1. Chọn toàn bộ hàng hoặc cột và trên menu ngữ cảnh, gõ nhẹ Sao chép.

  2. Chọn hàng hoặc cột khác mà bạn muốn dán vào đó và trên menu ngữ cảnh, gõ nhẹ Dán.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×