Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Excel với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích để cung cấp phản hồi trong trang Excel tính. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

 1. Trong trangExcel của bạn, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn chú thích xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến ô đã chứa chú thích, Trình tường thuật và JAWS sẽ thông báo "Contains comment" (Chứa chú thích) sau khi đọc nội dung của ô. Với NVDA, không có âm thanh cue.

 2. Nhấn Alt+R, C để thêm chú thích vào ô đã chọn.

 3. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Post comment" (Đăng nhận xét), rồi nhấn Enter để lưu chú thích của bạn.

Thêm ghi chú

 1. Trong trang Excel của bạn, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn ghi chú xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến ô đã chứa sẵn ghi chú, Trình tường thuật và JAWS sẽ thông báo "Contains note" (Chứa ghi chú) sau khi đọc nội dung của ô. Với NVDA, không có âm thanh cue.

 2. Nhấn Alt+R, T, rồi N để thêm ghi chú vào ô đã chọn.

 3. Nhập ghi chú của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 4. Nhấn Esc hai lần để lưu ghi chú của bạn và trả tiêu điểm về ô.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm chú thích nhằm cung cấp phản hồi trong trang tính Excel tính.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Thêm chú thích

 1. Trong trangExcel for iOS của bạn, dẫn hướng đến ô bạn muốn chú thích xuất hiện, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, VoiceOver sẽ thông báo: "Contains comment" (Chứa chú thích).

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home, tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở menu chọn tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Comment, button" (Nút Chú thích), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Post comment, button" (Nút Đăng nhận xét), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chú thích được thêm vào ô và ngăn chú thích sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Close the comment pane" (Đóng ngăn chú thích).

 6. Nhấn đúp vào màn hình để đóng ngăn chú thích và trở về trang tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm chú thích nhằm cung cấp phản hồi trong trang Excel tính.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Thêm chú thích

 1. Trong trang Excel for Android của bạn, dẫn hướng đến ô bạn muốn chú thích xuất hiện, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, TalkBack sẽ thông báo: "Contains comment" (Chứa chú thích).

 2. Trượt một ngón tay gần đầu màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Tab menu" (Menu Tab), theo sau là tab hiện được chọn, ví dụ: "Home, selected" (Trang đầu, đã chọn).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Comment, button" (Nút Chú thích), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Post comment, button" (Nút Đăng nhận xét), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chú thích được thêm vào ô và tiêu điểm nằm trên nút đóng cho ngăn chú thích.

 7. Nhấn đúp vào màn hình để đóng ngăn chú thích và trở về trang tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích hoặc ghi chú nhằm cung cấp phản hồi trong Excel dành cho web tính. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

 1. Trong trangExcel dành cho web của bạn, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn chú thích xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến ô đã chứa chú thích, bộ đọc màn hình sẽ thông báo "Contains comment" (Chứa chú thích), theo sau là tên của người chú thích.

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows, R, C. Hộp thoại Chú thích sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "At mention or comment" (Đề cập đến hoặc chú thích).

 3. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Post new comment, button" (Nút Đăng nhận xét mới), rồi nhấn Enter để đăng nhận xét của bạn.

Thêm ghi chú

 1. Trong trangExcel dành cho web của bạn, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn ghi chú xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến ô đã chứa ghi chú, bộ đọc màn hình sẽ thông báo "Contains note" (Chứa ghi chú), theo sau là tên của người tạo ghi chú.

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows, R, T, N để thêm ghi chú vào ô đã chọn.

 3. Nhập ghi chú của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 4. Nhấn Esc để đăng ghi chú của bạn và trả tiêu điểm về ô.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×