Chủ đề liên quan
×
Ô
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Ô

Nhập hoặc xuất các tệp văn bản (.txt hoặc .csv)

Có hai cách để nhập dữ liệu từ một tệp văn bản với Excel: bạn có thể mở nó trong Excel, hoặc bạn có thể nhập nó dưới dạng miền dữ liệu ngoài. Để xuất dữ liệu từ Excel sang tệp văn bản, hãy sử dụng lệnh lưu dưới dạng và thay đổi loại tệp từ menu thả xuống.

Có hai định dạng tệp văn bản thường được dùng:

 • Tệp văn bản được phân tách (. txt), trong đó ký tự TAB (mã ký tự ASCII 009) thường phân tách từng trường văn bản.

 • Các giá trị phân tách bằng dấu phẩy (. CSV), trong đó ký tự dấu phẩy (,) thường phân tách từng trường văn bản.

Bạn có thể thay đổi ký tự phân cách được dùng trong cả hai tệp văn bản được phân tách và. CSV. Điều này có thể cần thiết để đảm bảo rằng thao tác nhập hoặc xuất hoạt động theo cách mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể nhập hoặc xuất lên đến 1.048.576 hàng và cột 16.384.

Nhập tệp văn bản bằng cách mở nó trong Excel

Bạn có thể mở một tệp văn bản mà bạn đã tạo trong một chương trình khác như sổ làm việc Excel bằng cách sử dụng lệnh mở . Mở tệp văn bản trong Excel không thay đổi định dạng của tệp — bạn có thể thấy điều này trong thanh tiêu đề Excel, nơi mà tên tệp giữ lại phần mở rộng tên tệp văn bản (ví dụ,. txt hoặc. CSV).

 1. Đi đến tệp > mở và duyệt đến vị trí có chứa tệp văn bản.

 2. Chọn tệp văn bản trong danh sách thả xuống loại tệp trong hộp thoại mở .

 3. Định vị và bấm đúp vào tệp văn bản mà bạn muốn mở.

  • Nếu tệp là tệp văn bản (. txt), Excel sẽ khởi động trình hướng dẫn nhập văn bản. Khi bạn đã thực hiện xong các bước, hãy bấm kết thúc để hoàn thành thao tác nhập. Xem trình hướng dẫn nhập văn bản để biết thêm thông tin về các tùy chọn kết xuất và nâng cao.

  • Nếu tệp là tệp. CSV, Excel sẽ tự động mở tệp văn bản và hiển thị dữ liệu trong một sổ làm việc mới.

   Lưu ý: Khi Excel mở tệp. CSV, ứng dụng này sử dụng các thiết đặt định dạng dữ liệu mặc định hiện tại để diễn giải cách nhập từng cột dữ liệu. Nếu bạn muốn tính linh hoạt hơn trong chuyển đổi các cột sang định dạng dữ liệu khác nhau, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn nhập văn bản. Ví dụ, định dạng của một cột dữ liệu trong tệp. CSV có thể là MDY nhưng định dạng dữ liệu mặc định của Excel là YMD, hoặc bạn muốn chuyển đổi một cột số chứa các số không đứng đầu cho văn bản để có thể giữ nguyên số không đứng đầu. Để ép buộc Excel chạy trình hướng dẫn nhập văn bản, bạn có thể thay đổi phần mở rộng tên tệp từ. CSV sang. txt trước khi mở hoặc bạn có thể nhập tệp văn bản bằng cách kết nối với nó (để biết thêm thông tin, hãy xem phần sau đây).

Nhập tệp văn bản bằng cách kết nối với nó (Power query)

Bạn có thể nhập dữ liệu từ tệp văn bản vào một trang tính hiện có.

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm lấy dữ liệu & chuyển đổi , hãy bấm từ văn bản/CSV.

 2. Trong hộp thoại nhập dữ liệu , xác định vị trí và bấm đúp vào tệp văn bản mà bạn muốn nhập, rồi bấm nhập.

 3. Trong hộp thoại xem trước, bạn có một vài tùy chọn:

  • Chọn tải nếu bạn muốn tải dữ liệu trực tiếp lên một trang tính mới.

  • Ngoài ra, hãy chọn tải đến nếu bạn muốn tải dữ liệu lên bảng, pivottable/PivotChart, một trang tính Excel hiện có/mới, hoặc đơn giản là tạo kết nối. Bạn cũng có thể chọn thêm dữ liệu vào mô hình dữ liệu.

  • Chọn chuyển đổi dữ liệu nếu bạn muốn tải dữ liệu vào Power query và sửa nó trước khi đưa vào Excel.

Nếu Excel không chuyển đổi một cột dữ liệu cụ thể theo định dạng mà bạn muốn, thì bạn có thể chuyển đổi dữ liệu sau khi nhập nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản thành sốchuyển đổi ngày được lưu dưới dạng văn bản thành ngày.

