.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Thông thường

Mỗi trang chiếu có một hoặc nhiều hộp văn bản hoặc các thành phần nội dung hoặc chỗ dành sẵn khác.

 1. Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn phím Tab để luân chuyển giữa các phần tử của trang chiếu đó. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo loại thành phần khi bạn di chuyển giữa chúng, ví dụ: "Title text box, text box" (Hộp văn bản Tiêu đề, hộp văn bản).

 2. Để đọc nội dung của phần tử, với Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+R. JAWS và NVDA thường bắt đầu đọc nội dung yếu tố khi tiêu điểm di chuyển đến nội dung đó. Nếu cần, để bắt đầu đọc bằng JAWS, nhấn phím SR+Page up. Với NVDA, nhấn phím SR+phím Mũi tên xuống.

  Để ngừng đọc liên tục, hãy nhấn Ctrl.

 3. Sau khi đọc nội dung, nhấn Esc để đưa tiêu điểm trở về trang chiếu.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

Ngoài dạng xem Thông thường, PowerPoint cung cấp một vài dạng xem khác để làm việc với các trang chiếu.

 • Dạng xem Dàn bài. Cung cấp dạng xem chỉ có văn bản của nội dung trang chiếu. Để mở Dạng xem Dàn bài, nhấn Alt+W, P, rồi O. Để chuyển đổi giữa các hình thu nhỏ và dàn bài ở dạng xem Thông thường, nhấn Ctrl+Shift+Tab.

  Lưu ý: Bộ đọc màn hình đôi khi không thông báo Dạng xem Dàn bài sau khi nhấn Alt+W, P, O.

 • Bộ sắp xếp Trang chiếu. Hiển thị tất cả các trang chiếu của bạn theo thứ tự ngang trong hàng để bạn có thể cắt, sao chép, dán và sắp xếp lại các trang chiếu một cách dễ dàng. Bộ đọc màn hình xác định các trang chiếu theo số và tiêu đề. Để mở dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu, nhấn Alt+W, I. Để quay lại dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, L.

 • Đọc. Cung cấp một cách để xem lại bản trình bày tương tự như dạng xem Trình Chiếu. Để mở Dạng xem Đọc, nhấn Alt+W, D. Để quay lại dạng xem trước đó, nhấn Esc.

 • Bản chiếu Cái. Cho phép bạn thực hiện thay đổi thiết kế áp dụng cho tất cả các trang chiếu của bạn. Để mở dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+W, M. Tab Bản chiếu Cái (Alt+M) sẽ được thêm vào dải băng giữa các tab TệpTrang đầu. Để đóng dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+M, C.

 • Trình Chiếu. Hiển thị trang chiếu trên toàn màn hình cho người xem trong khi bạn trình bày với họ. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5. Để đi tiếp, nhấn phím Page down. Để quay lại, nhấn phím Page up. Để kết thúc, nhấn Esc.

 • Dạng xem Diễn giả. Thao tác với bản trình bày của bạn cùng ghi chú diễn giả trên một máy tính (chẳng hạn như máy tính xách tay), trong khi khán giả thấy bản trình bày không kèm ghi chú trên một màn hình khác. Nếu máy tính của bạn được kết nối với màn hình hiển thị thứ hai, khi bạn bắt đầu bản trình bày ở dạng xem Trình Chiếu, Dạng xem Diễn giả sẽ tự động mở trên màn hình máy tính của bạn. Nếu bạn đang thao tác trên một màn hình duy nhất, để mở Dạng xem Diễn giả, hãy nhấn Shift+F10, R.

  Để đọc đối tượng trên trang chiếu, trước tiên hãy bật chế độ quét Trình tường thuật hoặc với JAWS và NVDA, sử dụng chế độ con trỏ ảo. Sau đó, sử dụng các phím tắt sau:

  • Để đi đến bản xem trước trang chiếu, nhấn phím Mũi tên xuống, rồi nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến dạng xem Trình Chiếu.

  • Ở dạng xem Trình Chiếu, nhấn phím Mũi tên xuống để dẫn hướng qua tất cả các đối tượng. Để đọc các đối tượng, với Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+R. Với JAWS, nhấn phím SR+Page down. Với NVDA, nhấn phím SR+phím Mũi tên xuống.

  • Để chuyển về Dạng xem Diễn giả, nhấn phím Mũi tên xuống nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Return to Presenter View" (Trở về Dạng xem Diễn giả), rồi nhấn Enter.

   Lưu ý: Nếu bạn đang trình bày mà không sử dụng Dạng xem Diễn giả, bạn sẽ không nghe thấy "Return to Presenter View" (Trở về Dạng xem Diễn giả).

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Sử dụng phím tắt để chiếu các bản trình bày PowerPoint và Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn bằng PowerPoint.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Bạn có thể sử dụng ngăn hình thu nhỏ để nhanh chóng di chuyển giữa các trang chiếu.

 1. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Thumbnails pane" (Ngăn Hình thu nhỏ) hoặc "Thumbnails" (Hình thu nhỏ), theo sau là tiêu đề của trang chiếu hiện tại.

 2. Khi tiêu điểm nằm trên ngăn hình thu nhỏ, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trang chiếu khi bạn di chuyển qua các trang chiếu. Để đi đến trang chiếu tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn mất tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu điều này xảy ra, nhấn Alt+Tab hai lần để cố gắng di chuyển tiêu điểm ra ngoài cửa sổ PowerPoint và quay lại hình thu nhỏ.

