Tắt các dòng văn bản thành danh sách dấu đầu dòng bằng cách chọn văn bản, rồi bấm vàođoạn văn >> dấuđầu dòng. Mỗi dòng hoặc đoạn văn sẽ trở thành dấu đầu dòng trong danh sách.

Nhóm đoạn với các tùy chọn dấu đầu dòng và số được tô sáng

Mẹo: Nhấn Enter để di chuyển văn bản đến dòng riêng của nó, hoặc nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách dấu đầu dòng.

Bắt đầu với trang trống?

  1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn có danh sách dấu đầu dòng.

  2. Bấm trang chủ> đoạn văn, rồi bấm vào mũi tên bên cạnh dấu đầu dòng. Chọn kiểu dấu đầu dòng và bắt đầu nhập.

Menu thả xuống thư viện dấu đầu dòng

Nhấn Enter mỗi lần bạn muốn có một dấu đầu dòng mới hoặc nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách dấu đầu dòng.

Mẹo: Word có thể tạo các danh sách khi bạn nhập. Khi bạn bắt đầu đoạn văn bằng dấu sao hoặc số 1., Word sẽ quyết định rằng bạn muốn bắt đầu một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×