Xuất dữ liệu sang tệp văn bản bằng cách lưu

Bạn có thể chuyển đổi một trang tính Excel vào một tệp văn bản bằng cách sử dụng lệnh lưu như .

 1. Đi tới Tệp > Lưu như.

 2. Bấm Duyệt.

 3. Trong hộp thoại lưu dưới dạng , bên dưới lưu dưới dạng , hãy chọn định dạng tệp văn bản cho trang tính; Ví dụ, bấm văn bản ( phân cách bằng tab) hoặc CSV (phân cách bằng dấu phẩy).

  Lưu ý: Các định dạng khác nhau hỗ trợ các tập hợp các tính năng khác nhau. Để biết thêm thông tin về các tập hợp tính năng được hỗ trợ bởi các định dạng tệp văn bản khác nhau, hãy xem định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel.

 4. Duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp văn bản mới, rồi bấm lưu.

 5. Hộp thoại xuất hiện, nhắc bạn rằng chỉ trang tính hiện tại sẽ được lưu vào tệp mới. Nếu bạn chắc chắn rằng trang tính hiện tại là người bạn muốn lưu dưới dạng tệp văn bản, hãy bấm OK. Bạn có thể lưu các trang tính khác dưới dạng tệp văn bản riêng biệt bằng cách lặp lại quy trình này cho từng trang tính.

  Bạn cũng có thể nhìn thấy cảnh báo bên dưới dải băng mà một số tính năng có thể bị mất nếu bạn lưu sổ làm việc theo định dạng CSV.

Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo các định dạng khác, hãy xem lưu sổ làm việc ở định dạng tệp khác.

Nhập tệp văn bản bằng cách kết nối với nó

Bạn có thể nhập dữ liệu từ tệp văn bản vào một trang tính hiện có.

 1. Bấm vào ô mà bạn muốn đặt dữ liệu từ tệp văn bản.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm lấy dữ liệu bên ngoài , hãy bấm từ văn bản.

 3. Trong hộp thoại nhập dữ liệu , xác định vị trí và bấm đúp vào tệp văn bản mà bạn muốn nhập, rồi bấm nhập.

  Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập văn bản. Bấm Trợ giúp ảnh nút trên bất kỳ trang nào của trình hướng dẫn nhập văn bản để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình hướng dẫn. Khi bạn đã thực hiện xong các bước trong trình hướng dẫn, hãy bấm kết thúc để hoàn thành thao tác nhập.

 4. Trong hộp thoại nhập dữ liệu , hãy thực hiện như sau:

  1. Bên dưới mục bạn muốn đặt dữ liệu ở đâu?, hãythực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để trả về dữ liệu đến vị trí bạn đã chọn, hãy bấm trang tính hiện có.

   • Để trả về dữ liệu ở góc trên bên trái của một trang tính mới, hãy bấm trang tính mới.

  2. Tùy ý, hãy bấm thuộc tính để đặt các tùy chọn làm mới, định dạng và bố trí cho dữ liệu đã nhập.

  3. Bấm OK.

   Excel sẽ đặt phạm vi dữ liệu ngoài trong vị trí mà bạn xác định.

Nếu Excel không chuyển đổi một cột dữ liệu vào định dạng mà bạn muốn, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu sau khi nhập nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản thành sốchuyển đổi ngày được lưu dưới dạng văn bản thành ngày.

Xuất dữ liệu sang tệp văn bản bằng cách lưu

Bạn có thể chuyển đổi một trang tính Excel vào một tệp văn bản bằng cách sử dụng lệnh lưu như .

 1. Đi tới Tệp > Lưu như.

 2. Hộp thoại Lưu Như sẽ xuất hiện.

 3. Trong hộp lưu dưới dạng , chọn định dạng tệp văn bản cho trang tính.

  • Ví dụ, bấm văn bản ( phân cách bằng tab) hoặc CSV (phân cách bằng dấu phẩy).

  • Lưu ý: Các định dạng khác nhau hỗ trợ các tập hợp các tính năng khác nhau. Để biết thêm thông tin về các tập hợp tính năng được hỗ trợ bởi các định dạng tệp văn bản khác nhau, hãy xem định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel.

 4. Duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp văn bản mới, rồi bấm lưu.

 5. Hộp thoại xuất hiện, nhắc bạn rằng chỉ trang tính hiện tại sẽ được lưu vào tệp mới. Nếu bạn chắc chắn rằng trang tính hiện tại là người bạn muốn lưu dưới dạng tệp văn bản, hãy bấm OK. Bạn có thể lưu các trang tính khác dưới dạng tệp văn bản riêng biệt bằng cách lặp lại quy trình này cho từng trang tính.

