Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Hãy bấm hoặc nhấn chuột vào đầu trang hoặc chân trang nơi bạn muốn đặt số trang.

 2. Đi đến chèn đánh số trang>.

 3. Chọn Vị trí Hiện tại.

 4. Chọn một kiểu.

Thay đổi vị trí hiển thị số trang

 1. Trong vùng đầu trang hoặc chân trang, chọn số trang.

 2. Sử dụng phím Tab để bố trí số trang sang bên trái, ra giữa, hoặc sang bên phải. Nếu số tràn ra bên trái, hãy nhấn Tab một lần để ra giữa, và hai lần để sang bên phải. Để quay lại, nhấn Backspace cho đến khi vào vị trí.

Thay đổi hình thức của số trang

 1. Chọn số trang

 2. Trên tab Trang đầu, hãy sử dụng lựa chọn Phông chữ và hộp thoại nhằm thay đổi họ, kiểu, cỡ và màu phông chữ.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Hãy bấm hoặc nhấn chuột vào đầu trang hoặc chân trang nơi bạn muốn đặt số trang.

 2. Vào Chèn > Số Trang.

 3. Chọn một kiểu.

Sử dụng mã trường Trang để chèn số trang

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hay chân trang (gần trên cùng hoặc dưới cùng của trang).

 2. Vào Đầu trang & Chân trang > Trường.

 3. Trong danh sách Tên trường, hãy Chọn Trang, rồi chọn OK.

 4. Để thay đổi định dạng đánh số, vào Đầu trang & Chân trang > Số Trang > Định dạng Số Trang.

  Chọn định dạng bạn muốn, rồi chọn OK.

 5. Để thay đổi căn chỉnh đánh số, hãy đi đến phần đầu trang & chântrang > số > số trang. Chọn căn chỉnh bạn muốn và chọn OK.

 6. Vào Đầu trang và Chân trang > Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc bấm đúp vào bên ngoài đầu trang để thoát.

Mẹo: Bạn có thể phải di chuyển một số đồ họa hoặc các thành tố khác trong đầu trang hoặc chân trang để xem số trang sau khi chèn chúng.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Vào Chèn > Số Trang.

 2. Chọn một vị trí (trái, giữa, hoặc phải, và đầu trang hoặc chân trang).

 3. Chọn Bao gồm Đếm Trang để hiển thị tổng số trang, chẳng hạn như trang 7 / 9.

Để thấy đầu trang hoặc chân trang của bạn kèm theo số trang, hãy đến mục Xem > Dạng xem Đọc.

Để biết thêm thông tin về số trang, hãy xem mục Đánh số trang trong Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×