Tạo bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau để bản trình bày của bạn trở nên đẹp mắt.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint. Bạn sẽ nghe thấy: "Featured, Blank presentation" (Bản trình bày trống Nổi bật). Tiêu điểm nằm trên tùy chọn bản trình bày trống. Nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa bản trình bày và muốn bắt đầu một bản trình bày trống mới, nhấn Alt+F, N, rồi L và 1.

 2. Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề trên trang chiếu đầu tiên và nhập tiêu đề. Khi bạn hoàn tất, nhấn Esc. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, nhấn phím Tab, rồi bắt đầu nhập.

  Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách thêm nội dung vào bản trình bày của bạn, đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint hoặc Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là tập hợp các bảng phối màu, nền, kiểu phông chữ và vị trí đặt chỗ dành sẵn có phối hợp. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo tổng thể của bản trình bày một cách nhanh chóng.

 1. Khi chỉnh sửa bản trình bày của bạn, nhấn Alt+G, rồi H. Bạn sẽ nghe thấy "This presentation" (Bản trình bày này), theo sau là chủ đề hiện được chọn.

 2. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt đến chủ đề bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Chèn một trang chiếu mới

Khi hoàn tất trang chiếu tiêu đề, bạn đã sẵn sàng để thêm các trang chiếu cho phần còn lại của bản trình bày. Mỗi chủ đề có một tập hợp các bố trí trang chiếu được xác định trước. Ví dụ: có thể có một trang chiếu tiêu đề, một trang chiếu có một hộp tiêu đề và một hộp nội dung hộp và một trang chiếu được sắp xếp thành hai cột.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một trang chiếu mới dựa trên bố trí của trang chiếu hiện tại, nhấn Ctrl+M.

  • Để thêm trang chiếu sử dụng một trong các bố trí khác trong chủ đề bạn đã chọn, nhấn Alt+H, I. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách bố trí trang chiếu. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt đến bố trí trang chiếu mà bạn muốn. Để chèn một trang chiếu mới với bố trí đã chọn hiện tại, nhấn Enter.

Mẹo: Để nhân đôi trang chiếu và nội dung của trang chiếu, di chuyển tiêu điểm đến trang chiếu trong ngăn hình thu nhỏ, rồi nhấn Ctrl+D.

Lưu bản trình bày của bạn

Bạn nên lưu công việc của mình thường xuyên. Làm theo các bước dưới đây để đặt tên và lưu bản trình bày của bạn lần đầu tiên. Để biết thông tin về các cách lưu bản trình bày khác, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày trong PowerPoint.

 1. Để mở tab Lưu Dưới dạng, nhấn Alt+F, A.

 2. Nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí thư mục tệp mình muốn, ví dụ: "OneDrive, Microsoft " (Liên hệ công việc).

 3. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến khu vực đặt tên tệp. Tiêu điểm sẽ đặt trên nút Dẫn hướng Lên.

 4. Nếu bạn muốn tiếp tục tìm kiếm thư mục mà bạn muốn, hãy nhấn Enter. Sử dụng các phím mũi tên hoặc phím Tab để dẫn hướng, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Để đặt tên cho tệp của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name here" (Nhập tên tệp ở đây), rồi nhập tên cho bản trình bày của bạn.

  Mẹo: Theo mặc định, PowerPoint bản trình bày của bạn dưới dạng tệp PowerPoint chuẩn, với phần mở rộng tệp được .pptx. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày dưới dạng loại tệp khác, nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt qua các tùy chọn. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng đến các tùy chọn và nhấn Enter để thực hiện lựa chọn của bạn.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Sau khi bạn đã đặt tên tệp và lưu tệp lần đầu tiên, hãy nhấn Ctrl+S để lưu công việc của bạn bất cứ lúc nào.

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến một trang chiếu, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide" (Trang chiếu), theo sau là số trang chiếu.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy chỗ dành sẵn cho văn bản mà bạn muốn thêm văn bản. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Title text box, text box" (Hộp văn bản Tiêu đề, hộp văn bản) cho tiêu đề của trang chiếu.

 3. Nhập văn bản bạn muốn trên trang chiếu.

 4. Để di chuyển điểm chèn đến tiêu đề hoặc chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản tiếp theo, nhấn Ctrl+Enter.

  Lưu ý: Nếu không có thêm bất kỳ chỗ dành sẵn cho văn bản nào, nhấn Ctrl+Enter để chèn một trang chiếu mới với bố trí trang chiếu giống như trang chiếu gốc và đặt tiêu điểm vào chỗ dành sẵn đầu tiên của trang chiếu mới.

Để tìm hiểu thêm về cách thêm văn bản vào trang chiếu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint.

Định dạng văn bản

Bạn có thể sử dụng kiểu phông chữ khác, chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng và tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng các phím tắt. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng văn bản trong bản trình bày của bạn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint.

Thay đổi kiểu phông chữ

 1. Trong chỗ dành sẵn cho văn bản, chọn văn bản bạn muốn thay đổi kiểu phông chữ.

  Mẹo: Để tìm hiểu cách chọn văn bản trong PowerPoint sử dụng bàn phím, hãy tham khảo mục "Chọn văn bản" trong Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint.

 2. Sử dụng các phím tắt sau để thay đổi kiểu phông chữ:

  • Nhấn Ctrl+B để làm đậm văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+I để làm nghiêng văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+U để gạch dưới văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+Phím cách để loại bỏ tất cả các kiểu khỏi văn bản đã chọn.

