Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin tiêu chuẩn về tất cả các trang trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tiêu đề tài liệu, tên công ty, tác giả và ngày tháng. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản nào mình muốn vào đầu trang hoặc chân trang, chẳng hạn như các số trang, ngày hoặc một số trang. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh, như logo công ty.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo đầu trang trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+N, H. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Built-in, blank" (Tích hợp sẵn, trống) theo sau là số loại đầu trang khả dụng. Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Header list box, built-in" (Hộp danh sách tiêu đề, tích hợp sẵn). 

  • Để tạo chân trang, nhấn Alt+N, O. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Built-in, blank" (Tích hợp sẵn, trống) theo sau là số loại chân trang có sẵn. Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Footer list box, built-in" (Hộp danh sách chân trang, tích hợp sẵn).

  Tiêu điểm sẽ thay đổi sang menu, menu này liệt kê các bố trí đầu trang hoặc chân trang.

 2. Sử dụng phím Tab hoặc phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách bố trí. Nhấn Enter để chọn bố trí bạn muốn.

  Bố trí bạn đã chọn sẽ mở ra trong không gian đầu trang và chân trang của tài liệu. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến văn bản có thể chỉnh sửa đầu tiên trong bố trí bạn đã chọn. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa lại nội dung tài liệu của mình cho đến khi đóng dải băng Đầu & Chân trang.

 3. Nhấn phím Mũi tên phải để di chuyển tiêu điểm đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa. Bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn được đọc to lên, chẳng hạn như "Document title" (Tiêu đề tài liệu) hoặc "Type here" (Nhập ở đây).

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

 5. Để di chuyển đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa tiếp theo, nếu có, hãy nhấn phím Mũi tên phải.

 6. Để thoát đầu trang hoặc chân trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, H, C.

Hiệu chỉnh đầu trang hoặc chân trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở và chỉnh sửa đầu trang, nhấn Alt+N, H, E.

  • Để mở và chỉnh sửa chân trang, nhấn Alt+N, O, E.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến đầu trang hoặc chân trang và dải băng Đầu & chân trang sẽ mở ra.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 3. Để thoát đầu trang hoặc chân trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, H, C.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Để chèn số trang, nhấn Alt+N, N, U. Menu Số Trang sẽ mở ra.

 2. Sử dụng phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các vị trí trang khả thi (đầu trang, cuối trang, v.v.) đối với số trang. Nhấn Enter hoặc Phím cách để chọn vị trí bạn muốn.

  Mỗi mục vị trí trang sẽ mở ra một menu bổ sung cung cấp các tùy chọn tại vị trí đó. Sử dụng phím Mũi tên xuống để duyệt qua các tùy chọn này, rồi nhấn Enter để chọn tùy chọn bạn muốn.

 3. Để thoát đầu trang hoặc chân trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, H, C.

Thêm ngày vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở và chỉnh sửa đầu trang, nhấn Alt+N, H, E.

  • Để mở và chỉnh sửa chân trang, nhấn Alt+N, O, E.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến đầu trang hoặc chân trang và dải băng Đầu & chân trang sẽ mở ra.

 2. Để chèn ngày, nhấn Alt+N, D. Hộp thoại Ngày và Giờ sẽ mở ra.

 3. Sử dụng phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách định dạng ngày và giờ sẵn có cho đầu trang hoặc chân trang. Khi bạn tìm thấy định dạng mong muốn, hãy nhấn phím Tab để chọn định dạng đó và di chuyển đến các tùy chọn khác trong hộp thoại.

 4. Trong menu ngôn ngữ, nhấn phím Mũi tên xuống để xem lại các ngôn ngữ đã cài đặt, nếu cần. Nhấn phím Tab để chọn một ngôn ngữ và di chuyển đến tùy chọn tiếp theo.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Update automatically checkbox unchecked" (Đã bỏ chọn hộp kiểm Tự động cập nhật). Nếu bạn muốn cập nhật tự động ngày và giờ, nhấn Phím cách.

