Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để thêm văn bản vào bảng trắng:

  • Chọn nút Tạo trong thanh công cụ, rồi chọn Thêm văn bản.

Chọn nút Tạo trong thanh công cụ, rồi chọn Thêm văn bản.

  • Bấm vào bức vẽ để thêm hộp văn bản. 

  • Bạn cũng có thể chọn một khu vực cụ thể của bức vẽ, nhấn và giữ (trên thiết bị cảm ứng) hoặc bấm chuột phải để mở menu Ngữ cảnh, rồi chọn Văn bản.

Để sửa, sao chép hoặc xóa văn bản hiện có:

  • Chọn hộp văn bản, rồi chọn nút Chỉnh sửa văn bản (bút chì).

Chọn hộp văn bản, rồi chọn nút Chỉnh sửa văn bản (bút chì).

  • Chọn nút Bộ chọn màu văn bản (hình tròn) để chọn màu văn bản mới. Không thể thay đổi phông chữ.

  • Chọn nút Delete(del) (thùng rác) để xóa hộp văn bản.

  • Chọn nút Sao chép (hình vuông kép) để sao chép văn bản. Nhấn và giữ (trên thiết bị cảm ứng) hoặc bấm chuột phải vào bức vẽ để mở menu Ngữ cảnh, rồi chọn Sao chép.

Lưu ý: Việc chọn Chỉnh sửa văn bản Thay thế và thêm mô tả ngắn cho trợ năng sẽ hữu ích.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×