Chủ đề liên quan
×
Trình bày trình chiếu
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình bày trình chiếu

Tạo bản trình bày tự chạy

Bạn có thể dùng bản trình bày tự chạy để chạy mà không cần phải có người giám sát bản trình bày này tại một gian hàng hay kiosk ở một cuộc hội chợ hay hội nghị thương mại. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày tự chạy này dưới dạng video và gửi nó cho khách hàng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Trên tab Trình Chiếu , chọn Thiết lập Trình Chiếu.

 2. Trong Kiểu chiếu, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Được trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình)Cho phép những người xem trình chiếu của bạn có quyền điều khiển khi nào chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

  • Được duyệt bởi một cá nhân (cửa sổ)Trình bày trình chiếu của bạn trong cửa sổ, trong đó những người đang xem không thể điều khiển việc chuyển các trang chiếu tiếp theo.

  • Duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình)Lặp trình chiếu của bạn cho đến khi người đang xem nhấn Esc.

   hiển thị hộp thoại powerpoint tự chạy

Duyệt lại và ghi thời gian trang chiếu

Khi bạn chọn các loại trình chiếu sau: Được trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình ) hoặc Được duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình), bạn sẽ muốn diễn tập và ghi định giờ cho hiệu ứng và trang chiếu.

 1. Trên tab Trình Chiếu, chọn Đặt thời gian Duyệt lại.

  Lưu ý: Bộ hẹn giờ bản trình bày bắt đầu hoạt động ngay khi bạn bấm vào Định thời gian Duyệt lại.

  Thanh công cụ Duyệt lại xuất hiện và hộp Thời gian của Trang chiếu bắt đầu đặt thời gian bản trình bày.

  hiển thị hộp thời gian ghi cho powerpoint

  Hình vẽ: Thanh công cụ Duyệt lại

  1 Tiếp (chuyển tới trang chiếu tiếp theo)

  2 dừng

  khung chú thích 3gian trang chiếu

  khung chú thích 4 lặp lại

  5 Tổng thời gian trình bày

 2. Trong khi đặt giờ cho bản trình bày của mình, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều việc sau trên thanh công cụ Duyệt lại:

  • Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, bạn bấm Tiếp.

  • Để tạm thời dừng ghi thời gian, bấm Tạm dừng.

  • Để bắt đầu lại việc ghi thời gian sau khi tạm dừng, bấm Tạm dừng.

  • Để đặt khoảng thời gian chính xác cho trang chiếu xuất hiện, hãy nhập khoảng thời gian trong hộp Thời gian của Trang chiếu.

  • Để bắt đầu ghi thời gian lại cho trang chiếu hiện tại, bấm Lặp lại.

 3. Sau khi bạn đặt thời gian cho trang chiếu cuối cùng, hộp thông báo sẽ hiển thị tổng thời gian cho bản trình bày và nhắc bạn thực hiện một trong các bước sau:

  • Để giữ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Có.

  • Để bỏ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Không.

   Dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu xuất hiện và hiển thị thời gian mỗi trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Thêm tường thuật hoặc âm thanh

Để ghi tường thuật, máy tính của bạn cần có thẻ âm thanh và micrô cũng như bộ kết nối micrô nếu micrô không có trong máy tính.

 1. Trên tab Trình chiếu, trong nhóm Thiết lập, bấm vào mũi tên trên nút Ghi Trình Chiếu.

  Hiển thị nút ghi trình chiếu trong powerpoint

 2. Chọn một trong những mục sau đây:

  • Bắt đầu Ghi từ Đầu

  • Bắt đầu Ghi từ Trang chiếu Hiện tại

 3. Trong hộp thoại Ghi Trình Chiếu, chọn hộp kiểm Tường thuật và con trỏ laser và nếu phù hợp thì chọn hay bỏ chọn hộp kiểm Thời gian trang chiếu và hoạt hình.

 4. Bấm Bắt đầu Ghi.

  Mẹo: 

  • Để tạm dừng tường thuật, trong menu lối tắt Ghi trong dạng xem Trình Chiếu, hãy bấm Tạm dừng. Và để tiếp tục lại tường thuật, bạn bấm Tiếp tục Ghi.

  • Tạm dừng ghi tường thuật

 5. Để kết thúc ghi trình chiếu, hãy bấm chuột phải vào trang chiếu, rồi bấm Kết thúc Chiếu.