Tạo một danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Ở đầu dòng mới, nhập ký hiệu dấu sao (*), rồi nhấn Phím cách hoặc phím Tab.

 2. Nhập văn bản bạn muốn. Mục danh sách dấu đầu dòng tròn đặc sẽ được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng việc tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Backspace.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Ở đầu dòng mới, nhập số một theo sau là dấu chấm (1.), rồi nhấn Phím cách hoặc phím Tab.

 2. Nhập văn bản bạn muốn. Mục danh sách đánh số được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng việc tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Backspace.

Thêm ảnh từ máy tính của bạn

Bạn có thể sử dụng đồ họa và ảnh để làm cho bản trình bày của bạn sống động hơn. Để tìm hiểu thêm về cách chèn và chỉnh sửa ảnh trong bản trình bày của bạn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

 1. Khi tiêu điểm ở trên một trang chiếu, nhấn phím Tab để luân chuyển qua các chỗ dành sẵn của trang chiếu đó. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo loại chỗ dành sẵn khi bạn di chuyển, ví dụ: "Title text box, text box" (Hộp văn bản Tiêu đề, hộp văn bản).

 2. Khi bạn tìm thấy chỗ dành sẵn mà bạn muốn thêm ảnh, hãy nhấn Alt+N, P, D. Hộp thoại Chèn Ảnh sẽ mở ra. Theo mặc định, hộp thoại sẽ hiển thị thư mục Ảnh trên PC của bạn.

 3. Tiêu điểm ban đầu nằm trên trường Tên tệp. Nhập hoặc dán tên tệp cho ảnh của bạn. Để vào danh sách các tệp khớp, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống, rồi nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt các kết quả tìm kiếm.

 4. Nhấn Enter để chèn ảnh vào chỗ dành sẵn đã chọn trong bản trình bày của bạn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể đặt dữ liệu và chú thích hữu ích vào trong ghi chú của diễn giả và tham chiếu đến chúng khi bạn trình bày.

 1. Trong khi chỉnh sửa một trang chiếu ở dạng xem Thông thường, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, pane" (Ngăn Ghi chú trang chiếu).

 2. Nhập ghi chú của bạn.

 3. Để trả tiêu điểm về trang chiếu, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide" (Trang chiếu), theo sau là số trang chiếu.

  Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn mất tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu điều này xảy ra, hãy nhấn Alt+Tab hai lần để cố gắng di chuyển tiêu điểm ra ngoài cửa sổ PowerPoint và quay lại.

Để tìm hiểu thêm về cách thêm ghi chú diễn giả, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích trong PowerPoint

Trình bày các trang chiếu của bạn cho người xem

Sau khi bản trình bày của bạn đã sẵn sàng, việc trình chiếu cho người khác rất đơn giản.

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5.

 3. Nhấn Phím cách để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn phím Backspace.

 4. Để thoát trình chiếu, nhấn Esc.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Sử dụng phím tắt để chiếu các bản trình bày PowerPoint và Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn bằng PowerPoint.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

 1. Trên iPhone của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng ba ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng PowerPoint.

 2. Khi ở trang chủ bên phải, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint ", (Nút), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft bạn

Để tận dụng tối đa các tính năng PowerPoint, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint như hướng dẫn trong mục Mở PowerPoint. Dạng xem Tài khoản sẽ mở ra.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Home, heading" (Đầu đề Trang đầu). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Account button" (Nút Tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Email, phone, or Skype, text field, required" (Email, điện thoại hoặc Skype, yêu cầu trường văn bản).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn.

 5. Trượt một ngón tay trên nửa trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter password" (Nhập mật khẩu).

 6. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt một ngón tay trên nửa trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một bản trình bày

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint. Ứng dụng sẽ mở ra trong dạng xem mà bạn đã rời khỏi ứng dụng trước đó. Nếu bạn đóng ứng dụng hoàn toàn, ứng dụng sẽ mở ra trong tab Trang đầu liệt kê tất cả các bản trình bày đã ghim hoặc gần đây của bạn.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đến tab Trang đầu liệt kê tất cả các bản trình bày đã ghim hoặc gần đây của bạn.

 2. Để dẫn hướng các mục trên danh sách Đã ghim và Gần đây, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo các mục danh sách. Khi bạn nghe thấy tên bản trình bày mình muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để mở.

 3. Nếu tệp bạn muốn không có trong danh sách Đã ghim hoặc Gần đây, hãy nhấn gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: "Open, tab" (Tab Mở). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Dẫn hướng đến vị trí tệp hoặc tệp bạn muốn.

Đọc nội dung trang chiếu

 1. Trong khi chỉnh sửa bản trình bày, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn đến hộp văn bản tiêu đề trang chiếu. VoiceOver sẽ đọc tiêu đề trang chiếu.

 2. Trượt nhanh sang phải một lần nữa để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo trên trang chiếu. VoiceOver sẽ đọc nội dung của hộp văn bản.

 3. Để chuyển sang một trang chiếu khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu mà bạn muốn. Sau đó nhấn đúp vào màn hình để chọn và mở trang chiếu.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại xoay theo chiều ngang, ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu sẽ xuất hiện ở bên trái của trang chiếu và thay vào đó, bạn cần trượt nhanh sang trái.

