Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình quản lý Ghi Skype for Business

Muốn Trình quản lý GhiSkype for Businessphát các bản ghi cuộc họp của bạn, hãy duyệt đến vị trí nơi bạn đã lưu chúng, hoặc phát hành chúng cho người khác xem.

Quản lý các bản ghi cuộc họp Skype for Business của bạn

 1. Để truy nhập Trình quản lý Ghi, bấm Công cụ trên cửa sổ chính của Skype for Business rồi bấm Trình quản lý Ghi. Bạn cũng có thể mở Trình quản lý Ghi khi đang họp.

 2. Tô sáng một bản ghi và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phát bản ghi, hãy bấm Phát. Video sẽ được mở trong Windows Media Player nếu bạn đã cài đặt các ứng dụng này.

  • Bấm Duyệt để chuyển đến vị trí của bản ghi. Bạn có thể dịch chuyển video hoặc gửi cho người khác xem.

  • Bấm Đổi tên và gõ một tên mới vào vùng được tô sáng.

  • Hãy bấm Xóa bỏ để loại bỏ vĩnh viễn một bản ghi khỏi máy tính của bạn, (bản ghi đó sẽ không được gửi tới Thùng Rác).

  • Phát hành cho phép bạn đổi tên bản ghi và lưu vào một vị trí khác. Bạn cũng có thể bấm Tùy chọn và chọn kiểu nội dung bạn muốn đưa vào bản ghi, chẳng hạn như IM hay video.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Lưu và phát hành Trình quản lý Ghi.

Để biết thêm thông tin về cách ghi cuộc họp, vui lòng xem Ghi và phát lại Cuộc họp Skype for Business.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×