Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365 , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố văn phòng gần đây.

Sử dụng Excel với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá cũng như điều hướng các chế độ xem và thành phần chính của ứng dụng cũng như để di chuyển giữa các chế độ xem và chức năng. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách bắt đầu với Excel, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem bắt đầu nhanh Excel.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển đổi giữa các khu vực chính

Để dẫn hướng giữa các vùng chính trong Excel, nhấn F6 (tiến) và Shift+F6 (lùi). Các lĩnh vực chính là:

 • Lưới bảng trang tính

 • Tab trang tính

 • Thanh trạng thái

 • Tab trên dải băng

Dẫn hướng các tab dải băng

Các tab dải băng là thanh menu chính của Excel. Để đi đến các tab dải băng, nhấn phím Alt. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Ribbon tabs" (Tab dải băng), theo sau là tên của tab hiện tại. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Upper ribbon" (Dải băng phía trên). Để di chuyển giữa các tab, sử dụng phím Mũi tên trái và phải. Khi bạn đến một tab, dải băng dành riêng cho tab đó sẽ xuất hiện bên dưới tab đó. Để tìm hiểu cách duyệt dải băng đã chọn, hãy đi đến Dẫn hướng dải băng.

Đây là danh sách các tab phổ biến nhất và một số ví dụ về những gì bạn có thể thực hiện trên mỗi tab:

 • Phím Home

  Định dạng và căn chỉnh văn bản và số, cũng như thêm hàng và cột mới.

 • Phím Insert

  Chèn bảng, ảnh, hình dạng và biểu đồ vào trang tính của bạn.

 • Bố trí Trang

  Đặt lề, hướng và kích cỡ trang tính.

 • Công thức

  Thêm các hàm và công thức khác nhau vào trang tính của bạn.

 • Data

  Nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sắp xếp và lọc dữ liệu và sử dụng các công cụ dữ liệu như loại bỏ hàng trùng lặp.

 • Xem lại

  Kiểm tra chính tả và trợ năng của trang tính, rồi cộng tác với những người khác bằng cách sử dụng chú thích và ghi chú.

 • Xem

  Chọn một dạng xem chẳng hạn như Dạng xem Thông thường hoặc dạng xem Bố trí Trang, rồi đặt mức thu phóng trang.

 • Trợ giúp

  Mở Trợ giúp Microsoft Excel, liên hệ với bộ phận hỗ trợ và để lại phản hồi.

Ngoài các tab dải băng, bạn cần truy nhập menu Tệp đối với một số lệnh quan trọng. Để mở, nhấn Alt+F. Menu Tệp sẽ mở ra trong một ngăn mới. Để dẫn hướng các lệnh chính, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống, sau đó sử dụng phím Tab và phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng các tùy chọn cho lệnh đó.

Trong menu Tệp , bạn có thể bắt đầu một sổ làm việc mới, mở sổ làm việc hiện có, lưu, chia sẻ hoặc in tệp mà bạn hiện đang làm việc và truy nhập vào các Excel chọn. Để đóng menu Tệp và quay lại trang tính của bạn, nhấn Esc.

Dẫn hướng dải băng

Sau khi dẫn hướng đến tab dải băng bên phải như được mô tả trong mục Dẫn hướng các tab dải băng, nhấn phím Tab để di chuyển đến dải băng, rồi duyệt các lệnh và tùy chọn của dải băng. Bạn có thể nhấn Shift+Tab để di chuyển lùi. Nhấn Enter để thực hiện lựa chọn hoặc nhấn Esc để rời khỏi dải băng và trở về trang tính của bạn.

Mẹo: Việc sử dụng phím tắt thường nhanh hơn để truy nhập các lệnh và tùy chọn trên từng dải băng. Để biết thêm thông tin, hãy đi đến mục Phím tắt trong Excel.

Dẫn hướng trang tính

Khi bạn mở sổ làm Excel, tiêu điểm sẽ nằm trên lưới bảng trang tính. Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính, nhấn F6 cho đến khi bộ đọc màn hình thông báo vị trí ô lưới bảng. Đây là cách bạn dẫn hướng bên trong trang tính và giữa các trang tính và sổ làm việc khác:

 • Để di chuyển giữa các ô trong lưới bảng, hãy sử dụng các phím mũi tên. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo cột và hàng của từng ô cũng như nội dung của ô.