 6. Hộp thoại thứ hai xuất hiện, nhắc bạn biết rằng trang tính của bạn có thể chứa các tính năng không được hỗ trợ bởi định dạng tệp văn bản. Nếu bạn chỉ quan tâm trong việc lưu dữ liệu trang tính vào tệp văn bản mới, hãy bấm . Nếu bạn không chắc chắn và muốn biết thêm về những tính năng Excel nào không được hỗ trợ bởi định dạng tệp văn bản, hãy bấm Trợ giúp để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo các định dạng khác, hãy xem lưu sổ làm việc ở định dạng tệp khác.

Cách bạn thay đổi dấu tách khi nhập khác nhau tùy thuộc vào cách bạn nhập văn bản.

 • Nếu bạn sử dụng & dữ liệu chuyển đổi > từ văn bản/CSV, sau khi bạn chọn tệp văn bản, rồi bấm vào nhập, chọn một ký tự để dùng từ danh sách bên dướidấu phân cách. Bạn có thể thấy hiệu ứng của lựa chọn mới của bạn ngay lập tức trong bản xem trước dữ liệu, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng bạn muốn thực hiện lựa chọn trước khi tiếp tục.

 • Nếu bạn sử dụng trình hướng dẫn nhập văn bản để nhập tệp văn bản, bạn có thể thay đổi dấu tách được dùng cho thao tác nhập trong bước 2 của trình hướng dẫn nhập văn bản. Trong bước này, bạn cũng có thể thay đổi cách thức các dấu tách liên tiếp, chẳng hạn như dấu ngoặc kép liên tiếp được xử lý.

  Xem trình hướng dẫn nhập văn bản để biết thêm thông tin về các tùy chọn kết xuất và nâng cao.

Nếu bạn muốn sử dụng dấu phân cách bán đại tràng như danh sách mặc định khi bạn lưu dưới dạng. CSV, nhưng cần giới hạn thay đổi thành Excel, hãy cân nhắc việc thay đổi dấu phân cách mặc định cho dấu phẩy-lực lượng này trong Excel để sử dụng dấu chấm phẩy cho dấu tách danh sách. Rõ ràng, điều này cũng sẽ thay đổi cách hiển thị số thập phân, vì vậy cũng có thể xem xét việc thay đổi dấu tách hàng ngàn để giới hạn bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

 1. Xóa tùy chọn Excel> tùy chọn chỉnh sửa> nâng cao> sử dụng dấu tách hệ thống.

 2. Đặt dấu phân cách vào , (dấu phẩy).

 3. Đặt dấu tách hàng ngàn thành . (dấu chấm).

Khi bạn lưu sổ làm việc dưới dạng tệp. CSV, dấu tách danh sách mặc định (delimiter) là một dấu phẩy. Bạn có thể thay đổi điều này thành một ký tự dấu tách khác bằng cách sử dụng thiết đặt vùng Windows. 

Thận trọng: Thay đổi thiết đặt Windows sẽ gây ra một thay đổi toàn cầu trên máy tính của bạn, ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng. Để chỉ thay đổi dấu phân cách cho Excel, hãy xem mục thay đổi dấu tách danh sách mặc định để lưu tệp dưới dạng văn bản (. CSV) trong Excel.

 1. Trong Microsoft Windows 10, bấm chuột phải vào nút bắt đầu , rồi bấm thiết đặt.

 2. Bấm vào ngôn ngữ & thời gian, rồi bấm vào vùng trong Pa-nen bên trái.

 3. Trong Pa-nen chính, bên dưới thiết đặt vùng, hãy bấm thiết đặt ngày, giờ và khu vực bổ sung.

 4. Bên dưới khu vực, bấm thay đổi định dạng ngày, thời gian hoặc số.

 5. Trong hộp thoại khu vực , trên tab định dạng , bấm vào cài đặt bổ sung.

 6. Trong hộp thoại tùy chỉnh định dạng , trên tab số , hãy nhập một ký tự để dùng làm dấu tách mới trong hộp dấu tách danh sách .

 7. Bấm OK hai lần.

 1. Trong Microsoft Windows, bấm nút Bắt đầu và sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Bên dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, bấm vào Thay đổi định dạng ngày, giờ hoặc số.

 3. Trong hộp thoại khu vực , trên tab định dạng , bấm vào cài đặt bổ sung.

 4. Trong hộp thoại tùy chỉnh định dạng , trên tab số , hãy nhập một ký tự để dùng làm dấu tách mới trong hộp dấu tách danh sách .

 5. Bấm OK hai lần.

Lưu ý:  Sau khi bạn thay đổi ký tự dấu tách danh sách cho máy tính của mình, tất cả các chương trình đều sử dụng ký tự mới làm dấu tách danh sách. Bạn có thể thay đổi ký tự trở lại ký tự mặc định bằng cách làm theo quy trình tương tự.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài (Power Query)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×