Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là một thước đo về độ giá trị phân tán từ giá trị trung bình (trung bình). Văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được bao gồm trong tính toán.

Cú pháp

Hàm STDEVA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     giá trị 1 đến 30 tương ứng với một mẫu của tập hợp.

Chú thích

  • Hàm STDEVA giả định rằng các đối số của nó là một mẫu của tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho toàn bộ tập hợp, bạn phải tính độ lệch chuẩn bằng hàm STDEVPA.

  • Các đối số chứa TRUE định trị là 1; các đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero). Nếu tính toán không chứa văn bản hoặc giá trị lô-gic, sử dụng hàm STDEV bảng tính.

  • Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng "nonbiased" hoặc "n-1" phương pháp.

  • Hàm STDEVA dùng công thức sau đây:

    Công thức

Ví dụ

Giả sử 10 công cụ đóng dấu từ cùng một máy trong khi chạy sản xuất được thu thập được dưới dạng một mẫu ngẫu nhiên sau đo cho độ bền gãy.

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

= STDEVA([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền cho tất cả các công cụ (27,46391572)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×