 • Để mở menu ngữ cảnh cho ô hiện tại, nhấn Shift+F10. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng menu và nhấn Enter để thực hiện lựa chọn hoặc nhấn Esc để trở về trang tính.

 • Để di chuyển đến trang tính tiếp theo hoặc trước đó trong sổ làm việc của bạn, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab trang tính hiện tại, sử dụng các phím Mũi tên trái và phải để tìm đúng trang tính, rồi nhấn Enter để chọn.

 • Để chuyển sang sổ làm việc tiếp theo khi mở nhiều sổ làm việc, nhấn Ctrl+F6. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo tên của sổ làm việc.

Mẹo: Để nhanh chóng di chuyển tiêu điểm tới hình dạng trôi nổi đầu tiên, chẳng hạn như hộp văn bản hoặc hình ảnh, hãy nhấn Ctrl+Alt+5. Sau đó, để chuyển qua các hình dạng trôi nổi, hãy nhấn phím Tab. Để trở lại dẫn hướng bình thường, hãy nhấn Esc.

Sử dụng tìm kiếm

Để nhanh chóng tìm một tùy chọn hoặc thực hiện một hành động, hãy sử dụng trường văn bản Tìm kiếm. Để tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm, hãy truy cập Tìm những gì bạn cần với Tìm kiếm của Microsoft.

Lưu ý: Tùy theo phiên bản Microsoft 365 bạn đang dùng, trường văn bản Tìm kiếm nằm ở trên cùng cửa sổ ứng dụng có thể tên là Cho Tôi Biết thay vào đó. Cả hai đều cung cấp trải nghiệm gần như giống nhau, nhưng một số tùy chọn và kết quả tìm kiếm có thể khác nhau.

 1. Chọn mục hoặc vị trí trong tài liệu, bản trình bày hoặc bảng tính của bạn nơi bạn muốn thực hiện một hành động.

 2. Nhấn Alt+Q để đi tới trường văn bản Tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm cho hành động mà bạn muốn thực hiện. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm danh sách dấu đầu dòng, nhập dấu đầu dòng.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Sau khi bạn tìm thấy kết quả bạn muốn, nhấn Enter để chọn kết quả đó và thực hiện hành động.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để khám phá và điều hướng các chế độ xem và thành phần chính của ứng dụng cũng như di chuyển giữa các chế độ xem và chức năng.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách bắt đầu với Excel, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem bắt đầu nhanh Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Điều hướng chế độ xem trang đích

Khi bạn khởi chạy Excel for iOS, dạng xem đích sẽ mở ra và bạn có thể tạo hoặc mở sổ làm việc từ dạng xem này. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển giữa các thành phần trong chế độ xem đích, rồi nhấn đúp để chọn một mục. Chế độ xem đích chứa các yếu tố sau:

 • Khu vực nội dung chính

 • Thanh tab

  Thanh tab nằm ở cuối màn hình và chứa các tab Trangđầu, Mở Mới.

Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình chính

Khi một sổ làm việc đã được tạo hoặc mở trong dạng xem đích, Excel for iOS sẽ di chuyển đến màn hình chính. Để dẫn hướng giữa các thành phần trên màn hình chính, trượt nhanh sang phải (tiến) và trái (lùi). Các lĩnh vực chính là:

 • Menu trên cùng

 • Lưới bảng trang tính

 • Thanh công cụ hoặc dải băng

Dẫn hướng menu trên cùng

Thanh menu Excel for iOS trên cùng cho phép bạn truy nhập các lệnh khác nhau:

 • Nút Đóng tệp

  Đóng tệp và quay lại chế độ xem đích.

 • Nút Hoàn tác

 • Nút Hiện ribbon

 • Nút Tìm

  Tìm kiếm văn bản trong trang tính hoặc sổ làm việc.

 • Menu Chia sẻ

  Chia sẻ sổ làm việc của bạn với người khác hoặc gửi cho họ bản sao của tài liệu.

 • Menu tệp

  Truy nhập các lệnh quan trọng, chẳng hạn như Lưu Bản sao, XuấtIn. Để thoát menu Tệp , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng trang tính

Lưới bảng trang tính là khu vực chính của màn Excel for iOS trang. Để di chuyển tiêu điểm vào trang tính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bộ đọc màn hình thông báo vị trí ô lưới bảng.

