Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Excel với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản Excel. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách khởi động ứng dụng, tạo một sổ làm việc mới để chèn dữ liệu của bạn, tạo công thức đơn giản, sắp xếp hoặc lọc dữ liệu của bạn và thêm biểu đồ để hiển thị ý nghĩa dữ liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bắt đầu Excel

 1. Để bắt đầu Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn phím logo Windows, nhập Excel, rồi nhấn Enter. Excel mở ra menu Trang đầu, nơi bạn có thể chọn mẫu cho sổ làm việc mới hoặc mở một sổ làm việc hiện có.

  • Trên thiết bị của bạn hoặc lưu trữ tệp bạn đang sử dụng, dẫn hướng đến sổ làm Excel bạn muốn mở, rồi nhấn Enter. Sổ làm việc sẽ mở Excel.

Tạo sổ làm việc mới

Excel được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tính tùy thích vào sổ làm việc hoặc có thể tạo sổ làm việc mới để tách biệt dữ liệu của mình.

Mẹo: Để thêm trang tính mới vào sổ làm việc, nhấn Shift+F11.

 1. Để bắt đầu tạo sổ làm việc mới bằng mẫu sổ làm việc trống, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • MởExcel. Bạn đến menu Trang đầu. Nhấn Alt+H, Y, rồi nhấn 2.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa trang tính, nhấn Ctrl+N.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ làm việc với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy, ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Trên trang tính mới, ô A1 là lựa chọn mặc định.

 1. Để chọn một ô trống bạn muốn bắt đầu nhập dữ liệu, hãy nhấn các phím mũi tên. Khi bạn di chuyển đến các ô trong sổ làm việc, với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy tham chiếu ô, theo sau là "Selected, editable" (Đã chọn, có thể chỉnh sửa), tham chiếu cột và hàng, rồi đến "Item" (Mục), theo sau là nội dung của ô, nếu có. Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy nội dung của ô và tham chiếu ô. Khi bạn chọn một ô trống bằng JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Blank" (Trống), theo sau là tham chiếu ô. Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy tham chiếu ô.

 2. Hãy nhập văn bản hoặc số vào ô.

 3. Để nhập nội dung vào ô và di chuyển tới ô tiếp theo trong cột, hãy nhấn Enter. Để di chuyển tới ô tiếp theo trong hàng, hãy nhấn phím Tab. Bạn cũng có thể sử dụng các phím mũi tên.

Sử dụng tính năng Tự Tính tổng để thêm dữ liệu

Bạn có thể sử dụng hàm Tự Tính tổng để nhanh chóng cộng các số bạn đã nhập vào trang tính.

 1. Chọn ô bạn muốn đặt tổng. Thông thường, tổng nằm ở bên phải hoặc bên dưới những số bạn đang thêm vào.

 2. Để nhập hàm Tự Tính tổng vào ô, nhấn Alt+H, U, rồi S.

  Mẹo: Bạn có thể thay đổi ô được chọn cho hàm Tự Tính tổng. Để chọn dải ô bạn muốn thêm, nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 3. Khi bạn xác nhận rằng hàm Tự Tính tổng đang tạo công thức cho các ô bạn muốn, hãy nhấn Enter. Tự Tính tổng cộng các số trong các ô đã chọn và tổng sẽ đi vào ô bạn đã chọn.

 4. Để nghe kết quả tính toán Tự Tính tổng , hãy di chuyển trở lại ô chứa hàm Tự Tính tổng. Bạn sẽ nghe thấy số, theo sau là "Has formula" (Có công thức) và tham chiếu ô.

Tạo một công thức đơn giản

Bạn có thể nhập các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các số trong trang tính của mình. Bạn tạo công thức bằng cách kết hợp các tham chiếu ô (ví dụ: B4 hoặc D6) có chứa các số bạn muốn tính toán với toán tử toán học. Các toán tử là dấu cộng (+) để cộng, dấu trừ (-) để trừ, dấu sao (*) để nhân và dấu sổ chéo (/) để chia.

 1. Chọn ô bạn muốn đặt kết quả của công thức. Thông thường, tổng nằm ở bên phải hoặc bên dưới các số bạn đang tính toán.

 2. Nhập dấu bằng ( = ). Một Excel công thức luôn bắt đầu bằng dấu bằng.

 3. Để tạo công thức của bạn, hãy nhập tổ hợp tham chiếu ô (như B4 hay D6) và các toán tử toán học. Ví dụ: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 hay =B4/B5.

  Mẹo: Để thực hiện tính toán nhanh, bạn có thể nhập số vào công thức thay vì tham chiếu ô, ví dụ: =20+10, =20-10, =20*10 hoặc =20/10.

 4. Nhấn Enter. Các số được tính toán và kết quả sẽ đi vào ô bạn đã chọn.

  Mẹo: Nếu bạn muốn con trỏ nằm trong ô hiện hoạt, hãy nhấn Ctrl+Enter.

Áp dụng định dạng số

Để phân biệt giữa các loại số khác nhau, hãy thêm định dạng số như tiền tệ, phần trăm hay ngày tháng.

