Điều hành doanh nghiệp của bạn

Tạo số liệu dự toán và hóa đơn

Tạo ước tính và hóa đơn

Khi bạn là một doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thì bạn cần có thể hóa đơn cho những dịch vụ đó bằng hóa đơn. Bạn có thể tạo hóa đơn tìm kiếm chuyên nghiệp với mẫu mà bạn có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp của mình. Điền vào Word hoặc Excel và gửi qua mạng bằng PDF hoặc in.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×