 4. Để đọc nội dung trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến thành phần văn bản đầu tiên trong trang chiếu.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để dẫn hướng đến hình thu nhỏ trang chiếu ở dạng xem Thông thường (dạng xem mở khi bạn mở bản trình bày PowerPoint ), trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu đầu tiên. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Slide one of nine" (Trang chiếu một trên chín) và tiêu đề của trang chiếu hiện tại. Để dẫn hướng đến hình thu nhỏ tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

  • Để dẫn hướng các trang chiếu ở dạng xem Trình Chiếu, trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo hoặc trượt nhanh sang phải bằng ba ngón tay để di chuyển đến trang chiếu trước đó.

Tạo bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau để bản trình bày của bạn trở nên đẹp mắt.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở PowerPoint. Ứng dụng sẽ mở ra trong dạng xem mà bạn đã rời khỏi ứng dụng trước đó. Nếu bạn đóng ứng dụng hoàn toàn, ứng dụng sẽ mở ra trong tab Trang đầu liệt kê tất cả các bản trình bày đã ghim hoặc gần đây của bạn.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đến tab Trang đầu liệt kê tất cả các bản trình bày đã ghim hoặc gần đây của bạn.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Open, tab" (Tab Mở). Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New, tab" (Tab Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New, heading" (Đầu đề mới).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank presentation" (Bản trình bày trống), rồi nhấn đúp vào màn hình. Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, ví dụ: "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Để nhập văn bản vào chỗ dành sẵn, nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thêm văn bản vào trang chiếu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là tập hợp các bảng phối màu, nền, kiểu phông chữ và vị trí đặt chỗ dành sẵn có phối hợp. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo tổng thể của bản trình bày một cách nhanh chóng.

 1. Trong khi chỉnh sửa bản trình bày, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên của tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Design tab" (Tab Thiết kế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Themes button" (Nút Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên chủ đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn một bản chiếu mới

 1. Trong khi chỉnh sửa trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide, button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy chỗ dành sẵn cho nội dung đầu tiên, ví dụ: "Text box, text field" (Hộp văn bản, trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu bản trình bày của bạn

Nếu bạn đã đăng nhập, PowerPoint động lưu bản trình bày của bạn vào màn hình OneDrive khi bạn làm việc. Nếu chưa đăng nhập, bạn có thể lưu bản trình bày theo cách thủ công vào thiết bị của mình hoặc lưuOneDrive.

 1. Trong bản PowerPoint của bạn, dùng bốn ngón tay nhấn gần đầu màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file, button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nếu bạn đang lưu bản trình bày lần đầu tiên, bạn sẽ nghe thấy: "Save changes to presentation?" (Lưu thay đổi vào bản trình bày? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save ellipses, button" (Nút Lưu dấu chấm lửng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ). Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho bản trình bày.

 4. Dùng bốn ngón tay nhấn gần đầu màn hình rồi trượt nhanh sang phải để tìm vị trí bạn muốn lưu, chẳng hạn như điện thoại hoặcOneDrive. Khi đến vị trí bạn muốn lưu vào, hãy nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn cần mở thư mục, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đang ở trên một thư mục, rồi nhấn đúp để mở.

 5. Để lưu bản trình bày, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save, button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản trình bày của bạn sẽ được lưu. Tiêu điểm di chuyển đến tab Trang đầu.

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm văn bản, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi VoiceOver thông báo thành phần chỗ dành sẵn cho văn bản. Đối với hộp văn bản tiêu đề, bạn sẽ nghe thấy: "Title text box, text box" (Hộp văn bản Tiêu đề, hộp văn bản). Đối với hộp văn bản, bạn sẽ nghe thấy: "Text box" (Hộp văn bản). Nhấn đúp để chọn và chỉnh sửa thành phần.

 2. Để nhập bằng bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt ngón tay của bạn qua phần dưới của màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo chữ cái bạn muốn. Nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình để chọn chữ cái đó. Để nhập một chữ cái khác, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy chữ cái mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Khi nhập xong, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Ẩn bàn phím, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi VoiceOver thông báo.

 4. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm văn bản cho trường đó. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập.

Để biết thêm thông tin về cách thêm văn bản vào trang chiếu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint.

Định dạng văn bản

Với định dạng, bạn có thể cải thiện tính dễ đọc của văn bản và hướng sự chú ý đến những điều quan trọng. PowerPoint cung cấp nhiều tùy chọn để định dạng nội dung của bạn, chẳng hạn như danh sách, siêu kết nối, màu sắc và các tùy chọn định dạng phông chữ khác nhau.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn định dạng văn bản, dẫn hướng đến hộp văn bản bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show ribbon" (Hiển thị dải băng).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng phông chữ cơ bản mình muốn, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc gạch dưới, rồi nhấn đúp vào màn hình để áp dụng định dạng.

Để biết thêm thông tin về cách định dạng văn bản trên trang chiếu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint.

Thêm danh sách dấu đầu dòng

 1. Trên trang chiếu bạn muốn định dạng văn bản, dẫn hướng đến hộp văn bản bạn muốn thêm danh sách dấu đầu dòng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show ribbon" (Hiển thị dải băng).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullets, button" (Nút Dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu danh sách dấu đầu dòng.

Thêm danh sách đánh số

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn định dạng văn bản, dẫn hướng đến hộp văn bản bạn muốn thêm danh sách đánh số, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show ribbon" (Hiển thị dải băng).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering, button" (Nút Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu danh sách đánh số.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trên trang chiếu bạn muốn định dạng văn bản, dẫn hướng đến hộp văn bản bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font" (Phông chữ), theo sau là tên phông chữ hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plus, button" (Nút Cộng), rồi nhấn đúp vào màn hình để tăng kích cỡ thêm một điểm.

