You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Áp dụng cho

Đối tượng ListBox

Bạn có thể sử dụng thuộc tính MultiSelect để chỉ định người dùng có thể thực hiện đa lựa chọn trong hộp danh sách trên biểu mẫu hay không và cách có thể thực hiện đa lựa chọn. Đọc/ghi Byte.

expression.MultiSelect

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính MultiSelect sử dụng các cài đặt sau đây.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

Không có

0

(Mặc định) Không cho phép đa lựa chọn.

Đơn giản

1

Chọn hoặc bỏ chọn nhiều mục bằng cách bấm chuột vào các mục hoặc nhấn PHÍM CÁCH.

Đã mở rộng

2

Chọn nhiều mục bằng cách nhấn xuống SHIFT rồi bấm chuột vào các mục đó hoặc giữ SHIFT và nhấn xuống phím mũi tên để mở rộng vùng chọn từ mục đã chọn trước đó đến mục hiện tại. Bạn cũng có thể chọn các mục bằng cách kéo chuột. Bấm xuống CTRL rồi bấm vào một mục để chọn hoặc bỏ chọn mục đó.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính MultiSelect bằng cách sử dụng trang thuộc tính của hộp danh sách, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Chỉ có thể đặt thuộc tính này trong cửa sổ Thiết kế biểu mẫu.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính ListIndex để trả về số chỉ mục cho mục đã chọn. Khi thuộc tính MultiSelect được đặt thành Extended hoặc Simple, bạn có thể sử dụng thuộc tính Selected của hộp danh sách hoặc tuyển tập ItemsSelected để xác định các mục được chọn. Ngoài ra, khi thuộc tính MultiSelect được đặt thành Extended hoặc Simple, giá trị của điều khiển hộp danh sách sẽ luôn là Null.

Nếu thuộc tính MultiSelect được đặt thành Extended thì thao tác truy vấn lại hộp danh sách sẽ xóa mọi lựa chọn của người dùng.

Ví dụ

Để trả về giá trị của thuộc tính MultiSelect cho hộp danh sách có tên "Quốc_gia" trên biểu mẫu "Mục_nhập_Đơn_hàng", bạn có thể sử dụng như sau:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Để đặt thuộc tính MultiSelect, bạn có thể sử dụng như sau:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×