 1. Chọn những ô chứa các số bạn muốn định dạng.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến menu định dạng số, nhấn Alt+H, N.

 3. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy định dạng số mình muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng định dạng đã chọn cho các ô đã chọn.

  Mẹo: Nếu định dạng số bạn muốn không có trong menu, hãy nhấn M trong khi bạn đang duyệt các định dạng có sẵn trong menu. Tab Số trong hộp thoại Định dạng Ô sẽ mở ra. Để duyệt qua danh sách các định dạng số khả dụng, nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn tìm thấy định dạng mình muốn, rồi nhấn Enter.

Lọc hoặc sắp xếp dữ liệu trong bảng

Khi tạo bảng từ dữ liệu trong trang tính, bạn có thể nhanh chóng phân tích dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, bao gồm lọc hoặc sắp xếp nhanh chóng. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách lọc và sắp xếp dữ liệu trong bảng, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel.

Lọc dữ liệu trong bảng 

 1. Để chọn nhóm dữ liệu bạn muốn phân tích dưới dạng bảng, hãy chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn xuống phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên. Sau khi chọn nhóm ô, Trình tường thuật sẽ thông báo tham chiếu ô và nội dung của ô cuối cùng trong dải ô. Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy tham chiếu ô và nội dung của ô đầu tiên trong dải ô, theo sau là tham chiếu ô và nội dung của ô cuối cùng trong dải ô.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển tới tab Bảng, nhấn T.

 4. Để chọn lưới Bảng, nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn Enter. Dữ liệu bạn chọn sẽ được định dạng dưới dạng bảng. Đầu đề cột được thêm vào và các hàng sẽ được định dạng theo các màu thay đổi.

 5. Để lọc dữ liệu trong bảng theo nội dung của cột, hãy di chuyển đến đầu đề của cột có chứa dữ liệu bạn muốn lọc theo.

 6. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để mở menu bộ lọc, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Manual filter" (Bộ lọc thủ công). Tiêu điểm nằm trên hộp kiểm Chọn Tất cả, được chọn theo mặc định.

 7. Để bỏ chọn hộp kiểm Chọn Tất cả, nhấn Phím cách.

 8. Để duyệt qua các lựa chọn bộ lọc, nhấn phím Mũi tên xuống và để chọn hộp kiểm có chứa dữ liệu bạn muốn lọc theo, nhấn Phím cách. Để áp dụng lựa chọn bộ lọc, nhấn Enter.

 9. Nếu bạn muốn loại bỏ bộ lọc và hiển thị lại tất cả dữ liệu, hãy lặp lại bước 5 và 6, rồi nhấn Phím cách để chọn hộp kiểm Chọn Tất cả. Nhấn Enter để áp dụng thay đổi.

Sắp xếp dữ liệu trong bảng

 1. Trong bảng, di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề cột bạn muốn sắp xếp bảng theo đó, rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp các số từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc văn bản từ A đến Z, nhấn S.

  • Để sắp xếp các số từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc văn bản từ Z đến A, nhấn O.

Tính toán số trong bảng

Với công cụ Phân tích Nhanh, bạn có thể tính toán các số một cách nhanh chóng. Cho dù đó là tổng, trung bình hoặc số đếm, Excel sẽ hiển thị kết quả tính toán dưới đây hoặc bên cạnh các số trong toàn bộ bảng.

 1. Để chọn nhóm dữ liệu bạn muốn tính toán dưới dạng bảng, hãy chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển đến tab Tổng cộng, nhấn O, rồi nhấn phím Tab một lần.

 4. Để duyệt qua các tùy chọn tính toán cho dữ liệu ngang hoặc dữ liệu dọc trong bảng của bạn, nhấn phím Mũi tên phải.

 5. Để chọn một tùy chọn tính toán, nhấn Enter. Nhóm dữ liệu đã chọn được tính toán như đã xác định.

 6. Để nghe các kết quả, hãy chọn từng ô chứa công thức. Bạn sẽ nghe thấy kết quả công thức, tham chiếu ô và ô đó chứa công thức.

Định dạng hoặc tô sáng dữ liệu dưới dạng bảng

Định dạng có điều kiện hoặc biểu đồ thu nhỏ có thể tô sáng dữ liệu quan trọng nhất của bạn hoặc hiển thị xu hướng dữ liệu. Bạn có thể sử dụng công cụ Phân tích Nhanh để nhanh chóng áp dụng những tô sáng này.

 1. Để chọn nhóm dữ liệu bạn muốn tô sáng bằng định dạng có điều kiện hoặc biểu đồ thu nhỏ, chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển đến tab Định dạng, nhấn F.

  • Để di chuyển đến menu Biểu đồ thu nhỏ , nhấn S.

 4. Để di chuyển đến các tùy chọn tab, nhấn phím Tab một lần. Để duyệt qua các tùy chọn định dạng hoặc biểu đồ thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái.

 5. Để chọn một tùy chọn định dạng hoặc biểu đồ thu nhỏ, nhấn Enter. Nhóm dữ liệu bạn đã chọn sẽ được tính toán như đã xác định.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng biểu đồ thu nhỏ, hãy tham khảo mục Phân tích xu hướng trong dữ liệu bằng cách sử dụng biểu đồ thu nhỏ.

