Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn thêm nhân viên vào đăng ký doanh nghiệp của mình, bạn cần tạo tài khoản người dùng cho họ trong trung tâm quản trị, rồi mua và gán giấy phép đăng ký cho người dùng đó.

  1. Đăng nhập vào trang web Trung tâm quản trị Microsoft 365 thông tin xác thực người quản trị của bạn.

  2. Trên tab Người dùng, chọn Thêm người dùng.

    Chọn Thêm người dùng

  3. Điền thông tin người dùng cho người bạn muốn thêm.

  4. Thêm tối đa 5 địa chỉ email để gửi thông tin đăng nhập mới.

  5. Chọn Mua giấy phép và thêm người dùng.

Sau khi thêm người dùng, bạn sẽ nhận được email kèm theo ID người dùng và mật khẩu của người đó để họ có thể đăng nhập vào Microsoft 365. 

Chia sẻ Hướng dẫn nhanh dành cho nhân viên với người dùng mới để họ có thể tìm hiểu cách tải xuống và cài đặt các ứng dụng Office trên PC hoặc máy Mac, đồng thời thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Các bước tiếp theo 

Để tìm hiểu tất cả về mật khẩu, hãy xemmục Thông tin chi tiết về mật khẩu.

Nội dung liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×