Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Excel với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ trong trang tính và chọn biểu đồ để bạn có thể làm việc với biểu đồ đó. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Khi tạo biểu đồ, bạn có thể chọn loại, kiểu, hướng và nhiều tùy chọn khác cho biểu đồ. Để thực hiện thay đổi cho một biểu đồ hiện có (ví dụ: để sửa đổi bố trí hoặc thêm tiêu đề, nhãn dữ liệu hoặc văn bản thay thế) thì trước tiên, bạn phải chọn biểu đồ đó.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo biểu đồ cơ bản

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào trong biểu đồ. Ví dụ: để tạo biểu đồ chi phí theo thể loại trong trang tính ngân sách hàng tháng của bạn, hãy chọn cột Thể loại và cột Chi phí thực tế.

  Mẹo: Để nhanh chóng chọn một dải dữ liệu, hãy đặt tên cho dải đó. Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của dải dữ liệu đó, giúp cho thông tin trở nên dễ chọn hơn. Ví dụ: trong trang tính ngân sách hàng tháng, bạn có thể chọn cột Thể loại và cột Chi phí thực tế, rồi đặt tên dải là Chi_phí_Thực_tế_Theo_Thể_loại. Tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt tên cho ô hoặc dải dữ liệu trong Excel.

 2. Để mở tab Chèn, nhấn Alt+N.

 3. Chọn loại biểu đồ:

  • Để tạo biểu đồ Cộthoặc Thanh (để so sánh các giá trị trên một số thể loại), nhấn C, rồi nhấn 1. Để chọn loại biểu đồ Cột hoặc Thanh , sử dụng phím Mũi tên xuống và phím Mũi tên phải, rồi nhấn Enter.

   Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng chèn một biểu đồ Thanh cơ bản vào trong trang tính. Chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào trong biểu đồ, rồi nhấn Alt+F1. Biểu đồ sẽ được thêm vào trang tính và được liệt kê trong ngăn Lựa chọn.

  • Để tạo biểu đồ Hình tròn hoặc Vành khuyên bị cắt (để hiển thị một phần của toàn bộ khi tổng của bạn bằng 100%), nhấn Q. Để chọn loại biểu đồ Hình tròn hoặc Vành khuyên bị cắt, hãy sử dụng phím Mũi tên xuống và phím Mũi tên phải, rồi nhấn Enter.

  • Để tạo biểu đồ Đường hoặcVùng (để hiển thị các xu hướng theo thời gian hoặc thể loại), nhấn N, rồi nhấn 1. Để chọn loại biểu đồ Đường hoặcVùng, sử dụng phím Mũi tên xuống và phím Mũi tên phải, rồi nhấn Enter.

  • Để xem lại tập hợp các biểu đồ được đề xuất cho dữ liệu của bạn, nhấn R. Cửa sổ Chèn Biểu đồ mở ra với một biểu đồ được tùy chỉnh để thể hiện dữ liệu của bạn và tiêu điểm nằm trên nút OK . Để chọn loại biểu đồ được đề xuất, nhấn Enter. Để thoát cửa sổ Chèn Biểu đồ, nhấn Esc. Biểu đồ được đề xuất sẽ được tùy chỉnh với dữ liệu của bạn. Ví dụ: trong ví dụ ngân sách hàng tháng, nếu cột Thể loại của bạn có chứa văn bản dài, biểu đồ Thanh Ghép cụm có thể được đề xuất.

  Biểu đồ này sẽ được thêm vào trang tính của bạn.

Chọn biểu đồ để bạn có thể làm việc cùng

Để làm việc với biểu đồ trong Excel (ví dụ: để thêm nhãn dữ liệu hoặc thay đổi bố trí), trước tiên bạn phải chọn biểu đồ đó.

Mẹo: Để nhanh chóng di chuyển tiêu điểm tới hình trôi nổi đầu tiên như một biểu đồ hoặc hộp văn bản, hãy nhấn Ctr+Alt+5. Sau đó, để chuyển qua các hình trôi nổi, hãy nhấn phím Tab. Để trở lại dẫn hướng bình thường, hãy nhấn Esc.

Một cách để dễ dàng chọn biểu đồ là sử dụng ngăn Lựa chọn.

 1. Để mở ngăn Lựa chọn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấn Alt+P, A, P. Ngăn Lựa chọn sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Hiển thị Tất cả.