Hiển thị dữ liệu của bạn trong biểu đồ

Công cụ Phân tích Nhanh sẽ đề xuất một biểu đồ cụ thể và nhanh chóng tạo bản trình bày trực quan về dữ liệu của bạn.

 1. Để chọn nhóm chứa các số và nhãn bạn muốn trình bày trong biểu đồ, chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển đến tab Biểu đồ, nhấn C, rồi nhấn phím Tab một lần.

 4. Để duyệt qua các tùy chọn biểu đồ, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

 5. Nhấn Enter để chọn loại biểu đồ. Biểu đồ trình bày nhóm bạn đã chọn sẽ được thêm vào trang tính dưới dạng một đối tượng nhúng.

Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết hơn về cách làm việc với biểu đồ, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel,Sử  dụng bộ đọc màn hình để tạo PivotTable hoặc PivotChart trong Excel hoặc Tạo biểu đồ với các biểu đồ được đề xuất.

Lưu công việc của bạn lần đầu tiên

 1. Nhấn Ctrl+S để lưu sổ làm việc của bạn. Hộp thoại Lưu Tệp này sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp.

 2. Nhập tên cho sổ làm việc.

 3. Để chọn vị trí lưu sổ làm việc, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Choose a location" (Chọn vị trí), theo sau là vị trí mặc định.

 4. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để mở danh sách các vị trí sẵn có.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí mình muốn, rồi nhấn Enter.

 6. Để lưu tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

In tài liệu của bạn

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách in hoặc thay đổi cài đặt in trong Excel, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

 1. Để mở menu In , nhấn Ctrl+P. Tiêu điểm nằm trên nút In.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các cài đặt in, ví dụ: số bản sao, hướng và kích thước trang. Để thay đổi cài đặt, nhấn phím Mũi tên xuống để bung rộng danh sách tùy chọn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng danh sách, rồi nhấn Enter để chọn một tùy chọn.

 3. Khi cài đặt in đã theo cách bạn muốn, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter. Máy in của bạn sẽ in sổ làm việc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo PivotTable hoặc PivotChart trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở ứng dụng, tạo sổ làm việc hoặc nhập dữ liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở Excel

 1. Trên màn hình chính của iPhone, kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Excel ", ", và sau đó nhấn đúp vào màn hình.

Khi bạn bắt đầu Excel for iOS lần đầu tiên, bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft mình. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Đăng nhập ở lần sử dụng đầu tiên.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi ứng dụngExcel for iOS lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Đăng nhập vào Excel

Bạn có thể đăng nhập Excel for iOS lần đầu tiên mở ứng dụng trở lên. Sau khi bạn đăng nhập vào Excel, tài khoản của bạn cũng có sẵn trong các ứng dụng Office khác. Bạn cũng có thể Excel dụng mà không cần đăng nhập.

Đăng nhập khi sử dụng lần đầu

 1. Khi bạn mởExcel for iOS lần đầu tiên, ứng dụng sẽ bắt đầu thiết lập ban đầu, rồi bạn nghe thấy: "Use Excel on the go" (Sử dụng Excel mọi lúc, mọi nơi).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email or phone number, text field" (Email hoặc số điện thoại, trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Khi hoàn tất, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter password, password, secure text field, required" (Nhập mật khẩu, mật khẩu, trường văn bản bảo mật, bắt buộc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 6. Khi hoàn tất, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe thấy "Don't miss anything" (Không bỏ lỡ bất kỳ điều gì), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đăng nhập sau lần sử dụng đầu tiên

Khi bạn quyết định tận dụng tối đa sổ làm việc của mình, bạn có thể đăng nhập vào Excel for iOS ngay cả sau khi đã sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập.

 1. Mở Excel.

 2. Nhấn gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation pane, button" (Nút Ngăn dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nhấn gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Email, phone, or Skype, text field, required" (Email, điện thoại hoặc Skype, trường văn bản, bắt buộc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype bạn. Khi hoàn tất, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password, secure text field" (Mật khẩu, trường văn bản bảo mật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 8. Khi hoàn tất, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở sổ làm việc

Mở sổ làm việc gần đây

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Excel. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tệp trongExcel và muốn mở một tệp khác, hãy nhấn bốn ngón tay vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở sổ làm việc cũ hơn

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Excel.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tệp trongExcel và muốn mở một tệp khác, hãy nhấn bốn ngón tay vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Open tab" (Tab Mở). Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tệp và thư mục sẽ mở ra.

 3. Nếu tệp bạn muốn mở nằm trong một thư mục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí tệp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Dẫn hướng đến tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở tệp.

