Mục lục
×
Ô
Ô

Thay đổi chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng trong Excel

Bạn có thể điều chỉnh thủ công độ rộng cột hoặc chiều cao hàng hay tự động đổi kích cỡ cột và hàng để vừa với dữ liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Ranh giới là đường thẳng giữa các ô, cột và hàng. Nếu cột quá hẹp để hiển thị dữ liệu, bạn sẽ thấy ### trong ô.

Đổi kích cỡ hàng

  1. Chọn một hàng hoặc phạm vi hàng.

  2. Trên tab Trang đầu , chọn Định dạng >Rộng Hàng (hoặc Chiều cao Hàng).

  3. Nhập chiều rộng hàng, rồi chọn OK.

Đổi cỡ cột

  1. Chọn một cột hoặc phạm vi cột.

  2. Trên tab Trang đầu , chọn Định dạng >Rộng Cột (hoặc Chiều cao Cột).

  3. Nhập chiều rộng cột, rồi chọn OK.

Tự động đổi kích cỡ tất cả các cột và hàng để phù hợp với dữ liệu

  1. Chọn nút Chọn Tất cả Chọn tất cả ở đầu trang tính để chọn tất cả các cột và hàng.

  2. Bấm đúp vào ranh giới. Tất cả các cột hoặc hàng sẽ đổi kích cỡ để phù hợp với dữ liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng và cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×