 • Để di chuyển giữa các ô trong lưới bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo cột và hàng của từng ô, cũng như nội dung của ô.

 • Để mở menu ngữ cảnh cho ô hiện tại, nhấn đúp và giữ. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng menu, rồi nhấn đúp để thực hiện lựa chọn.

Dẫn hướng thanh công cụ

Thanh công cụ cho phép bạn truy nhập vào một số tính năng thường dùng, chẳng hạn như nút Trang tính, cho phép bạn chuyển đổi giữa các trang tính trong cùng một sổ làm việc và bộ lọc Áp dụng, Màutô, Cho tôi biết bạn muốn làm gì và Hiển thị nút ribbon.

Dẫn hướng dải băng

Dải băng là cách chính để truy nhập các lệnh và tùy chọn trong Excel for iOS. Chúng được nhóm thành nhiều tab khác nhau.

 1. Để truy nhập các tab dải băng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bộ đọc màn hình sẽ thông báo tên của tab hiện tại.

 2. Để chuyển tab, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn tab đó.

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển vào dải băng và duyệt các lệnh cũng như tùy chọn của dải băng. Nhấn đúp để thực hiện lựa chọn.

 4. Để ẩn dải băng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đây là danh sách các tab phổ biến nhất và một số ví dụ về những gì bạn có thể thực hiện trên mỗi tab:

 • Phím Home

  Định dạng và căn chỉnh văn bản và số, cũng như thêm hàng và cột mới.

 • Phím Insert

  Chèn bảng, ảnh, hình dạng và biểu đồ vào trang tính của bạn.

 • Công thức

  Thêm các hàm và công thức khác nhau vào trang tính của bạn.

 • Data

  Sắp xếp và lọc dữ liệu trong trang tính của bạn.

 • Xem lại

  Cộng tác với người khác bằng cách sử dụng chú thích.

 • Xem

  Chọn có hiển thị đường lưới và đầu đề hay không, rồi đặt mức thu phóng trang.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một lệnh, hãy sử dụng Cho Tôi Biết. Để sử dụng Cho Tôi Biết để tìm một lệnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thực hiện một hành động.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tell me what you want to do" (Cho tôi biết bạn muốn làm gì), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập lệnh bạn muốn. Ví dụ: nhập sắp xếp.

 4. Để truy nhập kết quả tìm kiếm, trượt nhanh lên bằng hai ngón tay, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên. Trượt nhanh sang phải để duyệt qua các kết quả, rồi nhấn đúp để chọn một kết quả.

Xem thêm

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để khám phá và điều hướng các chế độ xem và thành phần chính của ứng dụng cũng như di chuyển giữa các chế độ xem và chức năng.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách bắt đầu với Excel, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem bắt đầu nhanh Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Điều hướng chế độ xem trang đích

Khi bạn khởi chạy Excel for Android, dạng xem đích sẽ mở ra và bạn có thể tạo hoặc mở sổ làm việc từ dạng xem này. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển giữa các thành phần trong chế độ xem đích, rồi nhấn đúp để chọn một mục. Chế độ xem đích chứa các yếu tố sau:

 • Menu trên cùng

  Menu trên cùng chứa các nút Tìmkiếm và Mới.

 • Khu vực nội dung chính

 • Thanh tab

  Thanh tab nằm ở cuối màn hình và chứa các tab Gần đây, Chia sẻ và Mở .

Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình chính

Khi một sổ làm việc đã được tạo hoặc mở trong dạng xem đích, Excel for Android sẽ di chuyển đến màn hình chính. Để dẫn hướng giữa các thành phần trên màn hình chính, trượt nhanh sang phải (tiến) và trái (lùi). Các lĩnh vực chính là:

 • Menu trên cùng

 • Lưới bảng trang tính

 • Thanh công cụ hoặc dải băng

Dẫn hướng menu trên cùng

Thanh menu Excel for Android trên cùng cho phép bạn truy nhập các lệnh khác nhau:

 • Nút Quay lại

  Đóng tệp và quay lại chế độ xem đích.

 • Nút Tùy chọn khác

  Hiển thị dải băng, cách chính để truy nhập lệnh trong Excel.