Tạo sổ làm việc mới

Excel được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tính tùy thích vào sổ làm việc hoặc tạo sổ làm việc mới để dữ liệu luôn được sắp xếp khoa học.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Excel.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa tệp trongExcel và muốn tạo tệp mới, hãy dùng bốn ngón tay nhấn gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New tab" (Tab Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của mẫu sổ làm việc mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn muốn bắt đầu sổ làm việc mới bằng mẫu trống không có định dạng được thiết kế sẵn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank workbook" (Sổ làm việc trống), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm trang tính mới vào sổ làm việc

 1. Trong sổ làm việc, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Add sheet, button" (Nút Thêm trang tính). Nhấn đúp vào màn hình. Trang tính mới sẽ mở ra.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ thao tác với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến trang tính, hãy rê ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi nghe thấy tọa độ của ô bạn muốn, ví dụ: "B3" (B3), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn), theo sau là chi tiết ô. Ô hiện đã được chọn.

 2. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số hoặc văn bản bạn muốn.

 3. Sau khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các kiểu số khác nhau bằng cách áp dụng định dạng số cho một ô chẳng hạn như Tiền tệ, Phần trăm hoặc Ngày tháng.

 1. Trên trang tính, rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn ô đó.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện tại, ví dụ: "Data tab" (Tab Dữ liệu).

 3. Để đi đến tab Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Number format button" (Nút Định dạng số), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Number format" (Định dạng số).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mình muốn, chẳng hạn như Tiền tệ, Thời gian hoặc Tỷ lệ phần trăm.

  Mẹo: Nếu một tùy chọn định dạng có một menu con, bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Currency menu" (Menu Tiền tệ). Để mở menu con, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chọn định dạng số, nhấn đúp vào màn hình.

Lưu tài liệu của bạn

Excel for iOS động lưu công việc của bạn nếu bạn đã đăng nhập, nhưng bạn có thể thay đổi tên của tệp và chọn vị trí lưu để lưu bản sao của tệp vào điện thoại của bạn chẳng hạn.

Lưu bản sao của tệp với tên mới

 1. Trong trang tính Excel, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy button" (Nút Lưu bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as, file name, text field" (Lưu dưới dạng, tên tệp, trường văn bản). Bàn phím trên màn hình mở ra.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới.

 4. Sau khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu tệp bằng tên mới.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên đã tồn tại, bạn sẽ nghe thấy: "Replace file?" (Thay thế tệp? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ) hoặc "Replace button" (Nút Thay thế), tùy theo thao tác bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

Chọn nơi lưu tệp của bạn

 1. Trong trang tính Excel, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy button" (Nút Lưu bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as, file name, text field" (Lưu dưới dạng, tên tệp, trường văn bản).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí lưu tệp của mình. Nếu bạn muốn lưu bản sao vào điện thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "On my iPhone, button" (Nút Trên iPhone của tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong tùy chọn vị trí bạn đã chọn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục có thể có hoặc vị trí con khác mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp vào vị trí đã chọn.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên đã tồn tại, bạn sẽ nghe thấy: "Replace file?" (Thay thế tệp? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ) hoặc "Replace button" (Nút Thay thế), tùy theo thao tác bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

In tài liệu của bạn

In trang tính của bạn trực tiếp từ iPhone vào máy in có hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và các máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

 1. Hãy đảm bảo iPhone của bạn và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 2. Trong tệp Excel, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print, button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải và bạn sẽ nghe thấy: "AirPrint, button" (Nút AirPrint). Nhấn đúp vào màn hình. Trang Tùy chọn Bố trí sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải để duyệt danh sách các tùy chọn bố trí. Để chọn một tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Next, button" (Nút Tiếp theo). Nếu bạn được nhắc cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Tùy chọn In sẽ mở ra.

 7. Để chọn máy in của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Printer, Select printer, button" (Nút, Máy in, Chọn máy in), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm quay lại trang Tùy chọn Máy in.

 8. Để đặt số bản cần in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "One copy" (Một bản sao) hoặc vùng chọn hiện tại. Để thay đổi số bản sao hiện tại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decrement" (Giảm dần) hoặc "Increment" (Tăng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để in, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để biết hướng dẫn về cách thực hiện các tác vụ in nâng cao hơn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Các Phím tắt trong Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử Excel với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như tạo, chỉnh sửa hoặc in sổ làm việc.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Mở Excel cho Android

 1. Trên màn hình chính của thiết bị Android, kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Apps" (Ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Excel ", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Khi bạn bắt đầu Excel lần đầu tiên, bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft mình. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Đăng nhập ở lần sử dụng đầu tiên.

Mẹo: 

 • Nếu bạn đã bật tính năng phát hiện giọng nói Ok của Google trong ứng dụng Google , bạn có thể nói: "Ok Google, open Excel " (Ok Google, hãy mở ứng Excel ).

 • Nếu bạn không đăng xuất khỏi ứng dụng Excel lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Đăng nhập vào Excel

Bạn có thể đăng nhập Excel lần đầu tiên mở ứng dụng trở lên. Sau khi bạn đăng nhập vào Excel, tài khoản của bạn cũng có sẵn trong các ứng dụng Microsoft 365 khác. Bạn cũng có thể Excel dụng mà không cần đăng nhập.

