Mục lục
×
Ô
Ô

Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

Dùng Cắt, Sao chépDán để di chuyển hoặc sao chép nội dung của ô. Hoặc sao chép nội dung cụ thể hoặc thuộc tính từ các ô. Ví dụ: sao chép giá trị kết quả của công thức mà không sao chép công thức hoặc chỉ sao chép công thức.

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép một ô, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép ô đó, bao gồm các công thức và giá trị kết quả, định dạng ô và chú thích.

Bạn có thể di chuyển các ô trong Excel bằng cách kéo và thả hoặc bằng cách sử dụng các lệnh CắtDán.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Di chuyển các ô bằng tính năng kéo và thả

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  2. Trỏ tới viền của vùng chọn.

  3. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển con trỏ di chuyển, kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

Di chuyển ô bằng cách sử dụng tính năng Cắt và Dán

  1. Chọn một ô hoặc phạm vi ô.

  2. Chọn Trang > Cắt Cắt hoặc nhấn Ctrl + X.

  3. Chọn ô mà bạn muốn di chuyển dữ liệu.

  4. Chọn Trang > Dán Dán hoặc nhấn Ctrl + V.

Sao chép ô bằng cách sử dụng Sao chép và Dán

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô.

  2. Chọn Sao chép hoặc nhấn Ctrl + C.

  3. Chọn Dán hoặc nhấn Ctrl + V.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Di chuyển hoặc sao chép ô, hàng và cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×