 • Nút Tìm

  Tìm kiếm văn bản trong trang tính hoặc sổ làm việc.

 • Nút Hoàn tác

 • Khóa chuyển chia sẻ

  Chia sẻ sổ làm việc của bạn với người khác hoặc gửi cho họ bản sao của tài liệu.

 • Menu Xem thêm tùy chọn

  Truy nhập các lệnh quan trọng, chẳng hạn như Lưu, Lưu Như, In và Cài đặt. Để thoát khỏi menu, nhấn vào màn hình bằng hai ngón tay.

Dẫn hướng trang tính

Lưới bảng trang tính là khu vực chính của màn Excel for Android trang. Để di chuyển tiêu điểm vào trang tính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bộ đọc màn hình thông báo vị trí ô lưới bảng.

 • Để di chuyển giữa các ô trong lưới bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo cột và hàng của từng ô, cũng như nội dung của ô.

 • Để mở menu ngữ cảnh cho ô hiện tại, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng menu, rồi nhấn đúp để thực hiện lựa chọn. Để đóng menu ngữ cảnh mà không chọn một mục, nhấn vào màn hình bằng hai ngón tay.

Dẫn hướng thanh công cụ

Thanh công cụ cho phép bạn truy nhập vào một số tính năng thường dùng, chẳng hạn như khóa chuyển Trang tính, cho phép bạn chuyển đổi giữa các trang tính trong cùng một sổ làm việc và bộ lọc Áp dụng, Màutô, cho tôi biết và các công cụ tùy chọn Khác.

Dẫn hướng dải băng

Dải băng là cách chính để truy nhập các lệnh và tùy chọn trong Excel for Android. Chúng được nhóm thành nhiều tab khác nhau.

 1. Để truy nhập các tab dải băng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Bộ đọc màn hình sẽ thông báo tên của tab hiện tại.

 2. Để chuyển tab, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn tab đó.

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển vào dải băng và duyệt các lệnh cũng như tùy chọn của dải băng. Nhấn đúp để thực hiện lựa chọn.

 4. Để ẩn dải băng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đây là danh sách các tab phổ biến nhất và một số ví dụ về những gì bạn có thể thực hiện trên mỗi tab:

 • Phím Home

  Định dạng và căn chỉnh văn bản và số, cũng như thêm hàng và cột mới.

 • Phím Insert

  Chèn bảng, ảnh, hình dạng và biểu đồ vào trang tính của bạn.

 • Công thức

  Thêm các hàm và công thức khác nhau vào trang tính của bạn.

 • Data

  Sắp xếp và lọc dữ liệu trong trang tính của bạn.

 • Xem lại

  Cộng tác với người khác bằng cách sử dụng chú thích.

 • Xem

  Chọn có hiển thị đường lưới và đầu đề hay không, rồi đặt mức thu phóng trang.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một lệnh, hãy sử dụng Cho Tôi Biết. Để sử dụng Cho Tôi Biết để tìm một lệnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thực hiện một hành động.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tell me" (Cho tôi biết), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập lệnh bạn muốn. Ví dụ: nhập sắp xếp.

 4. Để truy nhập kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên. Trượt nhanh sang trái để duyệt qua các kết quả, rồi nhấn đúp để chọn một kết quả.

Xem thêm

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Excel dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá cũng như điều hướng các chế độ xem và thành phần chính của ứng dụng cũng như để di chuyển giữa các chế độ xem và chức năng. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách bắt đầu với Excel, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem bắt đầu nhanh Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụngExcel dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Nếu bạn đang sử dụngExcel dành cho web tường thuật, hãy tắt chế độ quét.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi giữa các khu vực chính

Để dẫn hướng giữa các vùng chính trong Excel dành cho web, nhấn Ctrl+F6 (tiến) và Ctrl+Shift+F6 (lùi). Các lĩnh vực chính là:

 • Thanh tiêu đề

 • Tab trên dải băng

 • Lưới bảng trang tính

 • Tab trang tính

 • Thanh trạng thái

Dẫn hướng các tab dải băng và dải băng

Các tab dải băng là thanh menu chính của Excel dành cho web.

 • Để đi đến các tab dải băng, nhấn Alt+phím logo Windows. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Ribbon tabs" (Các tab dải băng), theo sau là tên của tab hiện tại. Với JAWS, bạn sẽ chỉ nghe thấy tên của tab hiện tại.