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Minus, button" (Nút Trừ), rồi nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ xuống một điểm.

Đổi màu phông

 1. Trên trang chiếu bạn muốn định dạng văn bản, dẫn hướng đến hộp văn bản bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font color" (Màu phông), theo sau là màu phông hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng đến các tùy chọn màu. Khi ở trên màu mà bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể thêm ghi chú của diễn giả để giúp nhắc bạn về những điều cần nói khi trình bày cho người xem.

 1. Trong khi chỉnh sửa trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú diễn giả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes, button" (Nút Ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Khi bạn hoàn tất, để đóng ngăn Ghi chú , hãy nhấn bốn ngón tay vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho người xem

 1. Trong bản trình bày bạn muốn hiển thị cho người xem, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Start slide show from this slide, button" (Nút Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu này), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong trình chiếu, để tiếp tục đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay. Để quay lại trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng ba ngón tay.

 3. VoiceOver sẽ đọc nội dung của hộp văn bản đầu tiên khi bạn đến một trang chiếu. Để đọc phần còn lại của nội dung trang chiếu, trượt nhanh sang phải. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục tiếp theo và VoiceOver sẽ đọc nội dung.

 4. Khi bạn nghe thấy "End of slide show" (Kết thúc trình chiếu), sẽ không có nội dung nào để đọc nữa. Để thoát trình chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn với PowerPoint.

Thoát khỏi dạng xem Trình Chiếu

 • Để thoát khỏi dạng xem Trình Chiếu ở cuối bản trình bày, trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay hoặc nhấn đúp vào màn hình. Trình chiếu sẽ kết thúc và bạn trở về dạng xem Thông thường.

 • Để thoát dạng xem Trình Chiếu bất kỳ lúc nào trong khi trình bày, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "End slide show, button" (Nút Kết thúc trình chiếu).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

MởPowerPoint for Android và đăng nhập

Tận dụng tối đa các tính năng PowerPoint for Android và mang theo bản trình bày của bạn tới bất cứ đâu bằng cách đăng nhập vào PowerPoint. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập.

 1. Trên màn hình bắt đầu hoặc trong menu Ứng dụng của thiết bị, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint ", ", rồi nhấn đúp vào màn hình. PowerPoint for Android sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Get things done on the go” (Hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign up for free" (Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để mở bàn phím trên màn hình, tab đúp vào màn hình, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một bản trình bày

Trong PowerPoint, bạn có thể nhanh chóng mở bản trình bày mà bạn đã làm việc gần đây hoặc bạn có thể duyệt trong OneDrive hoặc thiết bị của bạn để tìm tệp.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở ứngPowerPoint for Android của bạn.

  • Nếu bạn đang mở bản trình bày ở dạng xem Đọc và muốn mở một bản trình bày khác, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Soạn thảo và muốn mở một bản trình bày khác, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Done, switch" (Chưa kiểm tra, Xong, chuyển đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn đến tab Gần đây liệt kê các bản trình bày đã ghim và gần đây nhất của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên bản trình bày mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nếu bản trình bày bạn muốn không có trong danh sách bản trình bày gần đây hoặc đã ghim, hãy trượt một ngón tay ở góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí tệp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Đọc, nơi bạn có thể duyệt các trang chiếu nhưng không thể sửa chúng. Để bắt đầu chỉnh sửa bản trình bày, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo

Bạn có thể kiểm tra nội dung trang chiếu trong khi đang làm việc trên bản trình bày ở dạng xem Soạn thảo.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn đọc, trượt nhanh sang phải và TalkBack sẽ thông báo thành phần trang chiếu đầu tiên. Nếu thành phần này là thành phần văn bản, TalkBack sẽ đọc nội dung của thành phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đã nghe tất cả các thành phần trên trang chiếu.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

 • Ở dạng xem Trình chiếu, TalkBack sẽ tự động thông báo nội dung của trang chiếu khi bạn mở trang chiếu. Bạn cũng có thể từ từ trượt một ngón tay vào phần trên cùng của màn hình và TalkBack sẽ thông báo các thành phần và nội dung của trang chiếu.

 • Ở dạng xem Đọc, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo số trang chiếu, đầu đề và trang chiếu đó có ghi chú hoặc chú thích không.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Hãy đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn đã theo đúng thứ tự và tất cả nội dung đều nằm trong bản trình bày của bạn.

 • Ở dạng xem Soạn thảo, để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay. Để đi đến trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng hai ngón tay.

 • Ở dạng xem Đọc, để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay. Để đi đến trang chiếu trước, trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay.

Tạo bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau để bản trình bày của bạn trở nên đẹp mắt.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở ứngPowerPoint for Android của bạn.

  • Nếu bạn đang mở bản trình bày ở dạng xem Đọc và muốn mở một bản trình bày khác, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Soạn thảo và muốn mở một bản trình bày khác, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Done, switch" (Chưa kiểm tra, Xong, chuyển đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank presentation" (Bản trình bày trống), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày mới sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo và tiêu điểm nằm trên trang chiếu mới.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy hộp văn bản đầu tiên, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Cắt. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit text button", (Nút Chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là tập hợp các bảng phối màu, nền, kiểu phông chữ và vị trí đặt chỗ dành sẵn có phối hợp. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo tổng thể của bản trình bày một cách nhanh chóng.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, theo sau là "Tab menu" (Menu tab), ví dụ: "Home, tab menu" (Menu tab Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Design tab" (Tab Thiết kế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Themes menu" (Menu Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Themes" (Chủ đề).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu đã chọn được áp dụng cho toàn bộ bản trình bày và tiêu điểm quay lại trang chiếu.