Đăng nhập khi sử dụng lần đầu

 1. Khi bạn mở Excel lần đầu tiên, ứng dụng sẽ khởi động thiết lập ban đầu, rồi bạn nghe thấy: "Sign in to Microsoft account" (Đăng nhập vào tài Microsoft của bạn).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Editing, edit box, email, phone, or Skype " (Đang chỉnh sửa, hộp chỉnh sửa, email, điện thoại hoặc Skype ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype bạn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Editing password, edit box" (Chỉnh sửa mật khẩu, hộp chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đăng nhập sau lần sử dụng đầu tiên

Khi bạn quyết định tận dụng tối đa sổ làm việc của mình, bạn có thể đăng nhập vào Excel ngay cả sau khi đã sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập.

 1. Mở Excel.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Sign in, Back button" (Nút Đăng nhập, Quay lại).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Đăng nhập sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Editing, edit box, Email, phone, or Skype " (Đang chỉnh sửa, hộp chỉnh sửa, Email, điện thoại hoặc Skype ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype bạn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Editing password, edit box" (Chỉnh sửa mật khẩu, hộp chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 9. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở sổ làm việc

Khi bạn mởExcel, bạn sẽ đến trang Gần đây. Danh sách này liệt kê các sổ làm việc gần đây nhất của bạn. Bạn có thể nhanh chóng mở một trong các sổ làm việc gần đây nhất của mình để tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại. Bạn cũng có thể dẫn hướng đến và mở sổ làm việc cũ hơn. 

Mở sổ làm việc gần đây 

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởExcel.

  • Nếu bạn đang làm việc trên một sổ làm việc và muốn mở một sổ làm việc khác, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 2. Bạn đến trang Gần đây. Rê một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở sổ làm việc cũ hơn

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • MởExcel.

  • Nếu bạn đang làm việc trên một sổ làm việc và muốn mở một sổ làm việc khác, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open tab" (Tab Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí của tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở tệp đó.

Tạo sổ làm việc mới

Excel được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tính tùy thích vào sổ làm việc hoặc tạo sổ làm việc mới để dữ liệu luôn được sắp xếp khoa học.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • MởExcel.

  • Nếu bạn đang làm việc trên sổ làm việc và muốn tạo sổ làm việc mới, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New, Back button" (Mới, nút Quay lại).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của mẫu sổ làm việc mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn muốn bắt đầu sổ làm việc mới bằng mẫu trống không có định dạng được thiết kế sẵn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank workbook" (Sổ làm việc trống), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm trang tính mới vào sổ làm việc

 1. Trong sổ làm việc, rê ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Add sheet button" (Nút Thêm trang tính), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy "Add sheet button" (Nút Thêm trang tính), thanh trang tính sẽ bị ẩn. Để hiển thị thanh trang tính, hãy rê ngón tay xung quanh góc dưới bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Sheets button" (Nút Trang tính), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ thao tác với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy, ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Trên trang tính mới, ô A1 là lựa chọn mặc định.

 1. Trên trang tính, rê ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn tìm thấy ô mình muốn làm việc.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Edit button” (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở nửa dưới của màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số hoặc văn bản bạn muốn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 5. Rê ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Enter button" (Nút Nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các kiểu số khác nhau bằng cách áp dụng định dạng số cho một ô chẳng hạn như Tiền tệ, Phần trăm hoặc Ngày tháng.

 1. Trên trang tính, rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn ô đó.

 2. Để đóng menu ngữ cảnh, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên của tab hiện được chọn.

 4. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home, tab menu" (Menu tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Number format menu" (Menu Định dạng số), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Định dạng Số mở ra.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mình muốn, chẳng hạn như Tiền tệ, Thời gian hoặc Tỷ lệ phần trăm, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Mẹo: Nếu tùy chọn định dạng có menu con, bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Number menu" (Menu Số). Để mở menu con, nhấn đúp vào màn hình.

Tạo công thức đơn giản

Bạn có thể tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các con số của mình.

 1. Trên trang tính, rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn hiển thị kết quả của công thức.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở bàn phím trên màn hình.

 4. Để bắt đầu tạo công thức, trước tiên hãy nhập dấu bằng ( = ). Một Excel công thức luôn bắt đầu bằng dấu bằng.

 5. Khi bạn đã nhập dấu bằng, hãy nhập tổ hợp tham chiếu ô (như B4 hoặc D6) và toán tử toán học. Nhập dấu cộng (+) để làm phép cộng, dấu trừ (-) để làm phép trừ, dấu sao (*) để làm phép nhân hoặc dấu sổ chéo (/) để làm phép chia. Ví dụ: nhập =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 hoặc =B4/B5.

  Mẹo: Để thực hiện tính toán nhanh, thay vì tham chiếu ô, bạn có thể nhập số vào công thức, ví dụ: =20+10, =20-10, =20*10 hoặc =20/10.

 6. Sau khi hoàn tất, rê ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Enter button" (Nút Enter), rồi nhấn đúp vào màn hình. Excel tính toán và chèn kết quả vào ô đã chọn.