 • Để di chuyển giữa các tab, sử dụng phím Mũi tên trái và phải.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một tab, dải băng dành riêng cho tab đó sẽ xuất hiện bên dưới. Để di chuyển tiêu điểm đến dải băng, nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng phím Mũi tên phải và trái để duyệt các lệnh và tùy chọn của dải băng. Nhấn Enter để chọn hoặc nhấn Esc để rời khỏi dải băng và trở về trang tính của bạn. Để truy nhập nhanh các lệnh và tùy chọn trên từng dải băng, hãy sử dụng phím tắt. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Phím tắt trong Excel.

Đây là danh sách các tab phổ biến nhất và một số ví dụ về những gì bạn có thể thực hiện trên mỗi tab:

 • Trang đầu: Định dạng và căn chỉnh văn bản và số, cũng như thêm hàng và cột mới.

 • Chèn: Chèn các hàm và công thức, bảng, ảnh, hình và biểu đồ khác nhau vào trang tính của bạn.

 • Dữ liệu: Sắp xếp và lọc dữ liệu và sử dụng các công cụ như xác thực dữ liệu.

 • Xem lại: Kiểm tra khả năng truy nhập của trang tính và cộng tác với những người khác bằng cách sử dụng chú thích.

 • Dạng xem: Phóng to hoặc thu nhỏ trang tính của bạn, chọn xem có hiển thị đường lưới và đầu đề và cố định ngăn hay không.

 • Tệp: Mở đến một ngăn riêng biệt. Tại đây, bạn có thể bắt đầu sổ làm việc mới, mở sổ làm việc hiện có, lưu, chia sẻ hoặc in tệp mà bạn hiện đang làm việc và truy nhập vào Excel dành cho web đặt ứng dụng. Để đóng menu Tệp và quay lại trang tính của bạn, nhấn Esc.

Dẫn hướng trang tính

Khi bạn mở sổ làm Excel dành cho web, tiêu điểm sẽ nằm trên lưới bảng trang tính.

 • Để di chuyển giữa các ô trong lưới bảng, sử dụng các phím mũi tên hoặc phím Tab. Trình tường thuật và JAWS thông báo cột và hàng của từng ô cũng như nội dung của ô. Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Line feed" (Nguồn cấp dòng) hoặc "Blank" (Trống), theo sau là hàng, cột và nội dung của ô.

 • Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bộ đọc màn hình thông báo vị trí ô lưới bảng, ví dụ: "B2". Điều này có nghĩa là tiêu điểm nằm trên hàng thứ hai của cột B trong lưới bảng.

 • Để mở menu ngữ cảnh cho ô hiện tại, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng menu và nhấn Enter để thực hiện lựa chọn hoặc nhấn Esc để trở về trang tính.

 • Để di chuyển đến trang tính khác trong sổ làm việc của bạn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab trang tính hiện tại, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn đến trang tính mình muốn, rồi nhấn Enter để mở.

Sử dụng tìm kiếm

Để tìm tùy chọn hoặc thực hiện nhanh một hành động, hãy sử dụng trường văn bản Tìm kiếm . Để tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm, hãy truy cập Tìm những gì bạn cần với Tìm kiếm của Microsoft.

Lưu ý: Tùy thuộc vào phiên bản Microsoft 365 bạn đang sử dụng, trường văn bản Tìm kiếm ở đầu cửa sổ ứng dụng có thể được gọi là Cho Tôi Biết. Cả hai đều cung cấp trải nghiệm gần như giống nhau, nhưng một số tùy chọn và kết quả tìm kiếm có thể khác nhau.

 1. Chọn mục hoặc vị trí trong tài liệu, bản trình bày hoặc bảng tính của bạn nơi bạn muốn thực hiện một hành động. Ví dụ: trong bảng tính Excel, hãy chọn một dải ô.

 2. Để chuyển đến trường văn bản Tìm kiếm , nhấn Alt+Q.

 3. Nhập từ tìm kiếm cho hành động mà bạn muốn thực hiện. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm danh sách dấu đầu dòng, nhập dấu đầu dòng.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Sau khi bạn tìm thấy kết quả mong muốn, hãy nhấn Enter để chọn và thực hiện hành động.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×