Để bật xác minh 2 bước:

  1. Đi đến Apple ID của tôi.

  2. Chọn quản lý ID Apple và đăng nhập.

  3. Chọn mật khẩu và bảo mật.

  4. Bên dưới xác minh hai bước, hãy chọn bắt đầu và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước cho tài khoản iCloud của mình, bạn phải tạo một mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Outlook.

  • Chọn mật khẩu và bảo mật.

  • Bấm tạo mật khẩu App-Specific (mật khẩu ứng dụng mới được tạo ra).

  • Mở ứng dụng Outlook và nhập mật khẩu ứng dụng mới khi thêm tài khoản của bạn.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×