Khi bạn thêm trang hiện đại vào site, bạn thêm và tùy chỉnh các phần web, là các khối dựng của trang. Bài viết này mô tả phần web Bài tập. 

Lưu ý: Phần web Bài tập chỉ dành cho khách hàng EDU. 

Phần web Bài tập cho phép bạn hiển thị dạng xem cá nhân hóa cho học sinh về các bài tập sắp tới và đến hạn của họ trên nhiều lớp học. Học sinh có thể chọn bài tập hiển thị của mình để chuyển đến bài tập cụ thể trong ứng dụng Bài tập cho lớp đó. 

Thêm phần web Bài tập

  1. Nếu bạn chưa ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy chọn Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuột lên trên hoặc bên dưới phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, chọn Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang, sau đó chọn phần web Bài tập.

  3. Phần web Bài tập sẽ mặc định hiển thị các bài tập được cá nhân hóa liên kết với lớp học hiện tại. 

    Bản xem trước của phần web Bài tập.

  4. Chọn Chỉnh sửa phần web Ảnh chụp màn hình biểu tượng Chỉnh sửa bút chì trên phần web Bài tập.

  5. Trong ngăn thuộc tính Bài tập, sử dụng con trượt để cho biết số sự kiện bạn muốn hiển thị trên trang.  

    Chọn số bài tập cần hiển thị.

Tham khảo bài viết về cách tạo bài tập trong Microsoft Teams để biết thêm thông tin. 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×