 5. Để đóng menu tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, switch" (Nút chuyển đổi Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Off" (Tắt).

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm nhiều trang chiếu tùy thích vào bản trình bày của mình.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo với menu tab bị ẩn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add slide" (Thêm trang chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Một trang chiếu mới sẽ được chèn vào bản trình bày của bạn.

 2. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy chỗ dành sẵn cho nội dung, ví dụ: "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu bản trình bày của bạn

Nếu bạn đã đăng nhập, PowerPoint động lưu bản trình bày của bạn vào màn hình OneDrive khi bạn làm việc. Việc lưu bản sao bản trình bày trên thiết bị của bạn trở nên dễ dàng với TalkBack.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Ở dạng xem Soạn thảo , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Ở dạng xem Đọc , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Menu" (Menu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu như), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Hộp thoại Lưu như sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp bạn muốn lưu tệp. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu tệp, ví dụ: "This device, presentations" (Thiết bị này, bản trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm quay lại dạng xem Soạn thảohoặc Đọc.

Thêm văn bản

 1. Ở dạng xem Soạn thảo , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần trang chiếu đầu tiên. Nếu thành phần là thành phần văn bản, bạn sẽ nghe thấy "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề) hoặc "Text box" (Hộp văn bản).

 2. Trên thành phần văn bản, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên của loại hộp văn bản hiện tại, theo sau là "Selected, Cut button" (Đã chọn, nút Cắt). Menu ngữ cảnh sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Cắt.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit text button", (Nút Chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để dán đoạn văn bản đã sao chép, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để nhập văn bản, hãy kéo ngón tay qua phần dưới của màn hình. TalkBack sẽ thông báo các ký tự của bàn phím trên màn hình. Khi bạn nghe thấy ký tự mình muốn, hãy nhấc ngón tay lên. Ký tự sẽ được thêm vào hộp văn bản.

  Nếu kiểu nhập văn bản dự đoán được kích hoạt, bạn có thể chọn các từ được gợi ý theo cách tương tự.

 5. Khi bạn nhập xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

Để biết thêm thông tin về cách thêm văn bản vào trang chiếu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Định dạng văn bản

Để tạo tính trợ năng nhiều hơn cho bản trình bày của bạn cho những người xem khác nhau, bạn có thể, ví dụ: tăng cỡ phông hoặc áp dụng định dạng đậm để làm cho văn bản dễ đọc hơn.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo với dải băng và bàn phím trên màn hình bị ẩn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, theo sau là "Tab menu" (Menu tab), ví dụ: "Home, tab menu" (Menu tab Trang đầu).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng phông chữ cơ bản mình muốn, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc gạch dưới, rồi nhấn đúp vào màn hình để áp dụng định dạng.

Để biết thêm thông tin về cách định dạng văn bản trên trang chiếu, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Thêm hình ảnh

Đôi khi một bức ảnh có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời nói, vậy sao bạn không thêm ảnh để làm bản trình bày của mình trở nên sống động. Bạn có thể thêm ảnh từ thiết bị hoặc bộ lưu trữ đám mây của mình.

Lưu ý: Các bước dưới đây có thể hơi khác nếu bạn đang sử dụng tài khoản công ty hoặc tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo với dải băng và bàn phím trên màn hình bị ẩn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm ảnh từ đó, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tại vị trí đã chọn, dẫn hướng đến hình ảnh mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save image button" (Nút Lưu hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh sẽ được chèn vào trang chiếu.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách thêm ảnh, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

Thêm ghi chú của diễn giả

Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes switch" (Chuyển ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra ở dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, slide notes, edit box" (Đã chọn hộp chỉnh sửa ghi chú trang chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản ghi chú. Khi bạn nhập xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 4. Để đóng ngăn Ghi chú , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho người xem

Khi đến lúc chia sẻ bản trình bày của bạn với người xem, hãy bắt đầu trình chiếu.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, với trang chiếu đầu tiên của bản trình bày đang mở, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ khổ ngang sẽ kích hoạt. Dạng xem Trình chiếu sẽ mở ra.

 2. Để hiển thị trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay. Để quay lại và hiển thị trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng hai ngón tay.

 3. Để kết thúc trình chiếu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn nghe thấy "End of slide show" (Kết thúc trình chiếu), bạn đã đến cuối bản trình bày và không còn trang chiếu nào để trình chiếu nữa. Để ngừng trình bày vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

  • Để kết thúc trình chiếu bất kỳ lúc nào trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh lên bằng ba ngón tay, trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "End show" (Kết thúc trình chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn với PowerPoint.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

MởPowerPoint cho web

Đăng nhập vào PowerPoint cho web và luôn đồng hành cùng bản trình bày dù bạn ở đâu.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới Office.com. Trang đăng nhập sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign-in to your account" (Đăng nhập vào tài khoản của bạn), rồi nhấn Enter. Menu Chọn tài khoản sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng tài khoản hiện có để đăng nhập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter. Sử dụng thông tin xác thực được kết nối với tài khoản để đăng nhập.