 6. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Set as default" (Đặt làm mặc định). Nếu bạn muốn sử dụng cài đặt ngày và giờ hiện tại làm mặc định, nhấn Phím cách. Trong hộp thoại xác nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) rồi nhấn Enter.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK, rồi nhấn Enter.

 8. Để thoát đầu trang hoặc chân trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, H, C.

Truy nhập dải băng & trang

Từ dải băng Đầu & trang, bạn có thể thêm hình ảnh đầu trang hoặc chân trang chẳng hạn hoặc điều chỉnh vị trí đầu trang hoặc chân trang trong tài liệu chẳng hạn.

 1. Để mở dải băng & Trang đầu trang, nhấn Alt+N, H, E.

 2. Để di chuyển đến dải băng, nhấn Alt+J, H.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển qua các nút trong dải băng Đầu & chân trang.

 4. Nhấn Enter để chọn một nút hoặc nhấn Phím cách để chọn một hộp kiểm.

 5. Để thoát khỏi dải băng & Trang đầu trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, H, C.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ đầu trang, nhấn Alt+N, H, R.

  • Để loại bỏ chân trang, nhấn Alt+N, O, R.

  Đầu trang hoặc chân trang sẽ được loại bỏ. Tiêu điểm sẽ quay lại nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin tiêu chuẩn về tất cả các trang trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tiêu đề tài liệu và tên công ty.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các chế độ xem khác.

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home, tab" (Tab Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong tab Chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Header and footer, button" (Đầu trang và chân trang, nút) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Đầu trang & trang sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Edit header, button" (Nút Chỉnh sửa đầu trang).

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo đầu trang, nhấn đúp vào màn hình và nhập đầu trang bằng bàn phím trên màn hình.

  • Để tạo chân trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit footer, button" (Nút Chỉnh sửa chân trang) thì gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến chân trang của phần và bạn có thể nhập chân trang bằng bàn phím trên màn hình.

 6. Khi hoàn tất, để đóng bàn phím trên màn hình và để trở về nội dung tài liệu, hãy r kéo ngón tay xung quanh phần chính giữa màn hình cho đến khi bạn nghe thấy văn bản của tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home, tab" (Tab Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page numbers, button" (Nút Số trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn số trang mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ngăn đầu trang và chân trang sẽ mở ra với bàn phím trên màn hình được kích hoạt. Nếu bạn muốn sửa số trang, hãy nhập số trang mới.

 6. Khi hoàn tất, để đóng bàn phím trên màn hình và để trở về nội dung tài liệu, hãy r kéo ngón tay xung quanh phần chính giữa màn hình cho đến khi bạn nghe thấy văn bản của tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home, tab" (Tab Trang đầu).

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Header and footer, button" (Nút Đầu trang và chân trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove header, button" (Nút Loại bỏ đầu trang) hoặc "Remove footer, button" (Nút Loại bỏ chân trang) rồi nhấn đúp vào màn hình. Đầu trang hoặc chân trang sẽ được loại bỏ.

 5. Để trở về nội dung tài liệu, hãy r kéo ngón tay xung quanh phần chính giữa màn hình cho đến khi bạn nghe thấy văn bản tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin tiêu chuẩn trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tiêu đề tài liệu và tên công ty.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, ở dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển đến phần tài liệu bạn muốn thêm đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Tab Trang đầu sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Để đi đến tab Chèn, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert tab" (Tab Chèn). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong tab Chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Header and footer, button" (Đầu trang và chân trang, nút) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Đầu & chân trang sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến đầu trang của phần.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo đầu trang, nhập đầu trang bằng bàn phím trên màn hình.

   Mẹo: Nếu cần, để mở bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, more options, switch" (Đã chọn nút chuyển đổi thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để tạo chân trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Footer, section" (Chân trang, mục) theo sau là số mục, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến chân trang của phần và bạn có thể nhập chân trang bằng bàn phím trên màn hình.