  • Nhấn Alt+Q. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tìm kiếm và với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Ribbon,Microsoft Search, Edit box, Search" (Dải băng,Microsoft kiếm, hộp Chỉnh sửa, Tìm kiếm). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Ribbon, type to search and use the Up and Down arrow keys to navigate submenu" (Dải băng, nhập để tìm kiếm và sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng menu con). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy số lượng đề xuất sẵn dùng. Nhập ngăn Lựa chọn, rồi nhấn Enter. Ngăn Lựa chọn sẽ mở ra, kèm theo tiêu điểm nằm trên nút Hiển thị tất cả.

   Lưu ý: Tùy theo phiên bản Microsoft 365 bạn đang dùng, trường văn bản Tìm kiếm nằm ở trên cùng cửa sổ ứng dụng có thể tên là Cho Tôi Biết thay vào đó. Cả hai đều cung cấp trải nghiệm gần như giống nhau, nhưng một số tùy chọn và kết quả tìm kiếm có thể khác nhau.

 2. Để duyệt các mục trong ngăn Lựa chọn , sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống.

 3. Khi bạn nghe thấy tên biểu đồ bạn muốn, hãy nhấn Enter. Thao tác này sẽ chọn biểu đồ để bạn có thể làm việc cùng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm tiêu đề, nhãn dữ liệu và chú giải vào biểu đồ trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử Excel dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ trong trang tính và chọn biểu đồ để bạn có thể làm việc với biểu đồ đó. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Khi tạo biểu đồ, bạn có thể chọn loại, kiểu, hướng và nhiều tùy chọn khác cho biểu đồ. Để thực hiện thay đổi cho một biểu đồ hiện có (ví dụ: để sửa đổi bố trí hoặc thêm tiêu đề, nhãn dữ liệu hoặc văn bản thay thế) thì trước tiên, bạn phải chọn biểu đồ đó.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

Trong chủ đề này

Tạo biểu đồ cơ bản

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 2. Để mở tab Chèn , nhấn Alt+phím logo Windows, N.

 3. Chọn loại biểu đồ:

  • Để so sánh các giá trị trên một vài thể loại, hãy tạo biểu đồ Cột hoặc Thanh. Để tạo biểu đồ Cột, nhấn O hoặc để tạo biểu đồ Thanh , nhấn B. Sau đó, sử dụng phím Mũi tên phải để chọn loại biểu đồ Cột hoặc Thanh, rồi nhấn Enter để chọn.

   Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng chèn một biểu đồ Thanh cơ bản vào trong trang tính. Chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào trong biểu đồ, rồi nhấn Alt+F1.

  • Để tạo biểu đồ Hình tròn hoặc Vành khuyên bị cắt (để hiển thị một phần của toàn bộ khi tổng của bạn bằng 100%), nhấn Q. Để chọn loại biểu đồ Hình tròn hoặc Vành khuyên bị cắt, hãy sử dụng phím Mũi tên xuống, rồi nhấn Enter.

  • Để hiển thị xu hướng theo thời gian hoặc thể loại, hãy tạo biểu đồ Đường hoặc Vùng. Để tạo Biểu đồ đường, nhấn N hoặc để tạo biểu đồ Vùng , nhấn A, rồi R. Sau đó, sử dụng các phím mũi tên để chọn loại biểu đồ Đường hoặc Vùng, rồi nhấn Enter để chọn.

  • Để xem lại tập hợp các biểu đồ được đề xuất cho dữ liệu của bạn, nhấn R, rồi C. Ngăn Biểu đồ được Đề xuất sẽ mở ra, hiển thị danh sách các biểu đồ được tùy chỉnh để thể hiện dữ liệu của bạn. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt danh sách, rồi nhấn Enter để chọn loại biểu đồ được đề xuất.

  Biểu đồ này sẽ được thêm vào trang tính của bạn.

Chọn biểu đồ để bạn có thể làm việc cùng

Để làm việc với biểu đồ trong Excel (ví dụ: để thêm nhãn dữ liệu hoặc thay đổi bố trí), trước tiên bạn phải chọn biểu đồ đó.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên biểu đồ. Sau đó, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các biểu đồ trong trang tính của bạn.

 2. Khi bạn nghe thấy tên biểu đồ bạn muốn, hãy nhấn Enter. Thao tác này sẽ chọn biểu đồ để bạn có thể làm việc cùng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo PivotTable hoặc PivotChart trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×