  • Để thêm tài khoản mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use another account, button" (Nút Sử dụng tài khoản khác), rồi nhấn Enter. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa Skype của bạn, rồi nhấn Enter. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint, link" (Liên kết), rồi nhấn Enter.

 5. PowerPoint cho web sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy "Microsoft,PowerPoint cho web " (Chào mừng bạn đến với PowerPoint ). Tiêu điểm nằm trên tùy chọn bản trình bày trống mới.

Mở một bản trình bày

Trong PowerPoint cho web, bạn có thể nhanh chóng mở một bản trình bày mà bạn đã làm việc gần đây hoặc bạn có thể duyệt thư mục OneDrive để tìm tệp của mình.

 1. MởPowerPoint cho web và đăng nhập nếu cần.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày gần đây mà bạn muốn làm việc hoặc một vị trí khác của tệp, rồi nhấn Enter.

  Nếu bạn đã chọn một vị trí tệp khác, hãy nhấn phím Tab và các phím mũi tên để xác định vị trí tệp của bạn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn đã chỉnh sửa một trang chiếu và muốn mở một bản trình bày khác, hãy nhấn Alt+phím logo Windows+F, rồi nhấn O. Nhấn phím Tab để di chuyển đến tệp của bạn hoặc lưu vị trí trong menu Mở , rồi nhấn Enter.

Mở bản trình bày trong phiên bản đầy đủ của PowerPoint

Nếu bạn có phiên bản toàn màn hình nền của PowerPoint, phiên bản này sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn khi làm việc với tệp của mình. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ PowerPoint cho web.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Alt+phím logo Windows+Z, M, rồi O. Bản trình bày sẽ mở ra trong phiên bản trên máy tính.

 2. Dẫn hướng trở PowerPoint cho web, rồi nhấn Ctrl+W để đóng tab trình duyệt.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo

Bạn có thể kiểm tra nội dung trang chiếu trong khi đang làm việc trên bản trình bày ở dạng xem Soạn thảo.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide panel" (Ngăn Trang chiếu), rồi nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo thành phần đầu tiên trên trang chiếu và đọc nội dung của thành phần đó.

 2. Để di chuyển đến thành phần tiếp theo và đọc thành phần đó, nhấn phím Tab.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Trình chiếu

 1. Để mở dạng xem Trình chiếu , ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Alt+phím logo Windows+S, rồi B. Trang chiếu đầu tiên của bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Trình chiếu.

 2. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ tự động bắt đầu đọc nội dung của trang chiếu. Để dừng bộ đọc màn hình, nhấn Ctrl.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Hãy đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn đã theo đúng thứ tự và đã bao gồm tất cả nội dung.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo , nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Editing, thumbnail panel" (Đang chỉnh sửa, ngăn hình thu nhỏ), theo sau là số trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm sẽ nằm trên ngăn Hình thu nhỏ.

 2. Để dẫn hướng trong ngăn Hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo số và tiêu đề của trang chiếu cũng như trang chiếu có ghi chú hay chú thích không.

 3. Để di chuyển từ ngăn Hình thu nhỏ sang trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide panel" (Ngăn Trang chiếu), rồi nhấn phím Tab.

 4. Để dẫn hướng qua trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các thành phần trên trang chiếu.

Tạo bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau để bản trình bày của bạn trở nên đẹp mắt.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint cho web. Bạn đến một trang hiển thị các bản trình bày gần đây, một trường tìm kiếm, các mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu bản trình bày trống mới. Nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa bản trình bày, nhấn Alt+phím logo Windows+F, N để mở menu Mới. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, read only" (Mới, chỉ đọc), rồi nhấn Enter.

 2. Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu đầu tiên. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn phím Tab.

Mẹo: Để tạo nhanh bản trình bày mới trong PowerPoint cho web, hãy mở trình duyệt của bạn, nhập PowerPoint.new hoặc ppt.new vào thanh địa chỉ, rồi nhấn Enter.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là tập hợp các bảng phối màu, nền, kiểu phông chữ và vị trí đặt chỗ dành sẵn có phối hợp. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo tổng thể của bản trình bày một cách nhanh chóng.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Alt+phím logo Windows+G, rồi nhấn H. Bạn sẽ nghe thấy: "More themes, Microsoft 365 theme" (Chủ đề khác, Microsoft 365 đề).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn Enter.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm nhiều trang chiếu tùy thích vào bản trình bày của mình.

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows+H, rồi I. Bạn sẽ nghe thấy tên của chủ đề trang chiếu hiện tại và tùy chọn bố trí trong tiêu điểm.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy bố trí trang chiếu mà bạn muốn chèn, rồi nhấn Enter hoặc Alt+Enter.

Mẹo: Để thêm nhanh một trang chiếu trống mới dựa trên bố trí của trang chiếu trước đó trong bản trình bày, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Editing, thumbnail panel" (Đang chỉnh sửa, ngăn hình thu nhỏ), theo sau là số trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm sẽ nằm trên ngăn Hình thu nhỏ. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn, rồi nhấn Ctrl+M.

Lưu bản sao cục bộ của bản trình bày

PowerPoint cho web tự động lưu bản trình bày của bạn trên OneDrive khi bạn đang thực hiện. Việc lưu bản sao bản trình bày trên thiết bị của bạn trở nên dễ dàng với bộ đọc màn hình và phím tắt. Bạn có thể tải xuống bản trình bày dưới PowerPoint tệp PPTX, PDF hoặc ODP.

