Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tùy chỉnh những gì?

Những điều bạn có thể tùy chỉnh: Bạn có thể cá nhân hóa dải băng của mình để sắp xếp các tab và lệnh theo thứ tự mình muốn, ẩn hoặc bỏ ẩn dải băng và ẩn các lệnh mà bạn sử dụng ít thường xuyên hơn. Ngoài ra, bạn có thể xuất hoặc nhập dải băng tùy chỉnh.

Ribbon với Tab, Nhóm và Lệnh được chú thích.

Những điều bạn không thể tùy chỉnh: Bạn không thể giảm kích cỡ dải băng hoặc kích cỡ văn bản hay các biểu tượng trên dải băng. Cách duy nhất để làm điều này là thay đổi độ phân giải màn hình, điều này sẽ thay đổi kích thước của mọi thứ trên trang của bạn. Bạn không thể thay đổi màu của dải băng hoặc các biểu tượng của dải băng nhưng bạn có thể thay đổi bảng phối màu mà Office sử dụng xuyên suốt. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thay đổi chủ đề Office.

Khi bạn tùy chỉnh dải băng: Các tùy chỉnh của bạn chỉ áp dụng cho chương trình Office mà bạn đang làm việc tại thời điểm đó. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa dải băng trong Word thì những thay đổi tương tự đó sẽ không hiển thị trong Excel. Nếu bạn muốn các tùy chỉnh tương tự trong các ứng dụng Office khác của mình, bạn sẽ phải mở từng ứng dụng đó để thực hiện các thay đổi tương tự.

Ẩn hoặc hiển thị dải băng của bạn

 1. Mở Word.

 2. Cách Ẩn dải băng    Ở góc trên bên phải của ứng dụng, chọn ^.

  Để hiển thị dải băng    Chọn một tab. Khi dải băng bung rộng, hãy chọn Nút Tháo ghim trong Office 2016 để ghim dải băng lên trên cùng để dải băng luôn nằm ở đó.

Nếu bạn đang sử dụng Chế độ Đọc, hãy nhấn phím Esc để hiển thị dải băng của bạn.

Tùy chỉnh dải băng

Để mở cửa sổ Tùy chỉnh Dải băng và phím tắt

 • Đi tới Tùy chọn > tệp >chỉnh Ribbon.

Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thực hiện nhiều bổ sung và thay đổi trong khi cửa sổ đang mở và chỉ lưu khi bạn hoàn tất.

 • Để lưu các thay đổi của bạn và xem kết quả, hãy chọn OK trong cửa sổ tùy chỉnh.

Bạn có thể đổi tên tab hoặc nhóm mặc định hoặc tùy chỉnh. Bạn chỉ có thể đổi tên các lệnh mà bạn đã thêm vào một nhóm tùy chỉnh.

 1. Chọn tab, nhóm hoặc lệnh (chỉ nhóm tùy chỉnh) để đổi tên trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon .

 2. Chọn Đổi tên, rồi nhập tên mới.

 3. Hoặc bạn cũng có thể thêm biểu tượng từ bộ sưu tập biểu tượng.

Đổi tên tab, nhóm hoặc lệnh và thêm biểu tượng

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , hãy chọn tab hoặc nhóm mà bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống cho đến khi bạn có thứ tự mong muốn.

  Chọn một tab và sử dụng các nút lên/xuống

Bạn có thể ẩn cả tab tùy chỉnh lẫn mặc định. Bạn không thể ẩn tab Tệp.

 • Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tab mặc định hoặc tab tùy chỉnh mà bạn muốn ẩn.

  Hộp kiểm để ẩn hoặc hiển thị tab

Thêm hoặc loại bỏ tab hoặc nhóm

Bạn có thể thêm tab hoặc nhóm tùy chỉnh để đặt lệnh bổ sung trên dải băng hoặc thay thế tab mặc định bằng phiên bản của riêng bạn. Các tab và nhóm tùy chỉnh có (Tùy chỉnh) ở phía sau tên trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon nhưng từ (Tùy chỉnh) không xuất hiện trong ribbon.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , chọn Tab Mới.

 2. Bấm chuột phải vào tab mới, chọn Đổi tên, rồi nhập tên mới hoặc thêm biểu tượng.

Thêm nhóm tùy chỉnh vào tab

Bạn có thể thêm nhóm tùy chỉnh vào tab mặc định hoặc tùy chỉnh.

 1. Chọn tab mà bạn muốn nhóm mới xuất hiện.

 2. Chọn Nhóm Mới.

 3. Bấm chuột phải vào nhóm mới, chọn Đổi tên, rồi nhập tên mới hoặc thêm biểu tượng.

Bạn không thể loại bỏ tab mặc định, nhưng bạn có thể loại bỏ tab tùy chỉnh.

 1. Chọn tab tùy chỉnh mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Chọn Loại bỏ.

  Loại bỏ lệnh khỏi dải băng

Bạn có thể loại bỏ nhóm mặc định hoặc tùy chỉnh khỏi tab.