Lưu tài liệu của bạn

Excel động lưu công việc của bạn nếu bạn đã đăng nhập, nhưng bạn có thể thay đổi tên của tệp và chọn vị trí lưu, ví dụ: để lưu bản sao vào điện thoại.

Đổi tên tệp của bạn

 1. Trong tệp Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu như), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Lưu dưới dạng sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên tệp.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Để xóa tên tệp hiện tại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Clear button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp bằng tên mới.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên đã tồn tại, bạn sẽ nghe thấy: "Replace file?" (Thay thế tệp? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ) hoặc "Replace button" (Nút Thay thế), tùy theo thao tác bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

Chọn nơi lưu tệp của bạn

 1. Trong tệp Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu như), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Lưu dưới dạng sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên tệp.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí lưu tệp của mình. Nếu bạn muốn lưu tệp vào điện thoại, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "This device" (Thiết bị này), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong vị trí bạn đã chọn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục có thể có hoặc vị trí con khác mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp vào vị trí đã chọn.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên đã tồn tại, bạn sẽ nghe thấy: "Replace file?" (Thay thế tệp? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ) hoặc "Replace button" (Nút Thay thế), tùy theo thao tác bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

In tài liệu của bạn

Để in trang tính, hãy đảm bảo bạn đã kết nối máy in với thiết bị của mình.

 1. Trong tệp Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Tùy chọn In sẽ mở ra.

 3. Để sử dụng các tùy chọn in mặc định, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print, button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy "Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing" (Cho phép in), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để chọn máy in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Drop-down list, Select a printer" (Danh sách thả xuống, Chọn máy in), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Để in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để biết hướng dẫn về cách thực hiện các tác vụ in nâng cao hơn, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Các Phím tắt trong Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử Excel dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như tạo sổ làm việc mới, chỉnh sửa sổ làm việc và in công việc của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

Mở Excel dành cho web

 1. Đi tới https://www.office.com và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Home, button" (Nút Trang đầu), nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Go to Excel, button, off" (Nút Đi tới Excel, tắt), rồi nhấn Enter. Excel dành cho web sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên mẫu cho một sổ làm việc trống mới.

Mở sổ làm việc

Bạn có thể nhanh chóng mở một tệp mà bạn đã làm việc gần đây hoặc duyệt tất cả các sổ làm việc của bạn để tìm tệp bạn muốn. Bạn cũng có thể mở sổ làm việc trong phiên bản đầy đủ của phiên bản trên máyExcel truy nhập các tùy chọn bổ sung.

Mở sổ làm việc khi bắt đầu Excel dành cho web

 1. MởExcel dành cho web. Ứng dụng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên một tùy chọn sổ làm việc trống mới.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để mở tệp gần đây, nhấn phím Tab hoặc B cho đến khi bạn nghe thấy "Recently opened, button" (Nút Mở gần đây), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link Excel " (Liên kết sổ làm việc), theo sau là tên sổ làm việc trong tiêu điểm và tên người dùng của bạn. Để duyệt danh sách các sổ làm việc gần đây, nhấn phím Tab hoặc I. Khi bạn tìm thấy tệp mình muốn mở, nhấn Enter. Tệp sẽ mở ra trong chế độ Xem.

  • Để duyệt tất cả các sổ làm việc của bạn để tìm sổ làm việc bạn muốn mở, nhấn phím Tab hoặc B cho đến khi bạn nghe thấy "All, button" (Nút Tất cả), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link Excel " (Liên kết sổ làm việc), theo sau là tên sổ làm việc trong tiêu điểm và tên người dùng của bạn. Để dẫn hướng danh sách sổ làm việc, nhấn phím Tab hoặc I. Khi bạn tìm thấy tệp mình muốn mở, nhấn Enter. Tệp sẽ mở ra trong chế độ Xem.

Mở sổ làm việc khi chỉnh sửa tệp trong Excel dành cho web

Lưu ý: Để mở sổ làm việc khác khi đang làm việc trong Excel dành cho web, bạn phải ở chế độ Soạn thảo. Để biết hướng dẫn về cách chuyển sang chế độ Soạn thảo, hãy tham khảo mục Chuyển sang chế độ Soạn thảo.

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows. Tiêu điểm di chuyển đến dải băng.

 2. Để mở menu Tệp , nhấn F.

 3. Để mở menu Mở , nhấn O.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở sổ làm việc gần đây, nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter. Tệp sẽ mở ra trong chế độ Xem.

  • Để mở tài liệu từ kho lưu trữ trực tuyến, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, View more files" (Liên kết, Xem thêm tệp), rồi nhấn Enter. OneDrive mở ra. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn, rồi nhấn Enter. Tệp sẽ mở ra trong chế độ Soạn thảo.

Mở sổ làm việc trong phiên bản đầy đủ của Excel

Nếu bạn có phiên bản toàn màn hình nền của Excel, phiên bản này sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn khi làm việc với tệp của mình. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ Excel dành cho web.

 1. Trong Excel dành cho web, nhấn Alt+phím logo Windows, Z, M, rồi O. Bạn sẽ nghe thấy: "This site is trying to open Excel " (Site này đang tìm cách mở Excel ).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn Enter. Sổ làm việc sẽ mở ra trong phiên bản trên máy tính củaExcel.

