Chủ đề liên quan
×
Viết & chỉnh sửa
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Viết & chỉnh sửa

Tìm và thay thế văn bản

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

 1. Đi tới Trang chủ> thế.

 2. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế trong Tìm gì.

 3. Nhập văn bản mới của bạn trong Thay thế bằng.

 4. Chọn Thay thế tất cả để thay đổi tất cả các lần xuất hiện của từ hoặc cụm từ. Hoặc chọn Tìm tiếp cho đến khi bạn tìm thấy thông tin bạn muốn cập nhật, rồi chọn Thay thế.

 5. Để chỉ định chỉ chữ viết hoa hoặc viết thường trong tìm kiếm, chọn Xem thêm > Khớp cách viết hoa. Có một vài cách khác để tìm kiếm trong menu này.

Khớp cách viết hoa

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục Tìm và thay thế văn bản

Tìm và thay thế văn bản cơ bản

Ở góc trên bên phải của tài liệu, trong hộp tìm kiếm Nhập văn bản để tìm kiếm trong tài liệu, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và Word sẽ tô sáng tất cả các phiên bản của từ hoặc cụm từ trong toàn bộ tài liệu.

Để thay thế văn bản đã tìm thấy:

 1. Chọn kính lúp, sau đó chọn Thay thế.

  Tùy chọn Thay thế được tô sáng trong hộp Tìm kiếm

 2. Trong hộp Thay thế bằng, nhập văn bản thay thế.

 3. Chọn Thay thế tất cả hoặc Thay thế.

  Mẹo: 

  • Bạn cũng có thể mở ngăn Tìm và thay thế cơ bản bằng phím tắt CONTROL + H.

  • Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vì Thay thế tất cả. Như vậy, bạn có thể xem lại mỗi mục trước khi thay thế.

Bạn có thể tìm văn bản có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng xem, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

 3. Chọn Thiết đặt Ảnh chụp màn hình của hình bánh răng, rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong hộp Tìm và thay thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

  • Cho biết cách mở menu Định dạng bật lên

 4. Trên menu Định dạng, hãy chọn tùy chọn bạn muốn.

  Hiển thị các tùy chọn Định dạng

  Nếu hộp thoại thứ hai mở ra, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

 5. Trong hộp thoại Tìm và Thay thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.

Bạn có thể tìm và thay thế văn bản có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng xem, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

 3. Chọn Thiết đặt Ảnh chụp màn hình của hình bánh răng, rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong hộp Tìm và thay thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

 4. Ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn Thay thế.

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

  • Cho biết cách mở menu Định dạng bật lên

 5. Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm.

 6. Trên menu Định dạng, hãy chọn định dạng bạn muốn tìm.

  Hiển thị các tùy chọn Định dạng

  Nếu hộp thoại thứ hai mở ra, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

 7. Chọn trong hộp bên cạnh Thay thế bằng.

 8. Trên menu Định dạng, chọn định dạng thay thế. Nếu hộp thoại thứ hai xuất hiện, hãy chọn các định dạng bạn muốn, rồi chọn OK.

 9. Chọn Thay thế, Thay thế tất cả hoặc Tìm tiếp.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

 3. Chọn Thiết đặt Ảnh chụp màn hình của hình bánh răng, rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong hộp Tìm và thay thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

  • Cho biết cách mở menu Định dạng bật lên

 4. Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.

  Tìm ký tự đặc biệt

 5. Chọn Tìm tiếp.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng xem, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

 3. Chọn Thiết đặt Ảnh chụp màn hình của hình bánh răng, rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong hộp Tìm và thay thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

  • Cho biết cách mở menu Định dạng bật lên

 4. Ở đầu hộp thoại Tìm và Thay thế, chọn Thay thế, rồi chọn trong hộp Tìm Cái gì, nhưng không nhập bất kỳ nội dung gì ở đó. Sau này, khi bạn chọn một ký tự đặc biệt, Word sẽ tự động đặt mã ký tự vào hộp cho bạn.