 1. Chọn nhóm mặc định hoặc tùy chỉnh mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Chọn Loại bỏ.

  Loại bỏ lệnh khỏi dải băng

Thay thế nhóm mặc định bằng nhóm tùy chỉnh

Bạn không thể loại bỏ các lệnh mặc định khỏi một nhóm được dựng sẵn Word. Tuy nhiên, bạn có thể ẩn một nhóm mặc định và tạo một nhóm tùy chỉnh với các lệnh mà bạn muốn thay thế nhóm mặc định.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , chọn tab mặc định mà bạn muốn thêm nhóm tùy chỉnh.

 2. Chọn Nhóm Mới.

 3. Bấm chuột phải vào nhóm mới, rồi chọn Đổi tên.

 4. Nhập tên cho nhóm mới và chọn một biểu tượng để đại diện cho nhóm mới khi đổi kích cỡ ribbon.

 5. Trong danh sách Chọn Lệnh từ, chọn Tab Chính.

 6. Chọn dấu cộng (+) bên cạnh tab mặc định có chứa nhóm mà bạn muốn tùy chỉnh.

 7. Chọn dấu cộng (+) bên cạnh nhóm mặc định mà bạn muốn tùy chỉnh.

 8. Chọn lệnh bạn muốn thêm vào nhóm tùy chỉnh, rồi chọn Thêm.

  Nút lệnh Thêm dải băng

 9. Bấm chuột phải vào nhóm mặc định, rồi chọn Loại bỏ.

Thêm, di chuyển hoặc loại bỏ lệnh khỏi nhóm tùy chỉnh

Để thêm lệnh vào nhóm, trước tiên bạn phải thêm một nhóm tùy chỉnh vào một tab mặc định hoặc vào tab tùy chỉnh mới. Chỉ có thể đổi tên các lệnh được thêm vào nhóm tùy chỉnh.

Các lệnh mặc định xuất hiện trong văn bản màu xám. Bạn không thể đổi tên chúng, thay đổi biểu tượng hoặc thay đổi thứ tự của chúng.

Bạn chỉ có thể thêm, di chuyển hoặc loại bỏ lệnh trong nhóm tùy chỉnh.

Ví dụ hiển thị nhóm mặc định và tùy chỉnh

 1. Chọn nhóm tùy chỉnh mà bạn muốn thêm lệnh.

 2. Trong danh sách Chọn lệnh từ , chọn danh sách bạn muốn thêm lệnh từ đó, ví dụ: Lệnh Phổ biến hoặc Tất cả Lệnh.

  Chọn lệnh từ danh sách

 3. Chọn lệnh từ cửa sổ Chọn lệnh từ .

 4. Chọn Thêm tài >>

Lưu ý: Bạn cũng có thể kéo và thả lệnh vào một nhóm tùy chỉnh.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , hãy chọn lệnh bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống cho đến khi bạn có thứ tự mong muốn.

Bạn chỉ có thể loại bỏ lệnh khỏi nhóm tùy chỉnh.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , hãy chọn lệnh bạn muốn loại bỏ.

 2. Chọn Loại bỏ.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy chọn OK.

Chỉ có thể đổi tên các lệnh mà bạn đã thêm vào nhóm tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , hãy bấm lệnh mà bạn muốn đổi tên.

 2. Chọn Đổi tên, rồi nhập tên mới.

 3. Hoặc bạn cũng có thể thêm biểu tượng từ bộ sưu tập biểu tượng.

  Đổi tên tab, nhóm hoặc lệnh và thêm biểu tượng

Hiện hoặc ẩn nhãn lệnh trên một nhóm tùy chỉnh

Để ẩn nhãn cho các lệnh được thêm vào một nhóm tùy chỉnh, hãy bấm chuột phải vào nhóm, rồi chọn Ẩn Nhãn Lệnh. Lặp lại thao tác này để bỏ ẩn chúng.

Bạn có thể đặt lại tất cả các tab về trạng thái ban đầu của chúng hoặc bạn có thể đặt lại các tab đã chọn về trạng thái ban đầu của chúng.

Khi đặt lại tất cả tab trên ribbon, bạn cũng sẽ đặt lại Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để chỉ hiện các lệnh mặc định.

Làm theo các bước sau để đặt lại dải băng:

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , chọn Đặt lại.

 2. Chọn Đặt lại tất cả tùy chỉnh.

Bạn chỉ có thể đặt lại các tab mặc định về thiết đặt mặc định.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , chọn tab mặc định mà bạn muốn đặt lại về thiết đặt mặc định.

 2. Chọn Đặt lại, rồi chọn Chỉ đặt lại tab Dải băng đã chọn.

Bạn có thể lưu các tùy chỉnh dải băng và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh vào một tệp mà đồng nghiệp hoặc máy tính khác có thể nhập và sử dụng.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , chọn Nhập/Xuất.

 2. Chọn Xuất tất cả tùy chỉnh.

Quan trọng: Khi nhập tệp tùy chỉnh ribbon, bạn sẽ mất tất cả tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trước đó. Để hoàn nguyên về tùy chỉnh mà bạn hiện có sau này, bạn nên xuất chúng trước khi nhập bất kỳ tùy chỉnh mới nào.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon , chọn Nhập/Xuất.

 2. Chọn Nhập tệp tùy chỉnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×