 6. Thời gian trình chiếu đã ghi sẽ tự động được lưu và trình chiếu xuất hiện trong dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu với thời gian ở dưới mỗi trang chiếu.

Bạn có thể ghi tường thuật trước khi chạy bản trình bày hoặc bạn có thể ghi tường thuật trong khi trình bày và bao gồm cả chú thích của người xem. Nếu không muốn tường thuật trong suốt bản trình bày, bạn có thể ghi âm thanh hoặc chú thích riêng lẻ trên trang chiếu hay đối tượng đã chọn. Để biết thêm chi tiết, xem mục Ghi trình chiếu cùng tường thuật và định giờ trang chiếu.

 1. Trên tab Trình Chiếu , chọn Thiết lập Trình Chiếu.

 2. Trong Kiểu chiếu, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Được trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình)Cho phép những người xem trình chiếu của bạn có quyền điều khiển khi nào chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

  • Được duyệt bởi một cá nhân (cửa sổ)Trình bày trình chiếu của bạn trong cửa sổ, tại đó những người đang xem có thể điều khiển việc chuyển các trang chiếu tiếp theo.

  • Duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình) Lặp trình chiếu của bạn cho đến khi người đang xem nhấn Esc. (Việc chọn tùy chọn này sẽ tự động chọn hộp kiểm Lặp liên tục cho đến khi nhấn 'Esc' và khiến trình chiếu của bạn chạy theo vòng lặp.)

   Hiển thị tùy chọn loại

Duyệt lại và ghi thời gian trang chiếu

Khi bạn chọn các loại trình chiếu sau: Được trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình ) hoặc Được duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình), bạn sẽ muốn diễn tập và ghi định giờ cho hiệu ứng và trang chiếu.

 1. Trên tab Trình Chiếu, chọn Đặt thời gian Duyệt lại.

  Lưu ý: Bộ hẹn giờ bản trình bày bắt đầu hoạt động ngay khi bạn bấm vào Định thời gian Duyệt lại.

  Thanh công cụ Duyệt lại xuất hiện và hộp Thời gian trang chiếu bắt đầu đặt thời gian cho bản trình bày. Thanh công cụ bao gồm bộ hẹn giờ, nút tạm dừng/phát và nút Lặp lại

 2. Trong khi đặt giờ cho bản trình bày của mình, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều việc sau trên thanh công cụ Duyệt lại:

  • Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, bấm vào Tiếp theo.

  • Để tạm thời dừng ghi thời gian, hãy bấm Tạm dừng.

  • Để bắt đầu lại việc ghi thời gian sau khi tạm dừng, hãy bấm Phát.

  • Để bắt đầu lại việc ghi thời gian cho trang chiếu hiện tại, bấm vào Nút Lặp lạilại.

 3. Sau khi bạn đặt thời gian cho trang chiếu cuối cùng, hộp thông báo sẽ hiển thị tổng thời gian cho bản trình bày và nhắc bạn thực hiện một trong các bước sau:

  • Để giữ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Có.

  • Để bỏ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Không.

   Trên tab dạng xem, sau đó bạn có thể chuyển sang dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu để xem thời gian phân bổ cho từng trang chiếu trong bản trình bày của mình.

Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu

Nếu bạn muốn trình chiếu tự động chạy tại ki-ốt, bạn có thể kiểm soát thời điểm và cách thức chuyển tiếp trang chiếu. Để thực hiện điều này, bạn có thể áp dụng cùng một hiệu ứng chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày và đặt chuyển tiếp tự động sau một khoảng thời gian nhất định.

 1. Trên tab Chuyển tiếp, bấm vào hiệu ứng chuyển tiếp mà bạn muốn.

  Các tùy chọn trên tab Chuyển tiếp

  Để xem thêm các hiệu ứng chuyển tiếp khác, hãy trỏ vào một hiệu ứng chuyển tiếp, rồi bấm Mũi tên xuống Xem thêm.

 2. Thực hiện các thao tác sau trên tab Chuyển tiếp:

  • Để đặt khoảng thời gian hiển thị mỗi trang chiếu, hãy chọn Sau và nhập số giây bạn muốn.

  • Để đặt thời lượng của mỗi hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy nhập khoảng thời gian trong hộp Thời lượng.

  • Bấm vào Áp dụng cho tất cả.

   Cài đặt chuyển tiếp trang chiếu

Xuất bản trình bày thành video

Bạn có thể xuất bản trình bày dưới dạng tệp phim. Xem mục Lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim để biết thêm chi tiết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×