Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím, bộ đọc màn hình để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, NVDA và JAWS, nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi kích cỡ và hướng của các trang chiếu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình, tùy theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc bố trí mẫu mới.

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu hiện tại

Trong bản trình bày mới, trang chiếu tiêu đề được tự động thêm vào. Bạn có thể thêm trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu trước đó.

 1. Nhấn Ctrl+M. Với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Slide" (Trang chiếu), theo sau là số trang chiếu và vị trí của trang chiếu mới trong danh sách và "Selected" (Đã chọn). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Slide" (Trang chiếu), theo sau là số trang chiếu đã thêm.

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí mẫu

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+H, I. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy tiêu đề của bố trí trang chiếu đầu tiên. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Leaving menu bar, Office theme" (Rời khỏi thanh menu, chủ đề Office), theo sau là số trang chiếu hiện tại.

 2. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến các tùy chọn bố trí trang chiếu cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu mới. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Enter, no selection" (Enter, không có lựa chọn).

  Tiêu điểm di chuyển đến ngăn trang chiếu.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn xóa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Với Trình tường thuật và JAWS, nhấn Delete. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu hiện tại và vị trí trang chiếu trong danh sách, theo sau là "Selected" (Đã chọn). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Enter, leaving menus, no selection" (Enter, rời khỏi menu, không có lựa chọn).

  • Với NVDA, nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete slide" (Xóa trang chiếu), rồi nhấn Enter.

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể sắp xếp lại các trang chiếu của mình bằng cách cắt trang chiếu ra khỏi vị trí cũ rồi dán vào vị trí mới.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển trang chiếu lên trên danh sách các trang chiếu, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên. Với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy số mới của trang chiếu trong danh sách. NVDA không thông báo bất cứ điều gì.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống danh sách trang chiếu, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống. Với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy số mới của trang chiếu trong danh sách. NVDA không thông báo bất cứ điều gì.

  • Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lên.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống.

Sắp xếp trang chiếu vào các phần

Để nhóm trang chiếu của bạn vào các thực thể có ý nghĩa, bạn có thể sắp xếp trang chiếu thành nhiều phần. Ví dụ: nếu bạn làm việc với những người khác trên một bản trình bày, bạn có thể giao cho mỗi đồng nghiệp một phần để thực hiện.

Các mục được hiển thị và thông báo trong ngăn hình thu nhỏ của dạng xem Thông thường và trong dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu. Chúng không được hiển thị hoặc thông báo ở dạng xem Trình Chiếu.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn trở thành trang chiếu đầu tiên trong một phần.

 2. Nhấn Alt+H, T, 1. Bạn sẽ nghe thấy: "Add section" (Thêm phần).

 3. Để thêm phần chưa có tiêu đề, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename section" (Đổi tên mục).

 4. Nhập tên mới cho phần, rồi nhấn Enter.

 5. Di chuyển trang chiếu ở các phần thích hợp như được hướng dẫn trong Sắp xếp lại các trang chiếu.

  Để nghe Trình tường thuật thông báo tên phần, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. JAWS và NVDA không thông báo tên phần.

Thay đổi hướng của tất cả các trang chiếu trong bản trình bày

Bạn có thể thay đổi hướng của toàn bộ trang chiếu được đặt từ ngang sang dọc hoặc ngược lại.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S, C. Cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu sẽ mở ra.

 2. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi Trình tường thuật thông báo "Slides, Selected" (Đã chọn Trang chiếu), theo sau là hướng trang chiếu hiện tại, ví dụ: "Landscape" (Ngang).

  Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Orientation, slides" (Hướng, trang chiếu), theo sau là hướng trang chiếu hiện tại và "Radio button checked" (Đã chọn nút chọn một). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Orientation grouping, slides grouping" (Nhóm hướng, nhóm trang chiếu), theo sau là hướng trang chiếu hiện tại và "Radio button checked" (Đã chọn nút chọn một).

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn phím SR+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Để thay đổi hướng, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy hướng đã chọn.

 4. Sau khi bạn đã thực hiện xong với lựa chọn của mình, nhấn Enter. Với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint window, button" (Nút Cửa sổ Trình tường thuật). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint dialog" (Hộp thoại xem trước). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Maximize" (Cực đại hóa). Nếu bạn có nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co giãn cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ensure Fit" (Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành cỡ phông nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 6. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Thay đổi kích cỡ của các trang chiếu của bạn

Để thay đổi kích cỡ trang chiếu, bạn có thể chọn giữa hai tùy chọn kích cỡ mặc định, Tiêu chuẩn (4:3) và Màn hình rộng (16:9) hoặc bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của mình.

Thay đổi kích cỡ trang chiếu từ màn hình rộng (16:9) thành tiêu chuẩn hoặc ngược lại

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy mục đầu tiên trong menu Kích cỡ Trang chiếu. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Lower ribbon, customized group box" (Dải băng dưới, hộp nhóm tùy chỉnh).

 2. Trong menu Kích cỡ Trang chiếu, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn kích cỡ chuẩn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Standard" (Tiêu chuẩn).

  • Để chọn kích cỡ màn hình rộng, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Widescreen" (Màn hình rộng).