Chuyển sang chế độ Soạn thảo

Nếu bạn đã mở sổ làm việc trong chế độ Xem và muốn chỉnh sửa tệp, bạn cần chuyển sang chế độ Soạn thảo.

 1. Trong chế độ Xem, nhấn Alt+phím logo Windows, Z, M, rồi E. Chế độ sẽ chuyển sang Chỉnh sửa.

Tạo sổ làm việc mới

Bạn có thể tạo sổ làm việc mới từ mẫu được định dạng trước hoặc trống.

Mẹo: 

 • Để thêm một trang tính mới vào sổ làm việc hiện tại, nhấn Shift+F11.

 • Để tạo nhanh trang tính mới trong Excel dành cho web, hãy mở trình duyệt của bạn, nhập Excel.new vào thanh địa chỉ, rồi nhấn Enter.

Tạo sổ làm việc khi bắt đầu Excel dành cho web

 1. MởExcel dành cho web. Ứng dụng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên một tùy chọn sổ làm việc trống mới. Tùy chọn sổ làm việc này không chứa bất kỳ định dạng được xác định trước nào.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở một sổ làm việc trống mới và bắt đầu làm việc trên đó, nhấn Enter.

  • Để duyệt danh sách các mẫu trên Excel dành cho web bắt đầu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt tìm các mẫu bổ sung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, Access more templates" (Liên kết, Truy nhập thêm mẫu), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy đúng mẫu, rồi nhấn Enter.

  Sổ làm việc mới sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên ô đầu tiên trong trang tính.

Tạo sổ làm việc khi chỉnh sửa tệp trong Excel dành cho web

Lưu ý: Để tạo sổ làm việc mới khi đang làm việc trong Excel dành cho web, bạn phải ở trong chế độ Soạn thảo. Để biết hướng dẫn về cách chuyển sang chế độ Soạn thảo, hãy tham khảo mục Chuyển sang chế độ Soạn thảo.

 1. Nhấn Alt+phím logo Windows. Tiêu điểm di chuyển đến dải băng.

 2. Để mở menu Tệp , nhấn F.

 3. Để mở menu Mới , nhấn N.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter table, Blank, New" (Nhập bảng, Trống, Mới), rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo sổ làm việc mới từ mẫu trống không có định dạng được thiết kế sẵn, nhấn Enter.

  • Để duyệt tìm mẫu, sử dụng các phím mũi tên để định vị mẫu bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Sửa sổ làm việc của bạn

Để sửa sổ làm việc của bạn, bạn cần phải ở trong chế độ Soạn thảo. Để biết hướng dẫn về cách chuyển sang chế độ Soạn thảo, hãy đi tới Chuyển sang chế độ Soạn thảo.

Nhập dữ liệu của bạn

 1. Để di chuyển giữa các ô, hãy nhấn các phím mũi tên. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các ô khi bạn di chuyển theo vị trí hàng và cột trên trang tính. Ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Nếu ô có chứa văn bản, bộ đọc màn hình sẽ đọc văn bản.

 2. Để nhập hoặc thay thế văn bản trong một ô, hãy nhập văn bản, số hoặc công thức.

 3. Nhấn Enter hoặc phím Tab để chuyển sang ô tiếp theo.

Dùng AutoSum để tính tổng các số của bạn

Để cộng nhanh các số trong trang tính, bạn có thể dùng hàm Tự Tính tổng.

 1. Di chuyển sang ô bên phải hoặc ngay bên dưới các số bạn muốn tính tổng.

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows, H, U, S. Để thực hiện tính toán, nhấn Enter.

  Excel dành cho web cộng các số và đặt kết quả vào ô bạn đã chọn.

Tạo công thức đơn giản

Bạn có thể tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các con số của mình.

 1. Di chuyển qua ô bên phải hoặc ngay bên dưới các số bạn muốn tính.

 2. Nhập dấu bằng ( = ). Bạn sẽ nghe thấy: "Editing, equal sign" (Đang chỉnh sửa, dấu bằng).

 3. Để tạo công thức, nhập tổ hợp các số và toán tử tính toán, giống như dấu cộng (+) để làm phép cộng, dấu trừ (-) để làm phép trừ, dấu hoa thị (*) để làm phép nhân hay dấu gạch chéo (/) để làm phép chia. Ví dụ: nhập một trong các thông tin sau:

  • Để cộng số, hãy nhập =2+4.

  • Để trừ các số, hãy nhập =4-2.

  • Để nhân các số, hãy nhập =2*4.

  • Để chia các số, hãy nhập =4/2.

 4. Để thực hiện các phép tính, nhấn Enter.

Excel dành cho web tính toán và hiển thị kết quả trong ô bạn đã chọn.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các loại số khác nhau Excel dành cho web cách áp dụng định dạng số, như Tiền tệ, Phần trăm hoặc Ngày tháng.

 1. Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng. Để chọn một số ô liền kề, hãy nhấn và giữ Phím Shift, rồi sử dụng các phím mũi tên cho đến khi bạn chọn được các ô mình muốn.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy "Number format" (Định dạng số), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, Number format" (Cảnh báo, Định dạng số).