  Lưu ý: Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.
  Cho biết cách mở menu Định dạng bật lên

 5. Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.

 6. Chọn trong hộp Thay thế bằng.

 7. Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn sử dụng để thay thế.

 8. Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng xem, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

 3. Chọn Thiết đặt Ảnh chụp màn hình của hình bánh răng, rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong hộp Tìm và thay thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

 4. Chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện.

  Nếu bạn không thấy hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện, hãy chọn Mũi tên xuống để có thêm tùy chọn.

 5. Chọn menu Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Tìm gì.

  Sử dụng ký tự đại diện trong hộp thoại Tìm và Thay thế

 6. Chọn Tìm tiếp.

  Mẹo: 

  • Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn Nút Lệnh.+ PERIOD.

  • Bạn cũng có thể nhập trực tiếp ký tự đại diện vào hộp Tìm gì thay vì chọn một mục từ menu bật lên Đặc biệt.

  • Để tìm kiếm ký tự được xác định là ký tự đại diện, hãy nhập dấu xuyệc ngược (\) trước ký tự đó. Ví dụ: nhập \? để tìm dấu hỏi.

  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các ký tự đại diện và văn bản, cũng như để biểu thị thứ tự đánh giá. Ví dụ: tìm kiếm <(pre)*(ed)> để tìm "presorted" và "prevented".

  • Bạn có thể tìm kiếm cụm và sử dụng ký tự đại diện \n để thay thế chuỗi tìm kiếm bằng cụm được sắp xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì\2 \1 vào hộp Thay thế bằng. Word sẽ tìm "Newman Belinda" và thay thế bằng "Belinda Newman".

 7. Để thay thế văn bản đã tìm thấy:

  1. Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay thế bằng.

  2. Chọn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Thay thế bằng.

  3. Chọn Thay thế tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.

   Mẹo: Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vì Thay thế tất cả. Bằng cách đó bạn có thể xác nhận từng thay thế để đảm bảo sự chính xác.

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự đơn bất kỳ

?

s?t sẽ tìm "sat" và "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm "sad" và "started".

Một trong các ký tự được chỉ định

[ ]

w[io]n sẽ tìm "win" và "won."

Mọi ký tự đơn trong phạm vi này

[-]

[r-t]ight sẽ tìm "right" và "sight" và "tight".

Phạm vi phải có thứ tự tăng dần.

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

[!]

m[!a]st sẽ tìm "mist" và "most" nhưng không phải là "mast".

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự trong phạm vi bên trong dấu ngoặc vuông

[!x-z]

t[!a-m]ck sẽ tìm "tock" và "tuck" nhưng sẽ không tìm “tack” hoặc “tick”

Phạm vi phải có thứ tự tăng dần.

Ký tự hoặc cụm xuất hiện đúng n lần

{ n}

fe{2}d sẽ tìm “feed”, chứ không tìm “fed”

Ký tự hoặc cụm xuất hiện tối thiểu n lần

{ n,}

fe{1,}d sẽ tìm “fed” và “feed”

Phạm vi xuất hiện của một ký tự hoặc cụm

{ n, n}

10{1,3} sẽ tìm "10," "100" và "1000"

Ký tự hoặc cụm xuất hiện một hoặc nhiều lần

@

lo@t sẽ tìm "lot" và "loot".

Đầu từ

<

<(inter) sẽ tìm "interesting" và "intercept" nhưng sẽ không tìm "splintered”.

Cuối từ

>

(in)> sẽ tìm “in” và "within” nhưng sẽ không tìm "interesting".

Word dành cho web cho phép bạn tìm và thay thế văn bản cơ bản. Bạn chỉ có thể kết hợp các trường hợp hay chỉ toàn bộ các từ. Để biết thêm các tùy chọn khác nhau, hãy mở tài liệu của bạn trong Word cho máy tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×