 6. Khi thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình. Để trở về nội dung tài liệu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy văn bản của tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển đến phần tài liệu mà bạn muốn thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Tab Trang đầu sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Để đi đến tab Chèn, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert tab" (Tab Chèn). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong tab Chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Header and footer, button" (Đầu trang và chân trang, nút) thì gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề phần.

 5. Để truy nhập menu Đầu trang & Chân trang, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình, trượt một ngón tay ở góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options, switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page number menu" (Menu số trang) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Số Trang sẽ mở ra.

 7. Để thêm số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí số trang mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn vị trí đó. Số trang sẽ được thêm vào đầu trang hoặc chân trang của phần.

  Mẹo: Để xóa số trang, trong menu Số Trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove page numbers, button" (Nút Loại bỏ số trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để tùy chỉnh số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Number format, combo box" (Hộp tổ hợp Định dạng số) theo sau là định dạng hiện tại được chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Định dạng số mở ra. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua các tùy chọn. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo các tùy chọn cho bạn. Khi ở trên tùy chọn bạn muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình. Để quay lại menu Số Trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để quay lại menu Đầu trang & Chân trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 10. Để đóng menu Đầu trang & Chân trang và trở về nội dung tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close header and footer button" (Nút Đóng đầu trang và chân trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, ở dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển đến phần tài liệu bạn muốn loại bỏ đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Tab Trang đầu sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Để đi đến tab Chèn, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert tab" (Tab Chèn). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trong tab Chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Header and footer, button" (Đầu trang và chân trang, nút) thì gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề phần.

 5. Để truy nhập menu Đầu trang & Chân trang, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình, trượt một ngón tay ở góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options, switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trong menu Đầu trang & trang, thực hiện một trong các bước sau:

  • Để loại bỏ đầu trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Header menu" (Menu đầu trang) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Đầu trang sẽ mở ra. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove header, button" (Nút Xóa đầu trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ chân trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Footer menu" (Menu chân trang) thì nhấn đúp vào màn hình. Menu Chân trang sẽ mở ra. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove footer, button" (Nút Loại bỏ chân trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

  Đầu trang hoặc chân trang sẽ được loại bỏ và tiêu điểm sẽ di chuyển đến menu Đầu & Chân trang.

 7. Để đóng menu Đầu trang & Chân trang và trở về nội dung tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close header and footer button" (Nút Đóng đầu trang và chân trang) thì nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin tiêu chuẩn về tất cả các trang trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tiêu đề tài liệu, tên công ty, tác giả và ngày tháng. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

Trong chủ đề này

Thêm đầu trang hoặc chân trang

 1. Nhấn Alt+Windows phím logo, N, H. Vùng soạn thảo đầu trang và chân trang sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bắt đầu nhập để tạo đầu trang căn trái.

  • Để tạo đầu trang chính giữa, nhấn phím Tab một lần, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Để tạo đầu trang căn phải, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Column three" (Cột ba) thì nhập văn bản của bạn.

  • Để truy nhập tùy chọn đầu trang, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Header toolbar, Options button" (Thanh công cụ đầu trang, nút Tùy chọn). Để duyệt các tùy chọn có sẵn, nhấn Phím cách, rồi sử dụng các phím mũi tên. Để áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

  • Để thêm chân trang, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Editing default footer" (Chỉnh sửa chân trang mặc định) thì nhập văn bản chân trang.

 3. Để thoát khỏi vùng đầu trang và chân trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Close header and footer button" (Nút Đóng đầu trang và chân trang) thì nhấn Enter.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Nhấn Alt+Windows phím logo, N, N, U. Menu Số trang mở ra.

 2. Dùng phím mũi tên để di chuyển qua danh sách các vị trí trang khả thi cho số trang. Nhấn Enter hoặc Phím cách để chọn vị trí bạn muốn. Word trang hoặc chân trang sẽ mở ra ở vị trí bạn đã chọn.

 3. Để thoát khỏi vùng đầu trang và chân trang và trở về nội dung tài liệu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Close header and footer button" (Nút Đóng đầu trang và chân trang) thì nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×