Lưu ý: Những thay đổi bạn thực hiện đối với bản sao cục bộ sẽ không được tự động lưu vào tệp gốc trên OneDrive.

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows+F, rồi A, C. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, Microsoft,PowerPoint " (Cảnh báo,PowerPoint ). Tiêu điểm nằm trên nút Tải xuống.

 2. Để tải xuống bản trình bày, nhấn Enter. Tệp được tải xuống thư mục Tải xuống trong thiết bị của bạn.

Thêm văn bản

Sử dụng bộ đọc màn hình và phím tắt để dễ dàng thêm văn bản trên các trang chiếu và nhận được thông báo của bạn ở đó.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng có thể chỉnh sửa trên trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

 2. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, nhấn phím Tab. Loại chỗ dành sẵn sẽ được thông báo. Nếu đó là chỗ dành sẵn cho văn bản, nhấn Enter, rồi nhập nội dung.

 3. Khi hoàn tất, nhấn F2. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, nhấn phím Tab. Để chỉnh sửa chỗ dành sẵn, nhấn Enter. Để thoát, nhấn F2. Lặp lại cho tất cả chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

Định dạng văn bản

Để giúp người xem khác nhau dễ truy nhập bản trình bày của bạn hơn, bạn có thể tăng cỡ phông hoặc áp dụng định dạng đậm để làm cho văn bản dễ đọc hơn.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng có thể chỉnh sửa trên trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

 2. Để di chuyển đến khu vực có thể chỉnh sửa đầu tiên trên trang chiếu, nhấn phím Tab.

 3. Để chọn vùng có thể chỉnh sửa, nhấn Enter.

 4. Để chọn tất cả văn bản trong vùng đó, nhấn Ctrl+A. Để chọn một phần văn bản trong vùng, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy văn bản, rồi nhấn Ctrl+Shift+phím mũi tên để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn.

 5. Sử dụng các phím tắt sau đây để áp dụng các tùy chọn định dạng phổ biến nhất cho văn bản đã chọn:

  • Đậm: Ctrl+B

  • Nghiêng: Ctrl+I

  • Gạch dưới: Ctrl+U

  • Tăng cỡ phông: Ctrl+Dấu ngoặc vuông đóng (])

  • Giảm cỡ phông: Ctrl+Dấu ngoặc vuông mở ([)

 6. Để truy nhập nhiều tùy chọn định dạng hơn, với văn bản đã chọn, nhấn Alt+phím logo Windows+H, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Undo button" (Nút Hoàn tác). Sau đó, nhấn phím Mũi tên phải hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng mình muốn, ví dụ: "Bullets button" (Nút Dấu đầu dòng). Để chọn một tùy chọn, nhấn Phím cách. Để bung rộng các mục menu đã thu gọn, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

Thêm hình ảnh

Đôi khi một bức ảnh có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời nói, vậy sao bạn không thêm ảnh để làm bản trình bày của mình trở nên sống động. Trong PowerPoint cho web, bạn có thể thêm hình ảnh từ kho lưu trữ của riêng bạn hoặc sử dụng hình ảnh trực tiếp từ internet.

Mẹo: Để thêm ảnh vào đúng vị trí phù hợp hoặc kích cỡ chính xác, hãy sử dụng một trang chiếu dựa trên bố trí trang chiếu được thiết kế cho ảnh, chẳng hạn như Ảnh có Chú thích. Để biết thêm chi tiết, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

Thêm ảnh từ thiết bị của bạn

 1. Đi đến trang chiếu bạn muốn chèn ảnh, rồi nhấn Alt+phím logo Windows+N, rồi F, P. Hộp thoại Mở của Windows mở ra với tiêu điểm nằm trên trường tên tệp.

 2. Sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến tệp ảnh bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thêm ảnh từ internet

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ảnh, nhấn Alt+phím logo Windows+N, rồi F, F. Hộp thoại Tìm kiếm hình ảnh trên Bing mở ra, tiêu điểm nằm trên trường tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến ảnh bạn muốn chèn, rồi nhấn Phím cách để chọn ảnh.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Chèn, rồi nhấn Enter.

Thêm ghi chú của diễn giả

Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú diễn giả, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "PowerPoint cho web, Slide notes, editing, pane" (Ngăn, Chỉnh sửa ghi chú trang chiếu).

  Nếu bạn không nghe thấy "Slide notes, editing, pane" (Ngăn Chỉnh sửa ghi chú trang chiếu), hãy nhấn Alt+phím logo Windows+W, rồi P, N để hiển thị ngăn ghi chú trang chiếu.

 2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn ghi chú trang chiếu. Nhập ghi chú của diễn giả cho trang chiếu.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho người xem

Khi đến lúc chia sẻ bản trình bày của bạn với người xem, sử dụng các phím tắt và bộ đọc màn hình để bắt đầu trình chiếu.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Alt+phím logo Windows+S, rồi B. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

  Mẹo: Để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại, nhấn Alt+phím logo Windows+S, rồi C.

 2. Trong trình chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên bản trình bày. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trình chiếu.

 3. Để đi đến trang chiếu tiếp theo, nhấn N. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn P.

 4. Khi bạn muốn dừng trình bày, nhấn Esc. Tiêu điểm sẽ quay lại dạng xem Soạn thảo.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn bằng PowerPoint và Sử dụng phím tắt để chuyển tải bản trình bày PowerPoint.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×