Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khách hàng của bạn có hài lòng không? Ai đã ghé qua gian hàng triển lãm thương mại của bạn? Bạn nên tổ chức buổi dã ngoại nhân viên của mình ở đâu? Cách tốt nhất để tìm ra là hỏi! Bạn có thể tạo các cuộc thăm dò ý kiến và khảo sát nhanh với Microsoft Forms và yêu cầu bất kỳ ai điền vào cuộc thăm dò ý kiến đó để cung cấp cho bạn dữ liệu bạn cần.

Cách hoàn tất công việc

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Đăng nhập vào Microsoft Forms bằng thông tin xác thực Microsoft 365 việc của bạn.

  2. Bên dưới Biểu mẫu của Tôi, chọn Biểu mẫu Mới.

  3. Nhập tên cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể nhập một tiêu đề phụ tùy chọn cho biểu mẫu.

  4. Chọn Thêm Câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu. Bạn có thể chọn thêm các câu hỏi về Lựa chọn, Văn bản, Xếp loại hoặc Ngày tháng.

    • Đối với các câu hỏi lựa chọn, nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  5. Chọn Bản xem trước ở đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Bạn cần trợ giúp một chút?

Tài nguyên liên quan

Mua Microsoft 365

Tải Microsoft 365

Nhận trợ giúp thiết lập

Đào tạo và trợ giúp trực tiếp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×