 3. Nhấn Enter. Với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint window, button" (Nút Cửa sổ Trình tường thuật). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint dialog" (Hộp thoại xem trước). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 4. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Maximize" (Cực đại hóa). Nếu bạn có nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co giãn cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ensure Fit" (Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành cỡ phông nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 5. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của bạn

Bạn có thể đổi kích cỡ trang chiếu của mình để sử dụng các kích thước tùy chỉnh cho màn hình hoặc cỡ giấy khác nhau.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S, C. Cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu sẽ mở ra.

 2. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, để thay đổi kích cỡ trang chiếu, hãy chọn định dạng đích của bản trình bày hoặc đặt chiều cao, chiều rộng và hướng của bản trình bày:

  • Để chọn định dạng đích của bản trình bày, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Slides sized for" (Trang chiếu có kích cỡ). Nhấn phím Mũi tên xuống để bung rộng menu thả xuống. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để đặt chiều rộng và chiều cao:

   • Để thay đổi độ rộng trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Width" (Độ rộng). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn hoặc nhập một giá trị.

   • Để thay đổi chiều cao trang chiếu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Height" (Chiều cao). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn hoặc nhập một giá trị.

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn phím SR+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Sau khi bạn đã thực hiện xong với lựa chọn của mình, nhấn Enter. Với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint window, button" (Nút Cửa sổ Trình tường thuật). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint dialog" (Hộp thoại xem trước). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 4. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Maximize" (Cực đại hóa). Nếu bạn có nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co giãn cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ensure Fit" (Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành cỡ phông nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 5. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Sau khi mở bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu. Nhấn đúp vào màn hình để mở trang chiếu trong ngăn nội dung, trừ khi bạn nghe thấy "Selected" (Đã chọn), trong trường hợp đó trang chiếu đã mở.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide, button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được thêm vào bản trình bày của bạn.

 4. Để thay đổi bố trí trang chiếu đã chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout, button" (Nút Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn bố trí đầu tiên, ví dụ: Ảnh có Chú thích và tiếp tục trượt nhanh sang trái để duyệt các tùy chọn khác. VoiceOver sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) và tên bố trí. Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Sau khi mở bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở trang chiếu trong ngăn nội dung, trừ khi bạn nghe thấy "Selected" (Đã chọn), trong trường hợp đó trang chiếu đã mở.

 3. Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (Mục menu Hiển thị thêm mục).

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cut, menu item" (Mục menu Cắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 6. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục).

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Paste, menu item" (Mục menu Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Sau khi mở bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Nhấn đúp vào màn hình để mở trang chiếu trong ngăn nội dung, trừ khi bạn nghe thấy "Selected" (Đã chọn), trong trường hợp đó trang chiếu đã mở.

 3. Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (Mục menu Hiển thị thêm mục).

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete, menu item" (Mục menu, Xóa). Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Sau khi mở bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu. Nhấn đúp vào màn hình để mở trang chiếu trong ngăn nội dung.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add slide" (Thêm trang chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Một trang chiếu mới sẽ được thêm vào bản trình bày của bạn với cùng một bố trí như trang chiếu bạn đã chọn ở bước trước đó.

 4. Để thay đổi bố trí của trang chiếu được chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout menu" (Menu Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ở menu Bố trí, duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Khi bạn đến bố trí hiện được chọn, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) trước tên bố trí. Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Sau khi mở bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp và giữ màn hình để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut, button" (Nút Cắt). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu mà bạn muốn đặt trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để dán trang chiếu, nhấn đúp và giữ màn hình để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut, button" (Nút Cắt). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste, button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Sau khi mở bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Nhấn đúp và giữ màn hình để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut, button" (Nút Cắt). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge và NVDA và JAWS trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình, tùy theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí khác.

 1. Trong Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Thumbnail panel" (Ngăn Hình thu nhỏ).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu sau đó.

 3. Nhấn Alt+phím logo Windows, N, S, I. Menu Trang chiếu Mới sẽ mở ra.

 4. Trong menu, bố trí trang chiếu dựa trên trang chiếu hiện tại được chọn. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chèn một trang chiếu có cùng bố trí với trang chiếu hiện tại, nhấn Enter.

  • Để duyệt các bố trí khác, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng cho đến khi bạn tìm thấy bố trí mình muốn, rồi nhấn Enter. Trang chiếu mới sẽ được thêm vào bản trình bày của bạn.

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể di chuyển các trang chiếu xung quanh để thay đổi trình tự của chúng trong bản trình bày của mình.

 1. Trong Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Thumbnail panel" (Ngăn Hình thu nhỏ).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên. Trang chiếu được di chuyển lên trên một trang chiếu.

  • Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống. Trang chiếu được di chuyển xuống dưới.

  • Để đặt trang chiếu làm trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lên.

  • Để đặt trang chiếu làm trang chiếu cuối trong bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống.

Xóa bản chiếu

 1. Trong Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Thumbnail panel" (Ngăn Hình thu nhỏ).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Delete.

  Mẹo: Để hoàn tác thao tác xóa, nhấn Ctrl+Z.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×