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mình muốn, chẳng hạn như Tiền tệ hoặc Ngày tháng, rồi nhấn Enter để chọn và áp dụng định dạng đó cho trang tính của mình.

Tạo bảng từ dữ liệu của bạn

Ví dụ: bạn có thể tạo một bảng từ dữ liệu để có thể lọc hoặc sắp xếp dữ liệu một cách nhanh chóng.

 1. Chọn các ô bạn muốn đưa vào bảng. Để chọn một số ô liền kề, hãy nhấn và giữ Phím Shift, rồi sử dụng các phím mũi tên cho đến khi bạn chọn được các ô mình muốn.

 2. Để mở menu Định dạng dưới dạng Bảng, nhấn Alt+phím logo Windows, H, T.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các kiểu bảng khả dụng. Khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, nhấn Enter. Hộp thoại Định dạng dưới dạng Bảng sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "My table has headers, checkbox, unchecked" (Hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề, đã bỏ chọn). Để thêm tiêu đề vào bảng, nhấn Phím cách.

  Mẹo: Sử dụng tiêu đề bảng để giúp người dùng bộ đọc màn hình dễ truy nhập bảng của bạn hơn. Bộ đọc màn hình sử dụng thông tin tiêu đề để hiểu cách định vị các ô trong bảng.

 5. Để tạo bảng, nhấn Enter.

Sắp xếp hoặc lọc dữ liệu trong bảng

 1. Trong bảng bạn muốn sắp xếp hoặc lọc, di chuyển đến ô có menu thả xuống Sắp xếp & lọc . Bạn sẽ nghe thấy chi tiết ô, theo sau là "Has a sort and filter drop-down menu" (Có menu thả xuống sắp xếp và lọc).

 2. Để mở menu thả xuống, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp dữ liệu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy "Sort smallest to largest" (Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất), "Sort largest to smallest" (Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất), "Sort A to Z" (Sắp xếp từ A đến Z) hoặc "Sort Z to A" (Sắp xếp từ Z đến A) tùy theo loại dữ liệu trong các ô, rồi nhấn Enter.

  • Để áp dụng một bộ lọc đơn giản, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy "Select all, menu item" (Mục menu Chọn tất cả), rồi nhấn Phím cách. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc I để duyệt các tùy chọn lọc. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, hãy nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn đó. Để áp dụng bộ lọc, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply" (Áp dụng), rồi nhấn Enter.

  • Để áp dụng một bộ lọc phức tạp, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy "Text filters, menu item" (Mục menu Bộ lọc văn bản), rồi nhấn Enter hoặc phím Mũi tên phải một lần. Menu bộ lọc mở ra. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh mở ra. Nhập các giá trị bạn muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để xóa bộ lọc, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Clear filter from" (Xóa bộ lọc khỏi), theo sau là tọa độ của ô đã lọc, rồi nhấn Enter.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách sắp xếp hoặc lọc dữ liệu trong bảng, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel.

Hiển thị tính toán số của bạn

 1. Trong ô bạn muốn tổng xuất hiện, hãy nhập dấu bằng ( = ).

 2. Nhập tên của công thức hoặc hàm bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như tổng hoặc trung bình. Danh sách các hàm sẽ mở ra và được cập nhật khi bạn nhập. Bạn sẽ nghe thấy hàm đầu tiên trong danh sách.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy hàm mình muốn, rồi nhấn phím Tab một lần để chọn hàm đó.

 4. Nhập phạm vi ô hoặc các số khác mà bạn muốn áp dụng hàm, theo sau là dấu đóng ngoặc đơn ()), rồi nhấn Enter.

Lưu tài liệu của bạn

Excel dành cho web động lưu công việc của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi vị trí hoặc tên tệp và bạn có thể tải xuống bản sao của tệp.

Lưu bản sao trực tuyến

 1. Trong khi chỉnh sửa sổ làm việc, nhấn Alt+phím logo Windows, F, S, A. Hộp thoại Lưu Như sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên Tệp.

 2. Nhập tên mới cho tệp của bạn.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Location" (Vị trí), theo sau là tên vị trí hiện tại.

 4. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn Enter.

Đổi tên sổ làm việc

 1. Trong khi chỉnh sửa sổ làm việc, nhấn Alt+phím logo Windows, F, S, R. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tên Tệp.

 2. Nhập tên mới cho tệp của bạn, rồi nhấn Enter.

Lưu bản sao vào máy tính của bạn

 1. Trong khi chỉnh sửa sổ làm việc, nhấn Alt+phím logo Windows, F, S, C. Tệp được tải xuống thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn.

In tài liệu của bạn

 1. Trong khi chỉnh sửa sổ làm việc, nhấn Alt+phím logo Windows, F, P, P. Bản xem trước khi in của sổ làm việc sẽ mở ra.

 2. Để in bằng cài đặt mặc định, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

Để biết hướng dẫn về cách thực hiện các tác vụ in nâng cao hơn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Các Phím tắt trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×